plan pracy
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2017 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 27. Październik 2018 15:35

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2017


Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa zorganizował 7 posiedzeń. Odbyło się również Walne Zgromadzenie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Obecny Zarząd działa w składzie:
Teresa Kaczmarek – prezes
Grzegorz Smoliński – wiceprezes
Barbara Chojnowska – sekretarz
Grażyna Szafraniak – skarbnik
Lidia Kowal – członek
Jerzy Kosmalski – członek
Artur Jakubowski – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte w glosowaniu jawnym wszystkich członków TMMiGB w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 12 marca 2013 roku.

Towarzystwo w 2017 roku funkcjonowało w oparciu o plan pracy, który został ustalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 listopada 2016 roku.
Podstawowe zadania zaplanowane w planie pracy to:

1. Organizacja i przeprowadzenie „Marszu Trzech Króli” – styczeń 2017 r.
2. Współorganizacja wraz z biblioteką podsumowania i podziękowania dla sponsorów i uczestników widowiska „Mieszko I chrzci Polskę” – luty 2017 r.
3. Opracowanie i złożenie oferty na zadanie publiczne – luty 2017 r.
4. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna” – kwiecień 2017 r.
5. Organizacja Walnego Zebrania – marzec 2017 r.
6. Realizacja projektu publicznego „Barcińskie jarmarki” – wrzesień 2017 r.
7. Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z widowiska – grudzień 2017 r.
8. Opublikowanie książki pt. „Zalesie Barcińskie – wspomnienia o mieszkańcach” – październik/grudzień 2017 r.
9. Sukcesywne gromadzenie materiałów do publikacji nt. Piechcina
10. Przygotowania do Marszu Trzech Króli 2018 r. – grudzień 2017 r.
11. Stała współpraca z telewizją lokalną Barcin oraz prasą lokalną.
12. Terminowe przedstawianie wymaganych przez Statut sprawozdań i sporządzenie bilansu finansowego za 2016 r.
11. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.
12. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy Barcin.

Praca i działalność Towarzystwa skupiła się przede wszystkim na zorganizowaniu i wystawieniu kolejnego już widowiska historycznego, które w 2017 roku nawiązywało do 545 rocznicy nadania Barcinowi prawa jarmarków. Realizacja widowiska pod tytułem „Kolorowe jarmarki – 545 lat temu w Barcinie” nastąpiła w niedzielę,  10 września 2017 roku. Inscenizacja rozpoczęła się o godzinie 16.00 na placu przy kościele pw. św. Jakuba Większego.

Więcej…
 
Plan pracy na 2018 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 24. Październik 2018 18:38
1. Organizacja i przeprowadzenie „Marszu Trzech Króli” – styczeń 2018 r.

2. Opracowanie i złożenie oferty na zadanie publiczne – luty 2018 r.

3. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna” – kwiecień 2018 r.

4. Organizacja Walnego Zebrania – marzec/kwiecień 2018 r.

5. Organizacja spotkania po widowisku „Kolorowe Jarmarki – 545 lat temu w Barcinie” – maj 2018 r.

6. Realizacja projektu zadania publicznego – wrzesień 2018 r.

7. Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z widowiska – październik/grudzień 2018 r.

8. Rozszerzenie i wznowienie publikacji „Wapienno – Bielawy – Wilkowo. Miejscowości, których już nie ma we wspomnieniach mieszkańców” – październik/grudzień 2018 r.

9. Współpraca w zakresie wydania publikacji „Studia z dziejów Barcina w okresie staropolskim” pana Marcina Frąsia

10. Terminowe przedstawienie wymaganych przez Statut sprawozdań i sporządzenie bilansu finansowego za 2017 rok

11. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin

12. Stała współpraca z lokalnymi mediami i przedstawicielami lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych

13. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy Barcin

 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2016 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 15. Kwiecień 2017 14:45

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa zorganizował 4 posiedzenia. Odbyło się również Walne Zgromadzenie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Obecny Zarząd działa w składzie:
Teresa Kaczmarek – prezes
Grzegorz Smoliński – wiceprezes
Barbara Chojnowska – sekretarz
Grażyna Szafraniak – skarbnik
Lidia Kowal – członek
Jerzy Kosmalski – członek
Artur Jakubowski – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte w glosowaniu jawnym wszystkich członków TMMiGB w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 12 marca 2013 roku.

