Konkurs "Barcin - moje miasto, moja Mała Ojczyzna" już po raz trzynasty PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 26. Czerwiec 2014 15:38

10 kwietnia 2014 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin już po raz trzynasty współorganizowało wraz z Biblioteką Miejską w Barcinie konkurs „Barcin Moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna”. Turniej, którego uczestnikami są uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych od wielu już lat służy
popularyzowaniu wiedzy kulturalno-historycznej wśród lokalnej młodzieży i systematycznie wzbudza zainteresowanie dziejami Barcina oraz powiatu żnińskiego.

W XIII edycji konkursowych rozgrywek wzięło udział pięć trzyosobowych drużyn, które reprezentowały wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne funkcjonujące na terenie gminy Barcin. Udział w konkursie wzięli uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 z Barcina, Szkoły Podstawowej z Piechcina, Gimnazjum nr 1 z Barcina oraz Gimnazjum nr 2 z Piechcina.


Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: przewodnicząca Maria Siekierska - historyk, Jarosław Drozdowski z Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz Elżbieta Pałka, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Barcinie.

Turniej podzielono na dwa etapy. Pierwszym z nich był test złożony z 10 pytań, który każdy uczestnik konkursu rozwiązywał indywidualnie. W drugim etapie drużyny odpowiadały kolejno na losowane pytania o różnym stopniu trudności i dotyczące trzech najważniejszych obszarów tematycznych: historii gminy Barcin, życia kulturalnego i samorządowego gminy Barcin oraz historii i życia kulturalno-samorządowego powiatu żnińskiego. Sprawne i bezbłędne odpowiedzi uczestników na niekiedy naprawdę trudne pytania pozwoliły stwierdzić, że wiedza uczniów na temat historii miasta i gminy Barcin jest imponująca i godna podziwu.


Druga część konkursowych zmagań zakończyła się obradami jury, które po podliczeniu punktów, ogłosiło zwycięzców XIII edycji turnieju. Rywalizację w tegorocznych potyczkach konkursowych zwyciężyło największą liczbą punktów Gimnazjum nr 2 w Piechcinie, reprezentowane przez uczniów: Darię Brodę, Kamilę Kalkę i Wiktorię Smyk oraz ich opiekuna - p. Jakuba Wojciechowskiego.


Na miejscu drugim, z różnicą zaledwie kilku punktów, uplasowała się drużyna z Gimnazjum nr 1 w Barcinie, reprezentowana przez Olgę Smolińską, Szymona Smaruj i Kacpra Tabaczyńskiego oraz ich opiekuna - p. Marka Kaczmarka. Z kolei miejsce trzecie zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie, reprezentowana przez Klaudiusza Ciesielskiego, Jakuba Dreżewskiego i Filipa Kujawę, wraz z opiekunem - p. Lidię Wróbel.

Kolejne miejsca zajęły Szkoła Podstawowa w Piechcinie, której reprezentantkami były Magdalena Drzewiecka, Karolina Słowińska i Amelia Szewczak oraz ich opiekun -  p. Jakub Wojciechowski oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie reprezentowana przez Agnieszkę Butowt, Małgorzatę Forgiel i Paulinę Małodzińską, nad którymi opiekę merytoryczną sprawowała p. Renata Szaforz.
Zwycięska szkoła otrzymała okolicznościowy grawerton, a pozostałe szkoły pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekun zwycięskiej drużyny otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez BPMiG w Barcinie. Uczestników konkursu i opiekuna zwycięzców nagrodził również Urząd Miejski w Barcinie książką i upominkami reklamującymi naszą gminę. Jedną z publikacji Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin wszystkim uczestnikom wręczyła prezes Stowarzyszenia - p. Teresa Kaczmarek.
 


 

Zmieniony: Czwartek, 26. Czerwiec 2014 15:52