Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2015 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 26. Marzec 2016 18:08

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa odbył 6 posiedzeń. Odbyło się również Walne Zgromadzenie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Obecny Zarząd działa w składzie:
Teresa Kaczmarek - prezes
Grzegorz Smoliński - wiceprezes
Barbara Chojnowska - sekretarz
Grażyna Szafraniak - skarbnik
Lidia Kowal - członek
Jerzy Kosmalski - członek
Artur Jakubowski - członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

TMMiGB w 2015 roku swoje działania realizowało w oparciu o plan pracy ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu z dnia 3 lutego 2015 roku. Podstawowe kierunki działania stowarzyszenia według planu pracy to:
1. Organizacja Marszu Trzech Króli w dniu 06.01.2015r.
2. Organizacja spotkania po widowisku „Sanctus Adalbertus in Barthcino – następne pokolenia” zaplanowana na dzień 09.03.2015 o godz. 17.00.
3. Przygotowanie oferty na zadanie publiczne obowiązujące na rok 2015.
4. Organizacja Walnego Zebrania.
5. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna”
6. Organizacja widowiska historyczno-religijnego w 2015 roku.
7. Organizacja dodatkowej atrakcji podczas widowiska – konkurs dla mieszkańców Barcina.
8. Opracowanie wydawnictwa informacyjnego z widowiska.
9. Przygotowanie do Marszu Trzech Króli w 2016 roku.
10. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.
11. Stała współpraca z lokalnymi mediami i przedstawicielami lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych.
12. Podejmowanie działań służących zachowanie od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy. Ocalenie historii o nieistniejących już trzech miejscowościach w gminie: Wilkowo, Bielawy i Wapienno – odnalezienie byłych mieszkańców tych miejsc i spisanie ich wspomnień.

Działalność Towarzystwa w 2015 roku rozpoczęła się organizacją pierwszego Marszu Trzech Króli, który był wyłączną inicjatywą stowarzyszenia. Imprezę zorganizowano wraz z parafią pw. św. Jakuba Większego oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie. W organizację Marszu czynnie włączyły się również: PUP Wodbar, który zapewnił transport; panie Mariola Ćwiklińska i Ewa Brewka, które wykonały 60 koron dla uczestników marszu oraz gospodarstwo agroturystyczne państwa Przybylskich z Józefinki, które udostępniło zwierzątka – osiołka i owieczki – do stajenki zbudowanej pod kościołem św. Jakuba. Żywe zwierzęta były wielką atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych. Nieocenionej pomocy udzielił również pan Lambert Rydlewski, który wraz z pracownikami WODBARU zbudował piękną szopkę betlejemską.
Po zakończeniu Marszu wszystkich jego uczestników zaproszono do wnętrza kościoła św. Jakuba Większego. Zwieńczeniem imprezy był koncert kolęd, który wykonany został przez Chór św. Maksymiliana w Barcinie.
Ogromne zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w orszaku oraz duże zainteresowanie Marszem wśród mieszkańców Barcina były dowodem na to, że stara chrześcijańska tradycja jest w naszym mieście wciąż żywa. Dlatego Towarzystwo podjęło decyzję, aby organizować tę imprezę również w kolejnych latach. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że będą podejmować wszelkie działania, aby Marsz Trzech Króli wpisać na stałe w kalendarz masowych imprez odbywających się na terenie Barcina.

W styczniu 2015 roku Zarząd TMMiGB przygotował i złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Barcin ofertę w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2015. Projektem zgłoszonym do realizacji przez stowarzyszenie była organizacja trzeciego z kolei widowiska historyczno-religijnego „Sanctus Adalbertus in Barthcino – Ku czci świętego”.

W dniu 9 marca 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyło się uroczyste podsumowanie widowiska historyczno-religijnego „Święty Wojciech w Barcinie. Następne pokolenia”, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało we wrześniu 2014 roku. Zorganizowane spotkanie miało na celu przede wszystkim podziękowanie uczestnikom, sponsorom i wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w realizację widowiska. Organizatorzy imprezy złożyli serdeczne podziękowania wszystkim osobom za ogrom ich pomocy i pracy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć.

Licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania wręczono imienne podziękowania oraz pamiątkowy folder informacyjny „Sanctus Adalberthus in Barthcino. Święty Wojciech w Barcinie – Następne pokolenia”, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją ze wszystkich etapów prac nad widowiskiem. Prezes TMMiGB, Teresa Kaczmarek, każdej z zebranych osób wręczyła pamiątkowe upominki i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizację widowiska. Sponsorzy dodatkowo otrzymali album „Mój Barcin – Moje Pałuki”, który udostępnił Urząd Miasta i Gminy Barcin. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji. Na zakończenie uroczystości obecna na spotkaniu pani Małgorzata Mówińska-Zyśk zagrała koncert skrzypcowy.

