Sprawozdanie z działalności TMMiGB za 2010 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 01. Marzec 2011 19:37
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin za 2010 rok


Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o Statut przyjęty na walnym zebraniu w dniu 23.09.2008 r.

W 2010 roku Zarząd Towarzystwa odbył sześć posiedzeń oraz zorganizował Walne Zebranie w dniu 16.04.2010 r.

W roku sprawozdawczym z członkostwa w Towarzystwie zrezygnowały 3 osoby. Natomiast dwóm osobom, z uwagi na wyjątkowe zasługi dla pracy Towarzystwa, nadano honorowe członkostwo. Legitymację honorowego członka otrzymali: p. dr Jerzy Krzyś oraz p. Henryk Napieralski.

Najważniejszym zadaniem ujętym w planach na 2010 rok było przygotowanie i wydanie publikacji pt. "Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Barcin". W 2010 roku Towarzystwo zgłosiło projekt dotyczący wydania książki oraz współorganizowania konkursu "Literacko o gminie Barcin" na ogłoszoną przez gminę Barcin ofertę dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego i uzyskało dotację w wysokości 4.500 zł.

Z otrzymanej dotacji na wydanie książki przeznaczono 2.699 zł. Do przygotowania publikacji powołano zespół w składzie: Zdzisław Bokwa, Barbara Chojnowska, Adam Łybek, Andrzej Jankowski i Teresa Kaczmarek. W przygotowaniu publikacji pomogły także osoby opiekujące się miejscami kultu religijnego na terenie gminy. Książka została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy. Promocja odbyła się w dniu 15 grudnia 2010 roku w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej w Barcinie, radny Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członkowie Towarzystwa, wielu znamienitych gości spoza Barcina, a także sponsorzy, dzięki którym książka mogła się ukazać oraz opiekunowie opisywanych w książce kapliczek i krzyży. Na wydanie publikacji Towarzystwo uzyskało od sponsorów kwotę 5.150 zł. Całość kosztów związanych z wydaniem i promocją książki objęła kwotę 5.298,70 zł.

"Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Barcin" to pierwsza publikacja dotycząca tematu miejsc kultu religijnego na terenie gminy Barcin, jednak mamy nadzieję, że nie ostatnia. Członkowie Towarzystwa zbierają kolejne materiały dotyczące cmentarzy i kościołów. Zostaną one ujęte w następnej książce.

Ponadto Towarzystwo wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barcin zorganizowało konkurs "Literacko o gminie Barcin". Konkurs został ogłoszony 15 lutego i trwał do 31 maja 2010 roku. Zorganizowany był w trzech kategoriach wiekowych.
Konkurs miał na celu:
1. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą i historią regionalną.
2. Poszanowanie tradycji i rozbudzanie zainteresowań historią regionu.
3. Popularyzacja wiedzy o gminie Barcin.
4. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
5. Popularyzacja czytelnictwa.
6. Inicjowanie twórczości w środowisku lokalnym.
Zgłoszone prace oceniało jury w składzie: Maksymilian Bart Kozłowski - poeta, Jadwiga Stróżykiewicz - poetka, Ewa Słowińska - przedstawiciel BPMiG w Barcinie. Podsumowanie i rozdanie nagród laureatom odbyło się w trakcie Dni Barcina - 20 czerwca 2010 roku. Nagrodzone i wyróżnione teksty dotyczące kapliczek i krzyży zostały umieszczone w książce "Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin". Na realizację tej części projektu przeznaczono 1.801 zł.

W dalszym ciągu zbierane są materiały do rozszerzonego wydania książki "Udział mieszkańców Barcina i okolic w Poznaniu Wielkopolskim 1918/1919". Zajmuje się tym zespół w składzie: p. Stefania Szadłowska, p. Teresa Kaczmarek oraz p. Barbara Chojnowska.

Rozpoczęto również prace nad tematem "Zasiedlenie Barcina w okresie 20-lecia międzywojennego, w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu". Równolegle ustalane są listy osób z gminy Barcin zamordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej. Materiały te zbierają p. Stefania Szadłowska oraz p. Teresa Kaczmarek.

W styczniu 2010 roku członek Towarzystwa - p. Stefan Skrzypczyk w ramach współpracy z BPMiG w Barcinie zorganizował spotkanie z cyklu "Hobbyści w bibliotece". Odbyła się ekspozycja zbiorów pana Skrzypczyka: fotografii, dokumentów i wydawnictw związanych z historią Barcina. Bohater wygłosił również prelekcję dotyczącą historii naszego miasta.

W marcu 2010 roku członek Zarządu Towarzystwa - p. Teresa Kaczmarek wygłosiła dla uczniów klas szóstych SP nr 2 w Barcinie prelekcję wprowadzającą do eliminacji szkolnych gminnego konkursu historycznego "Barcin - moje miasto - moja Mała Ojczyzna".

7 maja 2010 w BPMiG w Barcinie odbyła się promocja II wydania książki "Szkice z przeszłości Barcina" autorstwa dr Jerzego Krzysia - honorowego członka Towarzystwa oraz p. Czesława Cieślaka - członka Zarządu Towarzystwa.

Ponadto członkowie Towarzystwa czynnie uczestniczyli w opracowaniu publikacji p. dr Katarzyny Podczaskiej pt. "Zapomniane legendy barcińskie". Promocja książki odbyła się w listopadzie w barcińskiej książnicy.

Poza tym Towarzystwo stale współpracuje, wymieniając materiały z Muzeum Szubińskim, Towarzystwem Kulturalnym w Żninie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, bibliotekami w Kcyni, Pakości i Łabiszynie oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Pozyskane materiały gromadzone są w barcińskiej Izbie Tradycji. Wykorzystywane są na bieżąco albo przeznaczone do wykorzystania tematycznego w przyszłości.

Członkowie TMMiGB uczestniczą również w redagowaniu materiałów historycznych w "Pogłosie Barcina".

Towarzystwo posiada stronę internetową, którą prowadzi p. Barbara Chojnowska. Na stronie umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Towarzystwa oraz najciekawsze materiały dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie Stowarzyszenia.

Od początku istnienia TMMiG Barcin sekretarz Towarzystwa - p. Teresa Kaczmarek prowadzi kronikę Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin.

Zarząd Towarzystwa opracował materiały do walnego zebrania w 2010 roku oraz przygotował i złożył w Urzędzie Skarbowym w Żninie sprawozdanie finansowe za 2009 rok.

W 2010 roku opracowano i przyjęto plan pracy na 2011 rok oraz przygotowano projekt zgłoszony do konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszony przez Urząd Miasta i Gminy Barcin.


Barcin, dnia 21.02.2011 r.