Towarzystwo w 2016 roku funkcjonowało w oparciu o plan pracy, który został ustalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 lutego 2016 roku.
Podstawowe zadania zaplanowane w planie pracy to:

1. Organizacja i przeprowadzenie „Marszu Trzech Króli” – styczeń 2016 r.
2. Współorganizacja wraz z biblioteką podsumowania i podziękowania dla sponsorów i uczestników widowiska „Sanctus Adalbertus in Barthcino – Ku czci świętego” – luty 2016 r.
3. Opracowanie i złożenie oferty na zadanie publiczne. Oferta „Mieszko I chrzci Polskę” – luty 2016 r.
4. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna” – kwiecień 2016 r.
5. Organizacja Walnego Zebrania – marzec 2016 r.
6. Realizacja projektu „Mieszko I chrzci Polskę” – wrzesień 2016 r.
7. Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z widowiska.
8. Przygotowania do Marszu Trzech Króli 2017 r.
9. Stała współpraca z telewizją lokalną Barcin oraz prasą lokalną.
10. Terminowe przedstawianie wymaganych przez Statut sprawozdań i sporządzenie bilansu finansowego za 2015 r.
11. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.
12. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy Barcin.

Praca i działalność Towarzystwa skupiła się przede wszystkim na zorganizowaniu i wystawieniu kolejnego już widowiska historyczno-religijnego, które w 2016 roku nawiązywało do 1050 rocznicy chrztu Polski. Realizacja widowiska pod tytułem „Mesco dux Poloniae Baptizatur” czyli „Mieszko I ochrzcił się” nastąpiła w sobotę,  24 września 2016 roku. Inscenizacja rozpoczęła się o godzinie 15.30 tradycyjnie w okolicach Góry Świętego Wojciecha skąd wykonawcy wraz z widzami przeszli w barwnym korowodzie ulicami Barcina na plac przy kościele pw. św. Jakuba Większego.

Równolegle z widowiskiem Stowarzyszenie zorganizowało konkurs malarski pt. „Mieszko I a chrzest Polski”, którego uczestników podzielono na 4 kategorie wiekowe:
1. kategoria: szkoły podstawowe – klasy I-III
2. kategoria: szkoły podstawowe – klasy IV-VI
3. kategoria: szkoły gimnazjalne
4. kategoria: open
Na konkurs łącznie wpłynęło 13 prac, które oceniało jury w składzie: Krzysztof Wilk (przewodniczący), Grażyna Konarzewska, Ewa Słowińska (protokolant). Oceniając prace, jury brało pod uwagę trzy najważniejsze kryteria: zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz oryginalność prac.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody – bony gotówkowe ufundowane przez CRH Trzuskawica Zakład Kujawy w Bielawach.
Wszystkie prace zgłoszone w konkursie zostały wystawione podczas trwania widowiska.

Elementy informacyjne odnoszące się do tematu przewodniego, historię przygotowań oraz bogata fotorelacja wraz z fragmentami scenariusza zostały zgromadzone w folderze informacyjnym, które Stowarzyszenie opracowało i wydało dla upamiętnienia całego wydarzenia.

Drugim ważnym projektem zrealizowanym w ramach zadania publicznego było opracowanie i przekazanie do druku książki pt. „Bielawy, Wapienno i Wilkowo. Miejscowości, które zniknęły z terenu gminy Barcin”. Celem publikacji jest zachowanie od zapomnienia trzech nieistniejących już miejscowości pochłoniętych przez kamieniołomy kamienia wapiennego.

