Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2017 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 27. Październik 2018 15:35

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2017


Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa zorganizował 7 posiedzeń. Odbyło się również Walne Zgromadzenie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Obecny Zarząd działa w składzie:
Teresa Kaczmarek – prezes
Grzegorz Smoliński – wiceprezes
Barbara Chojnowska – sekretarz
Grażyna Szafraniak – skarbnik
Lidia Kowal – członek
Jerzy Kosmalski – członek
Artur Jakubowski – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte w glosowaniu jawnym wszystkich członków TMMiGB w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 12 marca 2013 roku.

Towarzystwo w 2017 roku funkcjonowało w oparciu o plan pracy, który został ustalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 listopada 2016 roku.
Podstawowe zadania zaplanowane w planie pracy to:

1. Organizacja i przeprowadzenie „Marszu Trzech Króli” – styczeń 2017 r.
2. Współorganizacja wraz z biblioteką podsumowania i podziękowania dla sponsorów i uczestników widowiska „Mieszko I chrzci Polskę” – luty 2017 r.
3. Opracowanie i złożenie oferty na zadanie publiczne – luty 2017 r.
4. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna” – kwiecień 2017 r.
5. Organizacja Walnego Zebrania – marzec 2017 r.
6. Realizacja projektu publicznego „Barcińskie jarmarki” – wrzesień 2017 r.
7. Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z widowiska – grudzień 2017 r.
8. Opublikowanie książki pt. „Zalesie Barcińskie – wspomnienia o mieszkańcach” – październik/grudzień 2017 r.
9. Sukcesywne gromadzenie materiałów do publikacji nt. Piechcina
10. Przygotowania do Marszu Trzech Króli 2018 r. – grudzień 2017 r.
11. Stała współpraca z telewizją lokalną Barcin oraz prasą lokalną.
12. Terminowe przedstawianie wymaganych przez Statut sprawozdań i sporządzenie bilansu finansowego za 2016 r.
11. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.
12. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy Barcin.

Praca i działalność Towarzystwa skupiła się przede wszystkim na zorganizowaniu i wystawieniu kolejnego już widowiska historycznego, które w 2017 roku nawiązywało do 545 rocznicy nadania Barcinowi prawa jarmarków. Realizacja widowiska pod tytułem „Kolorowe jarmarki – 545 lat temu w Barcinie” nastąpiła w niedzielę,  10 września 2017 roku. Inscenizacja rozpoczęła się o godzinie 16.00 na placu przy kościele pw. św. Jakuba Większego.

Elementy informacyjne odnoszące się do tematu przewodniego, historię przygotowań oraz bogata fotorelacja wraz z fragmentami scenariusza zostały zgromadzone w folderze informacyjnym, które Stowarzyszenie opracowało i wydało dla upamiętnienia całego wydarzenia.

Realizacja zadań Towarzystwa zaplanowanych na 2017 rok rozpoczęła się od organizacji trzeciego Marszu Trzech Króli, do którego przygotowania rozpoczęto jeszcze w grudniu 2016 roku. Należy podkreślić, że Marsz był wyłączną inicjatywą Stowarzyszenia, ale w jego organizację włączyły się również Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, parafia pw. św. Jakuba w Barcinie, parafia pw. Maksymiliana Kolbego, Biblioteka Publiczna w Barcinie, Straż Pożarna w Barcinie, Wodna Drużyna Harcerska w Barcinie, Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 w Barcinie oraz Zespół Szkół w Barcinie.

Rejestracją oraz organizacją Orszaku Trzech Króli zajął się w dużym stopniu proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego – ks. Talaszyński, który zaproponował inną niż dotychczas formułę marszu, złożonego z trzech odrębnych orszaków, symbolizujących trzy różne kontynenty. Trzy orszaki w trzech symbolicznych kolorach wychodziły z trzech różnych miejsc gminy Barcin, aby spotkać się na dziedzińcu Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie, gdzie zaplanowano część inscenizacyjną.

