Towarzystwo promuje kolejną książkę PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 18. Grudzień 2010 16:01

15 grudnia w barcińskim Domu Kultury odbyła się prezentacja drugiej książki wydanej pod szyldem Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Publikacja pt. "Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Barcin. Kapliczki, krzyże, figurki", pod redakcją prezesa stowarzyszenia, pana Zdzisława Bokwy jest wynikiem wielomiesięcznej współpracy z właścicielami i opiekunami sakralnych zabytków znajdujących się na terenie całej gminy.

Na autorskim spotkaniu, prowadzonym przez panią Grażynę Szafraniak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych wsi, którzy od wielu pokoleń zajmują się pielęgnowaniem wszystkich opisanych w książce kapliczek i figur.

 

Bohater spotkania krótko przedstawił zakres działalności stowarzyszenia, wymienił podstawowe jego cele i podkreślił rolę w utrzymywaniu pamięci na temat dziejów naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Barcin. Opowiedział również, jak doszło do powstania książki. Zaznaczył, że istotny wpływ na decyzję o zebraniu historii na temat okolicznych zabytków sakralnych miała wieloletnia osobista fascynacja ich pięknem, ale również wielokrotne sugestie ze strony ich opiekunów. Podziękował za owocną współpracę wszystkim autorom poszczególnych opowieści oraz zdjęć wykorzystanych w książce, a także sponsorom, bez których publikacja nie mogłaby zostać wydana.

Następnie głos zabrali zgromadzeni goście. Pani Teresa Kaczmarek oraz pan Jerzy Kosmalski złożyli panu Zdzisławowi serdeczne gratulacje w imieniu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin.    

Pan Michał Pęziak, burmistrz Barcina oraz pani Teresa Wilk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej wręczyli kwiaty autorowi publikacji. Burmistrz w imieniu barcińskiego Urzędu Miasta zadeklarował chęć do dalszej współpracy z Towarzystwem w celu wzbogacania zasobów jego archiwum o kolejne publikacje i zapewnił, że jest otwarty na wszelkie propozycje, dotyczące działań mających na celu rozszerzanie świadomości historycznej wśród mieszkańców gminy.Członek sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, pan Zenon Flejter zachęcił do publikowania kolejnych książek na temat lokalnej historii, którą warto uchronić od zapomnienia i zaoferował pomoc w poszukiwaniu ciekawych informacji i publikowaniu nieznanych fragmentów lokalnej przeszłości.


Uroczystość uświetnił swoim występem chór z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie, który zarówno rozpoczął, jak i zakończył spotkanie, wykonując kilka pieśni na temat kapliczek i krzyży, ale również kilka kolęd, wprowadzając zebranych w przedświąteczny nastrój. Świąteczna aura panowała również na późniejszym poczęstunku, na który chętnie udali się wszyscy zgromadzeni goście.


Książka pt. "Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Barcin. Kapliczki, krzyże" została dofinansowana z budżetu Gminy Barcin na 2010 rok w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Wydana w ilości 500 egzemplarzy publikacja trafi wkrótce do lokalnych bibliotek szkolnych i publicznych.


 

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 15:59