Jednak prace Towarzystwa w 2016 roku rozpoczęły się od organizacji Marszu Trzech Króli, do którego przygotowania rozpoczęto jeszcze w grudniu 2015 roku. Należy podkreślić, że Marsz był wyłączną inicjatywą Stowarzyszenia, ale w jego organizację włączyły się również Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie oraz parafia pw. św. Jakuba w Barcinie.
Nieocenionej pomocy udzielili również przedsiębiorcy z gminy Barcin: PUP Wodbar zapewnił transport, a pani Mariola Ćwiklińska przekazała na rzecz stowarzyszenia darowiznę, dzięki której możliwy był zakup niezbędnych materiałów do produkcji koron dla uczestników. Nieocenionej pomocy udzielił również pan Lambert Rydlewski, który wraz z pracownikami Wodbaru zbudował piękną szopkę betlejemską. Szopka obecnie zdobi kościół pw. św. Jakuba w Barcinie.

Ogromne zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w orszaku oraz duże zainteresowanie Marszem wśród mieszkańców Barcina były dowodem na to, że stara chrześcijańska tradycja jest w naszym mieście wciąż żywa. Dlatego Towarzystwo podjęło decyzję, aby organizować tę imprezę również w kolejnych latach. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że będą podejmować wszelkie działania, aby Marsz Trzech Króli wpisać na stałe w kalendarz masowych imprez odbywających się na terenie Barcina.

W styczniu 2016 roku Zarząd TMMiGB przygotował i złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Barcin ofertę w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2016. Zgłoszono trzy najważniejsze zdania do realizacji.
Pierwszym, głównym  i najważniejszym zadaniem zgłoszonym do realizacji przez Stowarzyszenie była organizacja czwartego z kolei widowiska historyczno-religijnego „Mesco dux Poloniae Baptizatur. Mieszko I ochrzcił się” wraz z wydaniem folderu informacyjnego oraz równolegle: przygotowanie i organizacja pleneru malarskiego „Mieszko I a chrzest Polski”.
Drugim zgłoszonym w ofercie zadaniem było wydanie książki o nieistniejących miejscowościach z gminy Barcin – Wapiennie, Bielawach i Wilkowie.
Zadaniem trzecim było przygotowanie Orszaku Trzech Króli w styczniu 2017 roku.

W dniu 9 lutego 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyło się uroczyste podsumowanie widowiska historyczno-religijnego „Sanctus Adalbertus in Barthcino. Ku czci Świętego”, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało we wrześniu 2015 roku.

Zorganizowane spotkanie miało na celu przede wszystkim podziękowanie uczestnikom, sponsorom i wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w realizację widowiska. Organizatorzy imprezy złożyli serdeczne podziękowania wszystkim osobom za ogrom ich pomocy i pracy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć.

Licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania wręczono imienne podziękowania oraz pamiątkowy folder informacyjny „Sanctus Adalbertus in Barthcino. Ku czci Świętego”, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją ze wszystkich etapów prac nad widowiskiem. Prezes TMMiGB, Teresa Kaczmarek, każdej z zebranych osób wręczyła pamiątkowe upominki i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizację widowiska. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji.

21 kwietnia TMMiGB po raz kolejny współorganizowało wraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie konkurs „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna”, który miał swoją XV edycję. Obecna na wydarzeniu pani Prezes Stowarzyszenia, Teresa Kaczmarek, drużynom, które zajęły miejsca na podium wręczyła książki wydane przez TMMiGB oraz pogratulowała wszystkim uczestnikom dużej wiedzy na temat historii, tradycji i kultury gminy Barcin oraz powiatu żnińskiego.  

Wraz z początkiem września ruszyły przygotowania do kolejnego widowiska historyczno-religijnego, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin ponownie organizowało wraz z parafią pw. św. Jakuba Większego oraz Miejskim Domem Kultury w Barcinie. Rozpoczęto przygotowania do trzeciej już imprezy plenerowej z udziałem mieszkańców Barcina, która tematycznie nawiązywała do 1050 rocznicy chrztu Polski.

