Powstanie Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin PDF Drukuj Email
Wpisał Tomasz Kaśków   
Środa, 08. Lipiec 2009 07:05

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin wyłoniło się z członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Barcinie przy Miejskim Domu Kultury.

Pierwsze nieformalne spotkanie organizacyjne odbyło się 6 lutego 2008 r. Zebraniu przewodniczył Pan Zdzisław Bokwa. Na spotkaniu tym ustalono ogólne zarysy i cele Towarzystwa. Omówiono projekt regulaminu, statutu, deklaracji członkowskiej, materiałów niezbędnych do rejestracji towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, ustalono datę zebrania założycielskiego.

 

05.12.2007  Spotkanie Koła Miłośników Miasta Barcin

Wstępnie zapoznano się ze zgromadzonymi materiałami dotyczącymi historii Barcina, starymi fotografiami miasta i gminy które są w posiadaniu organizatorów Towarzystwa.
Ustalono, że na podstawie zgromadzonego już materiału można powołać zespoły tematyczne, które zajmą się jego opracowaniem.

I tak ustalono tematy:
- Znani mieszkańcy Barcina

- Historia miejscowości gminy Barcin

- Dzieje kościołów

- Rozwój oświaty i kultury

- Barcin i okolice w przeszłości

- Historia organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Barcin

 

2008-01-09 Spotkanie Koła Miłośników Miasta Barcin

 

 

2008-01-09 Spotkanie Koła Miłośników Miasta Barcin

 

W spotkaniu tym uczestniczyło 12 osób. Kolejne spotkanie odbyło się 18 lutego 2008r. i na nim ustalono datę zebrania założycielskiego Towarzystwa, oraz wysłano zaproszenia dla osób które interesują się historią gminy Barcin i chciałyby brać czynny udział w jej opisaniu i utrwaleniu.

 

Rejestracja TMMiGB w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 4 marca 2008 roku w siedzibie Miejskiego Domu Kultury.
Podjęto na nim uchwałę o powołaniu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, przyjęto statut oraz powołano komitet założycielski Towarzystwa w osobach: Zdzisław Bokwa Teresa Kaczmarek i Artur Jakubowski. Komitet założycielski po opracowaniu Statutu Towarzystwa, Regulaminu Walnego Zebrania Towarzystwa oraz wymaganych uchwał zwołał I Walne Zebranie w dniu 23 września 2008r.

 

2008-10-07 pierwsze posiedzenie zarządu

 

 

2008-10-07 pierwsze posiedzenie zarządu

Na zebranie przybyło 19 członków założycieli, którzy wybrali Zarząd Towarzystwa w osobach:
- Zdzisław Bokwa - prezes
- Grzegorz Smoliński - vice prezes
- Teresa Kaczmarek - sekretarz
- Grażyna Szafraniak - skarbnik
- Czesław Cieślak - członek
- Artur Jakubowski - członek

Oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Zbigniew Zwierzykowski

 

2009-02-24 posiedzenie zarządu towarzystwaNakreślono też ogólne kierunki działania Towarzystwa:
- zbieranie dokumentów źródłowych i przekazów historycznych do przygotowywanej historii Barcina;
- promowanie zasłużonych mieszkańców miasta i gminy Barcin;
- opiekowanie się miejscami pamięci i włącznie do współpracy młodzież szkolną.


Formalnie Towarzystwo zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 marca 2008r. i od tej chwili podjęło pełną działalność.

 

2009-02-24 posiedzenie zarządu towarzystwa

 Towarzystwo współpracuje z redakcją "Pogłosu Barcina", w którym zamieszcza ciekawostki z przeszłości Barcina oraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie, która organizuje spotkania i wystawy z historii Barcina.

Odbyły się wystawy: "II wojna światowa", "Barcin na starych pocztówkach" oraz odczyt i wystawa "Powstanie Wielkopolskie na terenie gminy Barcin i uczestnictwo w nim mieszkańców Barcina".
W chwili obecnej w opracowaniu jest "Powstanie Wielkopolskie na terenie gminy Barcin", które ma być wydane w formie broszury.
Opracowano również stronę internetową Towarzystwa.
Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 16:46