Uroczystość urozmaicono występami dwóch chórów: Chóru Kościelnego przy parafii pw. Św. Maksymiliana i Chóru „Relaks” oraz występami młodych wykonawców z ogniska muzycznego, funkcjonującego przy MDK Barcin. Po orszaku oraz części inscenizacyjno-muzycznej uczestników zaproszono na dziedziniec kościoła pw. Św. Maksymiliana, na którym pan Andrzej Stachowiak częstował rozgrzewającym napojem, przyrządzonym dzięki darowiźnie wpłaconej przez panią Mariolę Ćwiklińską.

W organizację Orszaku włączyło się najwięcej instytucji i przedsiębiorców, którzy wsparli przygotowania do Marszu Trzech Króli bezinteresowną pomocą. Ich nieoceniona praca i zaangażowanie sprawiły, że impreza okazała się być wyjątkowo udana. Uroczystość zgromadziła ponadto wyjątkowo dużą liczbę uczestników. Udział wzięło łącznie ponad 1000 osób. Ogromne zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w orszaku oraz duże zainteresowanie Marszem wśród mieszkańców Barcina były dowodem na to, że stara chrześcijańska tradycja jest w naszym mieście wciąż żywa. Dlatego Towarzystwo podjęło decyzję, aby organizować tę imprezę również w kolejnych latach. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że będą podejmować wszelkie działania, aby Marsz Trzech Króli wpisać na stałe w kalendarz masowych imprez odbywających się na terenie Barcina.

W styczniu 2017 roku Zarząd TMMiGB przygotował i złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Barcin ofertę w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2017. Zgłoszono dwa najważniejsze zdania do realizacji. Pierwszym, głównym  i najważniejszym zadaniem zgłoszonym do realizacji przez Stowarzyszenie była organizacja piątego z kolei widowiska historycznego „Kolorowe jarmarki – 545 lat temu w Barcinie” wraz z wydaniem folderu informacyjnego. Drugim zgłoszonym w ofercie zadaniem było wydanie książki pt. „Zalesie Barcińskie – wspomnienia o mieszkańcach”.

W dniu 21 lutego 2017 roku w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyło się uroczyste podsumowanie widowiska historyczno-religijnego „Mesco dux Poloniae Baptizaur. Mieszko I ochrzcił się”, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało we wrześniu 2016 roku.

Zorganizowane spotkanie miało na celu przede wszystkim podziękowanie uczestnikom, sponsorom i wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w realizację widowiska. Organizatorzy imprezy złożyli serdeczne podziękowania wszystkim osobom za ogrom ich pomocy i pracy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć.

Licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania wręczono imienne podziękowania oraz pamiątkowy folder informacyjny „Mesco dux Poloniae Baptizaur. Mieszko I ochrzcił się”, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją ze wszystkich etapów prac nad widowiskiem. Prezes TMMiGB, Teresa Kaczmarek, każdej z zebranych osób wręczyła pamiątkowe upominki i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizację widowiska. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji.

26 kwietnia TMMiGB po raz kolejny współorganizowało wraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie konkurs „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna”, który miał swoją XVI edycję.
Obecna na wydarzeniu pani Prezes Stowarzyszenia, Teresa Kaczmarek, drużynom, które zajęły miejsca na podium wręczyła książki wydane przez TMMiGB oraz pogratulowała wszystkim uczestnikom dużej wiedzy na temat historii, tradycji i kultury gminy Barcin oraz powiatu żnińskiego.  

W czerwcu 2017 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin brało udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Barcinie pod tytułem „Wspólnie możemy więcej”. Reprezentanci lokalnych instytucji omówili na spotkaniu możliwości inspirowania mieszkańców do wspólnego działania. Nakreślono wówczas korzyści wypływające z pracy na rzecz lokalnego środowiska.

W dniu 2 lipca 2017 roku członkowie stowarzyszenia brali udział w zorganizowanym w Bibliotece Publicznej w Barcinie sympozjum poświęconemu pamięci Jakuba Wojciechowskiego – polskiego klasyka w robotniczej bluzie, połączonym z uroczystym wręczeniem medali dla osób propagujących twórczość Jakuba Wojciechowskiego oraz pamięć o nim. Spotkanie uświetnił swoim recitalem p. Remigiusz Kuźmiński.