Widowisko odbyło się 24 września 2016 roku, rozpoczynając się tradycyjnie w pobliżu Góry św. Wojciecha o godzinie 15.30. Scenariusz widowiska opracowała pani Renata Rybacka, reżyserią zajęły się panie Marzena Wolska oraz Teresa Wilk. Stroje i scenografię przygotowali: Danuta i Ryszard Wesołowscy, grupa Strażnicy Kurhanu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie  i parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie.
Nagłośnieniem zajęli się pan Bartłomiej i Hubert Uszko i pan Ryszard Hulisz. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały Straż Pożarna oraz Posterunek Policji w Barcinie. Łącznie w organizację widowiska zaangażowało się blisko 150 osób, a impreza umożliwiła pełną integrację wielu grup i osób oraz pozwoliła na współpracę wielu gminnych instytucji.

Widowisko „Mesco dux Poloniae Baptizatur. Mieszko I ochrzcił się” jako projekt dofinansowany był przez Urząd Miasta w Barcinie w ramach realizacji zadania publicznego. Kwota dofinansowania według sprawozdania końcowego wynosiła 16 911,20 zł. Wkład własny TMMiGB wynosił 10% tej kwoty i wynosił 1 903,13 zł. Dużą część wkładu własnego pozyskano od sponsorów, wśród których znaleźli się: CRH Trzuskawica Zakład Kujawy w Bielawach, Zdzisław Ciszewski – Firma Cometto, Bank Spółdzielczy w Barcinie, Transport Ciężarowy „AUTO-TRANS” Bronisław Zabłocki, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Barcinie, Kancelaria Radcy Prawnego – Mariola Ćwiklińska, Usługi Transportowo-Ciężarowe Jan i Jolanta Kowalscy, Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny – Agnieszka Moritz, URAN Urszula Lewicka, Andrzej Lewicki Spółka Jawna.
Ponadto Zakład Trzuskawica Zakład Kujawy w Bielawach ufundował za 600 zł nagrody dla laureatów konkursu „Mieszko I a chrzest Polski”.

Według rozliczenia końcowego, Stowarzyszenie wykorzystało całość dofinansowania oraz wkładu własnego na realizację zaplanowanych zadań. Kwota niewykorzystana – 88,80 zł – została zwrócona do kasy Urzędu Miasta i Gminy Barcin.

Imprezę uświetniły swoimi występami dwie grupy artystów: kapela muzyki dawnej KliMagJa ze Złotowa, która przedstawiła koncert muzyki średniowiecznej oraz wojowie z grupy „Jantar”, którzy zaprezentowali pokaz walk rycerskich. Dodatkowe atrakcje kulinarne zapewniali jak co roku: Kuchnia Pałucka p. Krzysztofa Leśniewskiego, który serwował uczestnikom dania tradycyjnej kuchni pałuckiej; p. Andrzej Stachowiak, który z pomocą pań: Genowefy Jakubowskiej i Grażyny Zabłockiej częstował świeżo tłoczonym sokiem z jabłek; panie Grażyna Szafrańska i Irena Wiśniewska, które częstowały chlebem ze smalcem domowej roboty i ogórkiem kiszonym oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Barcina Wsi, które częstowały słodkimi wypiekami.
Pyszny chleb zapewniła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Barcinie.

Należy zaznaczyć, że widowisko zgromadziło bardzo dużą widownię i zebrało bardzo pochlebne opinie wśród mieszkańców, a nawet wśród osób spoza gminy. Ogrom pracy, który każdorazowo należy włożyć w organizację widowiska po woli zaczyna być doceniany nie tylko na terenie gminy, ale i poza nią.

Dla upamiętnienia widowiska TMMiGB opracowało folder informacyjny, w którym przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące tematu przewodniego widowiska, urozmaicone obszerną fotorelacją z samego widowiska. Folder wydano w ilości 200 egzemplarzy. W publikacji wymieniono wszystkich aktorów biorących udział w inscenizacji, wszystkie instytucje wspomagające jej powstanie oraz wszystkie osoby, które bezinteresownie włączyły się w jego organizację.

W dniach 23 i 24 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbył się VIII Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej. Z ramienia Towarzystwa uczestniczyła w nim Teresa Kaczmarek.

