Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2014 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 01. Maj 2015 23:25

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2014

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa odbył 7 posiedzeń w roku 2014 oraz 3 posiedzenia w roku bieżącym. W dniu 8 kwietnia 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków TMMiGB.

Obecny Zarząd działa w składzie:

Teresa Kaczmarek - prezes
Grzegorz Smoliński - wiceprezes
Barbara Chojnowska - sekretarz
Grażyna Szafraniak - skarbnik
Lidia Kowal - członek
Jerzy Kosmalski - członek
Artur Jakubowski - członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin w 2014 roku działało w oparciu o plan pracy, który ustalony został już na pierwszym posiedzeniu Zarządu w dniu 14 stycznia 2014 roku. Do najważniejszych zadań wyznaczonych do realizacji przez stowarzyszenie należały:

1. Spotkanie w Bibliotece z wykonawcami widowiska zorganizowanego w 2013 roku.
2. Włączenie się w wystawę „Historia Barcina – gwara, hafty, stare fotografie mieszkańców”.
3. Współorganizowanie konkursu "Barcin - moje miasto, moja Mała Ojczyzna".
4. Zorganizowanie Walnego Zebrania.
5. Zorganizowanie widowiska plenerowego „Sanctus Adalbertus in Barthcino – następne pokolenia”.
6. Organizacja pleneru malarskiego.
7. Opracowanie folderu informacyjnego „Sanctus Adalberthus in Barthcino. Święty Wojciech w Barcinie”.
8. Zorganizowanie Marszu Trzech Króli w 2015 roku.

Na początku stycznia członkowie Stowarzyszenia – pan Stefan Skrzypczyk i pani Teresa Kaczmarek uczestniczyli w szeregu audycji w Radiu Żnin, w których przedstawiali wybrane fragmenty historii Barcina. Pani Kaczmarek wygłosiła pięć miniwykładów dotyczących uczestnictwa mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, a pan Skrzypczyk – pięć miniwykładów dotyczących ogólnej historii Barcina.
Nagrania z audycji są w posiadaniu Towarzystwa i uzupełniają zbiór archiwalny.

W dniu 5.02.2014 roku w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyło się uroczyste podsumowanie widowiska historyczno-religijnego „Święty Wojciech w Barcinie”, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało we wrześniu 2013 roku.

Zorganizowane w barcińskiej książnicy spotkanie miało na celu przede wszystkim podziękowanie uczestnikom, sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację widowiska. Organizatorzy imprezy złożyli serdeczne podziękowania za ogrom ich bezinteresownej pomocy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć.

Licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania wręczono imienne podziękowania oraz pamiątkowy folder informacyjny „Sanctus Adalberthus in Barthcino. Święty Wojciech w Barcinie”, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją zarówno z prób, jak i z samego widowiska. Prezes TMMiGB, Teresa Kaczmarek, każdej z zebranych osób wręczyła pamiątkowe upominki i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizację widowiska.

Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji, a uczniowie pani Haliny Kolińskiej zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną.

Zarząd TMMiGB przygotował i złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Barcin ofertę w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2014.

Ponadto 10 kwietnia 2014 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin już po raz trzynasty współorganizowało wraz z Biblioteką Miejską w Barcinie konkurs „Barcin Moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna”. Turniej, którego uczestnikami są uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych od wielu już lat służy popularyzowaniu wiedzy kulturalno-historycznej wśród lokalnej młodzieży i systematycznie wzbudza zainteresowanie dziejami Barcina oraz powiatu żnińskiego.

Towarzystwo jako współorganizator imprezy przekazało wszystkim drużynom biorącym udział w konkursie jedną z wydanych publikacji. Pani Teresa Kaczmarek pogratulowała uczniom ogromnej wiedzy, którą musieli przyswoić.
 
18 czerwca 2014 roku barcińskie Gimnazjum nr 1 świętowało uroczystość nadania placówce imienia Henryka Sienkiewicza. W imprezie uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. W imieniu Stowarzyszenia głos zabrała Prezes, pani Teresa Kaczmarek, która wraz z listem gratulacyjnym przekazała na ręce dyrektora Gimnazjum – p. Lidii Kowal – wszystkie publikacje Towarzystwa, które poszerzyły księgozbiór szkolnej biblioteki.