W dniu 6 maja 2015 roku Prezes Stowarzyszenia, Teresa Kaczmarek wzięła udział w spotkaniu członków partnerstwa pt. „Tradycja – Kultura – Nowoczesność”. Spotkanie miało miejsce w czytelni Biblioteki Publicznej w Barcinie i dotyczyło bieżących tematów bezpośrednio związanych z działalnością partnerstwa. Głównym tematem rozmów było utworzenie Rady Programowej dla Instytucji Kultury Gminy Barcin, która miałaby działać przy wcześniej zawiązanym już partnerstwie. Spotkanie było również okazją do przeanalizowania problemów odnoszących się do Budżetu Obywatelskiego – omówiono inicjatywy, które warto zgłosić do realizacji i przeanalizowano inwestycje, które można zrealizować w ramach tego projektu.

10 września odbyła się uroczystość 25lecia istnienia Samorządu Terytorialnego organizowana przez Radę Miejską oraz Burmistrza Barcina. TMMiGB otrzymało zaproszenie do uczestniczenia w imprezie sadzenia symbolicznych dębów na skarpie przy ul. Artylerzystów w Barcinie. Stowarzyszenie reprezentowali: Teresa Kaczmarek, Henryka i Stefan Skrzypczykowie oraz Grzegorz Smoliński. Prezes Stowarzyszenia posadziła symboliczne drzewko – drugi dąb od strony bloków jest dębem Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin.

Wraz z początkiem września ruszyły przygotowania do kolejnego widowiska historyczno-religijnego, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin ponownie organizowało wraz z parafią pw. św. Jakuba Większego oraz Miejskim Domem Kultury w Barcinie. Rozpoczęto przygotowania do trzeciej już imprezy plenerowej z udziałem mieszkańców Barcina, która tematycznie nawiązywała do imprez zorganizowanych w dwóch poprzednich latach.

Widowisko odbyło się 19 września 2015 roku, rozpoczynając się tradycyjnie w pobliżu Góry św. Wojciecha o godzinie 17.30.

Scenariusz widowiska opracowała pani Renata Rybacka, reżyserią zajęły się panie Marzena Wolska oraz Teresa Wilk. Stroje i scenografię przygotowali: Danuta i Ryszard Wesołowscy, grupa Strażnicy Kurhanu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie  i parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie.
Nagłośnieniem zajęli się pan Bartłomiej i Hubert Uszko i pan Ryszard Hulisz. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały Straż Pożarna oraz Posterunek Policji w Barcinie. Firma pana Władysława Walczaka przygotowała makietę kościoła, który stanął na Górze św. Wojciecha.
Łącznie w organizację widowiska zaangażowało się 145 osób, a impreza umożliwiła pełną integrację wielu grup i osób oraz pozwoliła na współpracę wielu gminnych instytucji.

Widowisko "Sanctus Adalbertus in Barthcino – Ku czci świętego” jako projekt dofinansowany był przez Urząd Miasta w Barcinie w ramach realizacji zadania publicznego. Kwota dofinansowania według sprawozdania końcowego wynosiła 8 634,00 zł. Wkład własny TMMiGB wynosił 10% tej kwoty i wynosił 1.046,00zł. Dużą część wkładu własnego pozyskano od sponsorów, wśród których znaleźli się: Lafarge Cement SA, Bank Spółdzielczy w Barcinie, Bronisław Zabłocki, Zbigniew Skoczyński, Jolanta Cesarz, Mariola Ćwiklińska oraz Jan i Jolanta Kowalscy.

Rzeczywisty koszt organizacji widowiska był jednak wyższy, ponieważ imprezę uświetniły swoimi występami dwie grupy artystów: kapela muzyki dawnej KliMagJa ze Złotowa oraz Teatr Ognia „Santo Fuego” z Pakości wraz ze szczudlarzami. Zaproszeni artyści wzbudzili jednak ogromne zainteresowanie. Inscenizacja „Miłosierny Samarytanin” wykonana za pomocą ognia wywoływała wiele pozytywnych reakcji wśród członków licznie zgromadzonej widowni.
Wyjątkowym elementem inscenizacji był również pokaz mody dworskiej zorganizowany przez Danutę Wesołowską. Dodatkowe atrakcje kulinarne zapewniali jak co roku: Kuchnia Pałucka p. Krzysztofa Leśniewskiego, który serwował uczestnikom dania tradycyjnej kuchni pałuckiej; p. Andrzej Stachowiak, który z pomocą p. Genowefy Jakubowskiej częstował świeżo tłoczonym sokiem z jabłek; panie Grażyna Szafrańska i Irena Wiśniewska, które częstowały chlebem ze smalcem domowej roboty i ogórkiem kiszonym oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Barcina Wsi, które częstowały słodkimi wypiekami.