W sierpniu 2017 roku TMMiGB współorganizowało z parafią pw. Św. Maksymiliana Kolbego dożynki kościelne, które zgromadziły bardzo dużą widownię.
Uroczystość uświetniły swoim występem panie z chóru „Relax”.

Od połowy sierpnia 2017 roku ruszyły przygotowania do kolejnego widowiska historycznego – „Kolorowe jarmarki – 545 lat temu w Barcinie” – które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin ponownie organizowało wraz z parafią pw. św. Jakuba Większego, Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie, Biblioteką Publiczną w Barcinie oraz Miejskim Domem Kultury w Barcinie. Rozpoczęto przygotowania do piątej już imprezy plenerowej z udziałem mieszkańców Barcina, która tematycznie nawiązywała do 545 rocznicy nadania Barcinowi prawa jarmarków.

Widowisko odbyło się 10 września 2017 roku o godzinie 16.00, rozpoczynając się na placu przy kościele pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie.

Scenariusz widowiska opracowały panie: Teresa Kaczmarek (redagująca tło historyczne) oraz Renata Rybacka (tworząc oś dramatyczną, która nawiązywała do realiów życia mieszkańców Barcina pod koniec XV wieku i zwierała scenki rodzajowe oraz gry i zabawy jarmarczne). Reżyserią zajęły się panie Marzena Wolska, Teresa Wilk oraz Marlena Korgul. Stroje i scenografię przygotowała Danuta Wesołowska, a nagłośnieniem zajęli się pan Bartłomiej i Hubert Uszko i pan Ryszard Hulisz. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały Straż Pożarna oraz Posterunek Policji w Barcinie.

Łącznie w organizację widowiska zaangażowało się blisko 120 osób, a impreza umożliwiła pełną integrację wielu grup i osób oraz pozwoliła na współpracę wielu gminnych instytucji.

Widowisko „Kolorowe jarmarki – 545 lat temu w Barcinie” jako projekt dofinansowany był przez Urząd Miasta w Barcinie w ramach realizacji zadania publicznego. Kwota dofinansowania według sprawozdania końcowego wynosiła 15 624,34 zł. Wkład własny TMMiGB wynosił 10% tej kwoty i wynosił 1 718,68 zł. Dużą część wkładu własnego pozyskano od sponsorów, wśród których znaleźli się: CRH Trzuskawica Zakład Kujawy w Bielawach, Bank Spółdzielczy w Barcinie, Aleksander Józefowicz AGRO-TRANS, MAT-BUD Złotowo – Błażej Trepper i Ryszard Majewski, Zabłocki Transport – Jarosław Zabłocki, Transport Ciężarowy „AUTO-TRANS” Bronisław Zabłocki, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Barcinie, Kancelaria Radcy Prawnego – Mariola Ćwiklińska, Usługi Transportowo-Ciężarowe Jan i Jolanta Kowalscy, Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny – Agnieszka Moritz, URAN Urszula Lewicka, Andrzej Lewicki Spółka Jawna oraz PPU „Wodbar” Sp. z o.o.

Według rozliczenia końcowego, Stowarzyszenie wykorzystało całość dofinansowania oraz wkładu własnego na realizację zaplanowanych zadań. Kwota niewykorzystana – 1 994,34 zł – została zwrócona do kasy Urzędu Miasta i Gminy Barcin.

Imprezę uświetniły swoimi występami trzy grupy artystów: teatr uliczny, Santo Fuego, który przygotował profesjonalne animacje dla najmłodszych i szereg innych atrakcji; kapela muzyki dawnej KliMagJa ze Złotowa, która przedstawiła koncert muzyki średniowiecznej oraz rzemieślnicy z grupy „Wioska Ginących Zawodów” z Koronowa.

Zapomniane zawody zaprezentowali również rzemieślnicy lokalni:
- Mariola Gralak zaprezentowała wyroby garncarskie;
- pracownicy i wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy wykonywali dawnymi metodami ozdoby z bursztynu;
- Piotr Drozdowski wystawił przed widownią wyroby bednarskie;
- panie z Klubu „Artystyczne Pasje Czytelniczek” przy filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Barcinie zaprezentowały własnoręcznie wykonane wyroby z papierowej wikliny.

