Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB w latach 2008-2012 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 26. Marzec 2013 12:51

Rok 2008
- powstanie Towarzystwa Miasta i Gminy Barcin;
- zorganizowanie zebrania założycielskiego (w dniu 23.09.2008);
- załatwienie formalności urzędowych, związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa:
      1. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy;
      2. wpisu do Urzędu Statystycznego – uzyskanie numeru REGON;
      3. opracowanie projektu legitymacji członkowskich;
      4. opracowanie planu pracy i założeń programowych TMMiGB;
      5. opracowanie statutu;
- współpraca z „Pogłosem Barcina”;
- założenie strony internetowej Towarzystwa;
- pozyskanie z Archidiecezji Gnieźnieńskiej materiałów dotyczących kościołów położonych na terenie gminy Barcin.

Rok 2009
- opracowanie i wydanie książki „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919”;
- organizacja wieczornicy z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej;
- udział w projekcie „Barcin – moje miasto, moja mała ojczyzna”;
- Zbigniew Zwierzykowski – prezentacja widokówek „Barcin w latach 1900-1945”;
- Jerzy Krzyś, Czesław Cieślak – książka „Szkice z przeszłości Barcina”;
- Henryk Napieralski – broszura „Błyskawica z Barcina”;
- włączenie się w organizację wystawy „150 lat Białego Zagłębia”;
- przegląd wszystkich kapliczek i krzyży położonych na terenie gminy Barcin;
- przegląd wszystkich cmentarzy ewangelickich i żydowskich położonych na terenie gminy Barcin.

Rok 2010
- wydanie książki „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”;
- współorganizacja konkursu „Literacko o gminie Barcin”;
- organizacja zbiorów p. Stefana Skrzypczyka „Fotografie, dokumenty i wydawnictwa związane z przeszłością Barcina”;
- prelekcja p. Teresy Kaczmarek w Szkole Podstawowej nr 2 „Barcin – moje miasto, moja mała ojczyzna” organizowana wraz z wystawą przedwojennych świadectw szkolnych, udostępnionych ze zbiorów własnych;
- promocja drugiego wydania książki Jerzego Krzysia i Czesława Cieślaka „Szkice z przeszłości Barcina”;
- włączenie się przez członków TMMiGB do opracowania publikacji Katarzyny Podczaskiej „Zapomniane legendy Barcińskie”.

Rok 2011
- wydanie drugiej, poszerzonej publikacji „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919”;
- współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja mała ojczyzna”;
- udział w obchodach 470lecia nadania praw miejskich dla Barcina;
- organizacja posiedzenia Zarządu z władzami Samorządowymi z okazji 80-lecia urodzin dwóch członków Towarzystwa: panów Czesława Komorowskiego i Czesława Cieślaka.

Rok 2012
- organizacja promocji drugiej, poszerzonej publikacji „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919”;
- współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja mała ojczyzna”;
- zorganizowanie dwóch wystaw fotografii kapliczek i krzyży, umieszczonych w książce „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”;
- szczegółowy przegląd wszystkich gminnych krzyży, kapliczek i figur – wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej odnowionych obiektów;
- pan Zbigniew Zwierzykowski – zaprezentowanie książki „Barcin i okolica na starej widokówce”;
- udział w uroczystości poświęcenia figury Najświętszego Serca Pana Jezusa na Górze św. Wojciecha;
- udział członków Towarzystwa w Komitecie Odbudowy Pomnika;
- przygotowanie i opracowanie drugiego wydania książki „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”.