Sprawozdanie z działalności w 2009 roku PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 17. Kwiecień 2010 16:27

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin za 2009 rok. 

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o Statut Towarzystwa przyjęty na Walnym Zebraniu w dniu 23 września 2008 roku.

W ciągu 2009 roku zarząd Towarzystwa odbył osiem posiedzeń oraz zorganizował Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 2 lipca 2009 roku. W 2009 roku przyjęto 17 nowych członków. Obecnie Towarzystwo liczy 38 pełnoprawnych członków.

 Najważniejszym zadaniem w 2009 r., jakie wyznaczyło sobie Towarzystwo, było upamiętnienie 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym, że w Powstaniu tym brało udział ponad 150 osób z Barcina i okolicy, postanowiono opracować książkę na temat uczestnictwa mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim.

Towarzystwo zgłosiło projekt tej publikacji na ogłoszoną przez Gminę Barcin ofertę dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego i uzyskało dotację w wysokości 2,800 zł.

Powołano zespół redakcyjny, w którego skład wchodzili: pani Stefania Szadłowska, pani Teresa Kaczmarek oraz pan Zdzisław Bokwa. Następnie ustalono tytuł wydawnictwa na "Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918/19."

Książka została wydana w nakładzie 330 egzemplarzy. W dniu 29 grudnia 2009 roku w Miejskim Domu Kultury odbyła się jej prezentacja. W spotkaniu promocyjnym książki uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, członkowie Towarzystwa, radni oraz wielu znamienitych gości spoza Barcina, a także sponsorzy, dzięki którym ta publikacja mogła się ukazać. Wszyscy sponsorzy zostali uhonorowani w książce.

Jest to pierwsza publikacja dotycząca tego tematu, jednak nie ostatnia. Towarzystwo posiada mnóstwo materiałów, które nie zmieściły się w pierwszej publikacji. Ponadto ciągle gromadzimy nowe materiały dotyczące Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim mieszkańców naszej gminy.

Wydanie książki było naszym najważniejszym celem w 2009 roku. Jednak oprócz tego Towarzystwo uczestniczyło w wielu innych wydarzeniach publicznych na terenie gminy.

Wspólnie z Biblioteką Miejską w styczniu 2009 roku dla uczczenia pamięci Powstania Wielkopolskiego zorganizowaliśmy wieczornicę, która odbyła się w sali Biblioteki. We wrześniu 2009 roku włączyliśmy się również w organizację wieczornicy upamiętniającej wydarzenia II Wojny Światowej.

Braliśmy udział w ocenie przygotowanego przez Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe z gminy Barcin projektu pt. "Barcin moje miasto, moja mała ojczyzna."

Poza tym stale współpracujemy, wymieniając materiały z Muzeum w Szubinie, z Towarzystwem Kulturalnym Żnina, Muzeum w Żninie, Bibliotekami w Kcyni, Wągrowcu, Mogilnie, Pakości i Łabiszynie oraz z Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Pozyskane materiały gromadzimy w Izbie Pamięci, korzystając z nich na bieżąco albo przeznaczając do wykorzystania tematycznego w przyszłości.

Członek Towarzystwa - pan Zbigniew Zwierzykowski we współpracy z Biblioteką Miejską zorganizował prezentację widokówek przedstawiających Barcin w latach od 1900 roku do współczesności i wygłosił bardzo interesujący referat na ten temat.

Na bieżąco uczestniczyliśmy w redagowaniu rubryk ?Pogłosu Barcina?. Nasi członkowie umieszczają tam artykuły na tematy historyczne oraz informacje o bieżącej działalności Towarzystwa.

Członkowie Towarzystwa w 2009 roku również wydali publikacje książkowe. Pan Jerzy Krzyś i pan Czesław Cieślak zredagowali książkę pt. "Szkice z przeszłości Barcina", natomiast pan Henryk Napieralski wydał książkę pt. "Błyskawica z Barcina".

Towarzystwo włączyło się również w organizację wystawy pt. "150 lat Białego Zagłębia", udostępniając posiadane materiały.

W pierwszym półroczu 2009 roku zinwentaryzowaliśmy wszystkie kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy, przygotowując się do wydania publikacji na ten temat. W związku z tym opracowaliśmy warunki konkursu na poezję lub opowiadanie nawiązujące tematycznie z kapliczkami. Ogłosiliśmy też konkurs fotograficzny związany z tym tematem.

Dokonaliśmy również fotograficznej rejestracji wszystkich niekatolickich i katolickich cmentarzy, które znajdują się na terenie naszej gminy. Ponieważ ulegają one coraz większej dewastacji, chcemy, aby przetrwały chociaż na fotografiach, bo są również ważnym elementem naszej historii.

W lipcu 2009 roku uruchomiliśmy stronę internetową Towarzystwa, którą prowadzi pani Barbara Chojnowska. Na stronie umieszczane są informacje na temat ważnych wydarzeń z życia Towarzystwa oraz publikowane najciekawsze materiały, które zdobywają jego członkowie.

Z prac administracyjnych Towarzystwo opracowało i wydało członkom legitymacje, przygotowało materiały do drugiego Walnego Zebrania Towarzystwa, przygotowało i przedłożyło w Urzędzie Skarbowym z Żninie sprawozdanie finansowe za 2009 rok.

Od początku istnienia Towarzystwa prowadzona jest Kronika Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Prowadzi ją sekretarz Towarzystwa - pani Teresa Kaczmarek.

W 2009 roku opracowano i przyjęto plan pracy na 2010 rok. Opracowano temat do zgłoszenia projektu organizacji pozarządowych ogłoszonych przez gminę Barcin.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin składa wszystkim serdeczne podziękowanie. Zarządowi za pracę, Urzędowi Miasta i Gminy, Radzie Gminy, Bibliotece Miejskiej i Miejskiemu Domowi Kultury za wspaniałą współpracę oraz wszystkim, którzy włączają się w prace Towarzystwa, zapraszając równocześnie do dalszej współpracy.        

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 16:15