Dodatkowe atrakcje kulinarne zapewniali jak co roku: p. Mariusz Woźniak z żoną, który przygotowywał dla chętnych średniowieczne jadło w postaci podpłomyków; panie Elżbieta Łuczak i Jolanta Gawrońska, które rozdawały sok z jabłek przygotowany przez pana Andrzeja Stachowiaka; panie Grażyna Szafrańska i Irena Wiśniewska, które częstowały chlebem ze smalcem domowej roboty i ogórkiem kiszonym oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Barcina Wsi, które częstowały słodkimi wypiekami.
Pyszny chleb zapewniła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Barcinie.

Należy zaznaczyć, że widowisko zgromadziło bardzo dużą widownię i zebrało bardzo pochlebne opinie wśród mieszkańców, a nawet wśród osób spoza gminy. Ogrom pracy, który każdorazowo należy włożyć w organizację widowiska po woli zaczyna być doceniany nie tylko na terenie gminy, ale i poza nią.

Dla upamiętnienia widowiska TMMiGB opracowało folder informacyjny, w którym przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące tematu przewodniego widowiska, urozmaicone obszerną fotorelacją z samego widowiska. Folder wydano w ilości 200 egzemplarzy. W publikacji wymieniono wszystkich aktorów biorących udział w inscenizacji, wszystkie instytucje wspomagające jej powstanie oraz wszystkie osoby, które bezinteresownie włączyły się w jego organizację.

W okresie od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin wraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie organizowało quiz podróżniczy pt. „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze”, który składał się z 10 pytań tematycznie powiązanych z odbytymi w bibliotece spotkaniami z podróżnikami zorganizowanymi w ramach projektu pod tą samą nazwą. Celem konkursu było: promowanie twórczości rodzimych podróżników, ugruntowanie wiedzy o tematyce podróżniczej, rozbudzenie zainteresowań podróżniczych, turystycznych oraz promocja literatury podróżniczej.

W dniach 22 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbył się IX Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej. Z ramienia Towarzystwa uczestniczyła w nim Teresa Kaczmarek.

Od początku grudnia 2017 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i gminy Barcin wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy, Miejskim Domem Kultury (który zapewniał nagłośnienie i scenę), parafią pw. Maksymiliana Kolbego, Biblioteką Publiczną, sołectwem Wolice, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w Barcinie, Wodną Drużyną Harcerską w Barcinie, Zespołem Szkół w Barcinie oraz Policją rozpoczęło przygotowania do trzeciego barcińskiego Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia 2018 roku.

Ponadto w dniu 27 marca 2017 roku TMMiGB zorganizowało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, którego celem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz podsumowanie czteroletniej działalności Zarządu za lata 2013-2017. Walne Zgromadzenie członków przyjęło sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2016 rok, sprawozdanie z czteroletniej działalności Zarządu w latach 2013-2017, udzieliło absolutorium Zarządowi, przyjęło sprawozdanie finansowe za 2016 rok od Komisji Rewizyjnej oraz wybrało nowe władze Stowarzyszenia. Nowy Zarząd ukonstytuował się na zebraniu Zarządu w dniu 29 marca 2017 roku, pozostając w tym samym składzie.

Zarząd  TMMiGB sporządził sprawozdanie finansowe za 2016 rok i przedłożył je w Urzędzie Skarbowym.

Jednocześnie Stowarzyszenie przeszło z wynikiem pozytywnym kontrolę z realizacji zadania publicznego. Wyniki kontroli podkreślały, że złożone przez TMMiGB sprawozdanie z realizacji zadania opracowane zostało z najwyższą starannością i było zgodne z przedłożoną dokumentacją finansową.  

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska. Systematycznie informacje na temat działalności Stowarzyszenia zamieszczane są w lokalnej prasie – „Gazecie Pomorskiej” oraz „Pałukach”. Materiały z imprez organizowanych przez TMMiGB emitowane są przez „TVL Barcin”.

Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek, umieszczając w niej między innymi wszystkie materiały dotyczące działalności Stowarzyszenia, pojawiające się w lokalnej prasie.

Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa.

Na regularnych posiedzeniach Zarząd TMMiGB podejmuje decyzje dotyczące statutowej działalności stowarzyszenia.