W dniu 12 września 2014 r. Prezes Stowarzyszenia p. Teresa Kaczmarek i sekretarz – p. Barbara Chojnowska na zaproszenie Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Żninie uczestniczyły w uroczystości obchodów 50-lecia tego Stowarzyszenia. W imieniu TMMiGB Prezes wręczyła list gratulacyjny oraz książki wydane przez Towarzystwo i albumy związane z gminą Barcin wraz z życzeniami dalszej owocnej pracy. Prezes w swoim wystąpieniu podkreśliła liczne zasługi Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego dla rozwoju miasta Żnin i całego powiatu żnińskiego oraz zwróciła uwagę na zaangażowanie w rozwój współpracy między Stowarzyszeniami i życzliwość pana Stefana Czarneckiego dla członków naszego Towarzystwa. 

Od początku września 2014 ruszyły przygotowania do kolejnego widowiska historycznego, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin ponownie organizowało wraz z parafią pw. św. Jakuba Większego oraz Miejskim Domem Kultury w Barcinie. Rozpoczęto przygotowania do kolejnej już imprezy plenerowej z udziałem mieszkańców Barcina, która tematycznie nawiązywała do imprezy zorganizowanej we wrześniu roku poprzedniego.

Widowisko "Sanctus Adalbertus in Barthcino – poszukiwaniu wiary. Następne pokolenia” jako projekt dofinansowany był przez Urząd Miasta w Barcinie w ramach realizacji zadania publicznego. Kwota dofinansowania według sprawozdania końcowego wynosiła 10 310,00 zł. Wkład własny TMMiGB wynosił 10% tej kwoty i wynosił 1.250,00zł. Dużą część wkładu własnego pozyskano od sponsorów, wśród których znaleźli się: Lafarge Cement SA, Bank Spółdzielczy w Barcinie, Bronisław Zabłocki, Tomasz i Marcin Gaca, Zbigniew Skoczyński, Błażej Tepper i Ryszard Majewski, Paweł Szadłowski, Jolanta Cesarz, Mariola Ćwiklińska oraz Jan i Jolanta Kowalscy. Rzeczywisty wydatek, który poniosło Towarzystwo na realizację tego zadania wynosił 2 167,00zł.

Scenariusz widowiska opracowała pani Renata Rybacka, reżyserią zajął się pan Artur Jakubowski, stroje i scenografię przygotowali Danuta i Ryszard Wesołowscy, grupa Strażnicy Kurhanu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie  i parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie. Nagłośnieniem zajęli się pan Bartłomiej i Hubert Uszko i pan Ryszard Hulisz.

Ponadto do realizacji projektu włączyły się następujące instytucje oraz mieszkańcy gminy Barcin: PPU Wodbar, Elektro-Pomiar Grzegorz Hoffmann, gminna Straż Pożarna, państwo Teresa Koziołkiewicz i  Cyprian Kowalski, pan Marceli Brewka, Koło Gospodyń Wiejskich Barcin Wieś, pan Krzysztof Leśniewski, pani Ewa Drąższczyk, pan Władysław Walczak i pracownicy jego firmy, którzy przygotowali makietę kościoła, Sołectwo Kania, pan Benedykt Ślęzak, Straż Miejska Barcin i Posterunek Policji w Barcinie.

W realizacji projektu wzięło ogółem ponad 130 osób.

Publiczność miała okazję obejrzeć sceny z życia codziennego osady praBarcin, prezentację stoisk rzemieślniczych, czy pokaz mody średniowiecznej. Na szczególne zaproszenie wystąpił zespół muzyki dawnej – LUTAŚ z Białorusi, który zaprezentował dawne instrumenty oraz dał na nich koncert.

Na zakończenie części artystycznej wystąpiła również pani Małgorzata Mówińska-Zyśk – jedna z malarek, biorących udział w plenerze malarskim. Jako osoba wszechstronnie uzdolniona, pani Mówińska-Zyśk przedstawiła utwory muzyki popularnej i klasycznej w interpretacji na skrzypce.