Należy podkreślić, że impreza organizowana przez Towarzystwo z roku na rok zbiera coraz lepsze recenzje i gromadzi coraz większą widownię. Można uznać, że widowisko wpisało się już na stałe do kalendarza imprez organizowanych na terenie gminy. Ogrom pracy, który każdorazowo należy włożyć w organizację widowiska po woli zaczyna być doceniany nie tylko na terenie gminy, ale i poza nią.

Dla upamiętnienia widowiska TMMiGB opracowało folder informacyjny, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją z samego widowiska. Folder wydano w ilości 200 egzemplarzy. W publikacji wymieniono wszystkich aktorów biorących udział w inscenizacji, wszystkie instytucje wspomagające jej powstanie oraz wszystkie osoby, które bezinteresownie włączyli się w jego organizację.

25 września Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin już po raz czternasty współorganizowało wraz z Biblioteką Miejską w Barcinie konkurs „Barcin Moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs był jedną z wielu imprez zorganizowanych w ramach obchodzonych w tamtym roku wyjątkowo we wrześniu "Dni Barcina". Turniej, którego uczestnikami są uczniowie gminnych placówek oświatowych od wielu już lat służy popularyzowaniu wiedzy kulturalno-historycznej wśród lokalnej młodzieży i systematycznie wzbudza zainteresowanie dziejami Barcina oraz powiatu żnińskiego.
Towarzystwo jako współorganizator imprezy przekazało wszystkim drużynom biorącym udział w konkursie jedną z wydanych publikacji – drugie, uzupełnione wydanie książki „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919”. Pani Teresa Kaczmarek pogratulowała uczniom ogromnej wiedzy, którą musieli przyswoić.
 
W dniach 25 i 26 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbył się VII Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej. Z ramienia Towarzystwa uczestniczyła w nim Teresa Kaczmarek.

W dniu 3 grudnia 2015 roku Prezes Towarzystwa, Teresa Kaczmarek oraz kilkoro członków TMMiGB uczestniczyło w „Gali Przyjaźni”, którą zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie wraz z Burmistrzem Barcina.

Od początku grudnia 2015 roku wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie i parafią pw. św. Jakuba Większego zaczęto przygotowania do drugiego Marszu Trzech Króli, który odbył się w dniu 6 stycznia 2016 przy licznym udziale mieszkańców Barcina.
Kolędujący pochód przeszedł od kościoła św. Maksymiliana do kościoła św. Jakuba Większego. W trakcie marszu organizatorzy ze ŚDS i TMMiGB w przebraniach trzech króli, pasterzy i aniołów, prowadzili korowód, zachęcając mieszkańców Barcina do wspólnego śpiewu.
Pomocy w organizacji imprezy udzieliła p. Anna Zielińska – pracownik filii Biblioteki Publicznej w Barcinie, która wykonała piękne korony dla uczestników marszu. Imprezę zasponsorowała pani Mariola Ćwiklińska; PUP Wodbar wykonał szopkę betlejemską.

Ponadto w dniu 20 kwietnia 2015 roku TMMiGB zorganizowało Walne Zebranie Sprawozdawcze, którego celem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za 2014 rok. Walne Zgromadzenie członków przyjęło sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2014 rok, udzieliło absolutorium Zarządowi oraz przyjęło sprawozdanie finansowe za 2014 rok od Komisji Rewizyjnej.

Zarząd  TMMiGB sporządził sprawozdanie finansowe za 2014 rok i przedłożył je w Urzędzie Skarbowym.

Jednocześnie Stowarzyszenie przeszło z wynikiem pozytywnym kontrolę z realizacji zadania publicznego. Wyniki kontroli podkreślały, że złożone przez TMMiGB sprawozdanie z realizacji zadania opracowane zostało z najwyższą starannością i było zgodne z przedłożoną dokumentacją finansową.  

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin stale prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska. Systematycznie informacje na temat działalności Stowarzyszenia zamieszczane są w lokalnej prasie – „Pogłosie Barcina”, „Gazecie Pomorskiej”, „Pałukach” oraz wydawnictwie bezpłatnym „Nasze Miasto”. Materiały z imprez organizowanych przez TMMiGB emitowane są przez „TVL Barcin”.

Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek, umieszczając w niej między innymi wszystkie materiały dotyczące działalności Stowarzyszenia, pojawiające się w lokalnej prasie.

Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa. Na regularnych posiedzeniach Zarząd TMMiGB podejmuje decyzje dotyczące statutowej działalności stowarzyszenia.
 
Zarząd Towarzystwa chciałby podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za angażowanie się w jego działalność oraz pomoc w realizacji podejmowanych zadań.