15 lat Izby Tradycji PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 06. Styczeń 2012 16:18

15 listopada 2011 roku obchodzono 15-lecie powstania i działalności barcińskiej Izby Tradycji. Uroczystości rocznicowe były doskonałą okazją do zorganizowania spotkania władz samorządowych i lokalnej społeczności z wieloletnim opiekunem Izby - Czesławem Cieślakiem.

Opiekun Izby Tradycji w trakcie uroczystości odebrał liczne gratulacje i upominki. Z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Barteckiej, wiceburmistrza Barcina Sławomira Różańskiego oraz poetki Jadwigi Stróżykiewicz przyjął serdeczne podziękowania za długoletnią kulturotwórczą działalność i popularyzację wiedzy o wydarzeniach i ludziach związanych z gminą Barcin.


Również w imieniu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin kwiaty i upominki książkowe wręczyli prezes stowarzyszenia Zdzisław Bokwa oraz Jerzy Kosmalski, który ponadto podarował film dokumentujący ostatnie pięć lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie.

Izba Tradycji została otwarta 25 września 1996 roku z inicjatywy pana Czesława Cieślaka w piwnicach Urzędu Miasta i Gminy, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Wiedza i ogromne zaangażowanie opiekuna sprawiły, że w placówce można dziś oglądać wiele unikalnych eksponatów dotyczących lokalnej historii, kultury i tradycji. Imponujący zbiór jest stale powiększany o nowe okazy, które stale uzupełniają wiedzę o lokalnej historii oraz o wybitnych postaciach i osiągnięciach, umacniając ducha patriotyzmu w lokalnej społeczności. 

Izba Tradycji, ukazując dorobek pokoleń i zachodzące zmiany, pozwala z optymizmem i nadzieją spoglądać w przyszłość gminy Barcin.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:55