Dodatkową atrakcją był organizowany równolegle z widowiskiem – w dniach 17 do 20 września – plener malarski „Ślady św. Wojciecha pozostawione w Barcinie” wraz z wystawą poplenerową, którego opiekunem z ramienia Towarzystwa był pan Krzysztof Wilk. Czternastu zaproszonych artystów z Barcina, Szubina, Bydgoszczy i Rynarzewa od środy tworzyło unikalne dzieła łączące stare z nowym – przedstawiając fragmenty współczesnego Barcina w ich pradawnym, religijnym kontekście. Prace zaprezentowane zostały podczas tej części widowiska, która odbyła się pod kościołem pw. św. Jakuba Większego w Barcinie.

Po wystawie poplenerowej część zbioru została przekazana – w ramach projektu – do Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie, a pozostała część stanowi stałą ekspozycję w Bibliotece Publicznej w Barcinie. 

Dla upamiętnienia widowiska TMMiGB opracowało folder informacyjny, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją zarówno z prób, jak i z samego widowiska. Duża część folderu dotyczyła ponadto pleneru malarskiego „Ślady św. Wojciecha pozostawione w Barcinie”. W części tej przedstawione zostały wszystkie prace, które powstały w trakcie pleneru wraz z obszernymi prezentacjami dotychczasowego dorobku wszystkich artystów, którzy brali udział w imprezie.

W dniu 28 października 2014 roku Prezes Towarzystwa została zaproszona na 18-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. Pani Kaczmarek złożyła na ręce dyrekcji list gratulacyjny oraz drobne upominki dla wszystkich wychowanków placówki.

Od początku grudnia 2014 roku wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie i parafią pw. św. Jakuba Większego zaczęto przygotowania do Marszu Trzech Króli. Organizowano go po raz pierwszy, a odbył się w dniu 6 stycznia 2015 przy licznym udziale mieszkańców Barcina. Kolędujący pochód przeszedł od kościoła św. Maksymiliana do kościoła św. Jakuba Większego. W trakcie marszu organizatorzy ze ŚDS i TMMiGB w przebraniach trzech króli, pasterzy i aniołów, prowadzili korowód, zachęcając mieszkańców Barcina do wspólnego śpiewu.

Panie Mariola Ćwiklińska i Ewa Brewka wykonały 65 koron, którymi obdarowano uczestników Marszu. Największą atrakcją były żywe zwierzęta – osiołek i owieczki – udostępnione przez gospodarstwo agroturystyczne państwa Przybylskich z Józefinki.

Po zakończeniu Marszu uczestników zaproszono do wnętrza kościoła św. Jakuba Większego, gdzie wysłuchano koncertu kolęd, który wykonany został przez Chór św. Maksymiliana w Barcinie.

W dniu 09.03.2015 roku TMMiGB zorganizowało w barcińskiej Bibliotece Publicznej spotkanie ze wszystkimi uczestnikami i sponsorami widowiska „Sanctus Adalbertus in Barthcino – następne pokolenia” oraz pleneru malarskiego „Ślady św. Wojciecha pozostawione w Barcinie”. Wszystkim zgromadzonym podziękowano za ogrom ich bezinteresownej pracy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć. Wszyscy otrzymali imienne podziękowania oraz folder informacyjny z inscenizacji.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin stale prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska. Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek. Ponadto członkowie Towarzystwa prowadzą współpracę z lokalnymi mediami – „Pogłosem Barcina”, „Gazetą Pomorską” i „Pałukami” i wydawnictwem „Nasze Miasto” – w których zamieszczane są materiały okolicznościowe z bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Zarząd ponadto sporządził sprawozdanie finansowe za 2014 rok, a Komisja Rewizyjna przygotowała protokół z przeprowadzonej kontroli. Równocześnie Urząd Miejski w Barcinie przeprowadził kontrolę z realizacji zadania publicznego pt. „Widowisko Sanctus Adalbertus in Barthcino – w poszukiwaniu wiary. Następne pokolenia” w zakresie wykorzystania dotacji na to zadanie. Kontrola dowiodła, że zadanie wykonano terminowo, prawidłowo, z najwyższą starannością i rzetelnością oraz zgodnie ze zgromadzoną stosowną dokumentacją finansową.

Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa. Na regularnych posiedzeniach Zarząd TMMiGB podejmuje decyzje i uchwały dotyczące statutowej działalności Stowarzyszenia. W 2014 roku przyjęto do Towarzystwa jednego nowego członka – p. Zofię Jesionowską. Obecnie Stowarzyszenie liczy 31 członków.