Poświęcenie Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 22. Listopad 2012 15:04

Po 73 latach na Górze św. Wojciecha ponownie stanął pomnik Serca Jezusowego. Jego uroczystego poświęcenia dokonał w dniu 27 września 2012 roku Prymas Polski, Józef Kowalczyk. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i kościelnych, przedstawiciele katolickich i społecznych organizacji pozarządowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Barcina i okolic.

Ksiądz prymas odprawił mszę św. w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Większego w Barcinie. 

Jednak główne uroczystości odbyły się pod samym pomnikiem, dokąd wszyscy zebrani udali się w uroczystej procesji po zakończonej eucharystii. Figurę odsłonęli wspólnie prymas Polski abp Józef Kowalczyk, Burmistrz Barcina Michał Pęziak oraz Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, Artur Skrzypczyk, zdejmując szarfę z pamiątkowej tablicy z napisem: "Pomnik Serca Jezusowego - wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości w 1918r. Zniszczony w 1939r. Odbudowano przy wsparciu mieszkańców i władz samorządowych. Anno Domini 2012".


Uroczystość uświetnił swoim występem barciński Chór Maksymiliana, wykonując religijne pieśni.     

Góra św. Wojciecha to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w starej części Barcina oraz jedna z kilku wizytówek naszego regionu i miejsce, z którym związane są legendy o św. Wojciechu. Historia tego miejsca jest niezwykle burzliwa.

Dokładnie 94 lata temu na górze postawiono pomnik jako wotum dziękczynne Polaków za odzyskanie niepodległości. Budowę pomnika Chrystusa Króla na barcińskiej Górze św. Wojciecha zrealizowano w 1934 roku. Przez następnych pięć lat Chrystusowa figura była chlubą i ozdobą Barcina. Jednak kiedy w 1939 roku wojska niemieckie zajęły miasto, okupanci podłożyli pod pomnikiem ładunki wybuchowe i wyburzyli go.

W 2009 roku wśród mieszkańców Barcina zakiełkowała idea odbudowy Pomnika Chrystusa Króla. 15 lutego 2010 roku zawiązał się Komitet Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla na Górze św. Wojciecha w Barcinie, który utworzyli między innymi członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. W skład komitetu wchodzili: Czesław Cieślak, Artur Skrzypczyk, ks. Edmund Napierała, Grażyna Szafraniak, Małgorzata Dziadek, Henryk Piróg, Jolanta Sobolewska, Jerzy Kosmalski, Halina i Jerzy Krystkowie oraz Grzegorz Smoliński. Przewodniczącym komitetu został pan Artur Skrzypczyk. Honorowy patronat nad budową pomnika objął burmistrz Barcina - Michał Pęziak.

Nowy pomnik ma wraz z cokołem 7,7 metrów wysokości. Figura Chrystusa jest wykonana z białego marmuru i mierzy około 3 metrów wysokości. Resztę stanowi cokół wykonany z granitu ciosanego. Odnowienie Góry i odbudowa Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa osiągnęło koszt prawie 600 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Barcin, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ofiarności społecznej.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:41