W dniu 2 grudnia 2016 roku Prezes Towarzystwa, Teresa Kaczmarek oraz kilkoro członków TMMiGB uczestniczyło w „Gali Przyjaźni” zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie w ramach podsumowania projektu „Piękniej żyć”, który realizowany był przez ŚDS w ciągu poprzednich kilku miesięcy, umożliwiając podopiecznym uczestnictwo w zajęciach z dogoterapii, hipoterapii oraz warsztatach fotograficznych, rękodzielniczych, florystycznych i teatralno-muzycznych.

Od początku grudnia 2016 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i gminy Barcin wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy, parafią pw. Maksymiliana Kolbego, parafią pw. św. Jakuba Większego, Biblioteką Publiczną, Strażą Pożarną w Barcinie, Wodną Drużyną Harcerską w Barcinie, Szkołami Podstawowymi nr 1 i 2 w Barcinie oraz Zespołem Szkół w Barcinie rozpoczęło przygotowania do trzeciego barcińskiego Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia 2017 roku. Należy podkreślić, że tegoroczny Orszak zgromadził zdecydowanie najwięcej instytucji i przedsiębiorców, którzy zechcieli włączyć się w organizację Marszu Trzech Króli. Ich nieoceniona praca i zaangażowanie sprawiły, że impreza okazała się być wyjątkowo udana.
Tegoroczna uroczystość zgromadziła ponadto wyjątkowo duża liczbę uczestników.

Uroczystość urozmaicono ponadto występami dwóch chórów: Chóru Kościelnego przy parafii pw. św. Maksymiliana i Chóru „Relaks” oraz występami młodych wykonawców z ogniska muzycznego funkcjonującego przy MDK Barcin.
Po Orszaku oraz części inscenizacyjno-muzycznej uczestnicy zostali zaproszeni na dziedziniec kościoła pw. św. Maksymiliana, na którym pan Andrzej Stachowiak częstował rozgrzewającym napojem, przyrządzonym dzięki darowiźnie wpłaconej przez panią Mariolę Ćwiklińską.

Ponadto w dniu 29 marca 2016 roku TMMiGB zorganizowało Walne Zebranie Sprawozdawcze, którego celem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za 2015 rok. Walne Zgromadzenie członków przyjęło sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2015 rok, udzieliło absolutorium Zarządowi oraz przyjęło sprawozdanie finansowe za 2015 rok od Komisji Rewizyjnej.

Zarząd  TMMiGB sporządził sprawozdanie finansowe za 2016 rok i przedłożył je w Urzędzie Skarbowym.

Jednocześnie Stowarzyszenie przeszło z wynikiem pozytywnym kontrolę z realizacji zadania publicznego. Wyniki kontroli podkreślały, że złożone przez TMMiGB sprawozdanie z realizacji zadania opracowane zostało z najwyższą starannością i było zgodne z przedłożoną dokumentacją finansową.  

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin stale prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska. Systematycznie informacje na temat działalności Stowarzyszenia zamieszczane są w lokalnej prasie – „Gazecie Pomorskiej” oraz „Pałukach”. Materiały z imprez organizowanych przez TMMiGB emitowane są przez „TVL Barcin”.
Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek, umieszczając w niej między innymi wszystkie materiały dotyczące działalności Stowarzyszenia, pojawiające się w lokalnej prasie.

Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa. Na regularnych posiedzeniach Zarząd TMMiGB podejmuje decyzje dotyczące statutowej działalności stowarzyszenia.
 
Zarząd Towarzystwa chciałby podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za angażowanie się w jego działalność oraz pomoc w realizacji podejmowanych zadań.

 
Plan pracy na 2017 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 18. Styczeń 2017 20:03
PLAN PRACY na 2017 r.:

1. Organizacja i przeprowadzenie „Marszu Trzech Króli” – styczeń 2017 r.

2. Współorganizacja wraz z biblioteką podsumowania i podziękowania dla sponsorów i uczestników widowiska „Mieszko I chrzci Polskę” – luty 2017 r.

3. Opracowanie i złożenie oferty na zadanie publiczne – luty 2017 r.

4. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna” – kwiecień 2017 r.

5. Organizacja Walnego Zebrania – marzec 2017 r.

6. Realizacja projektu publicznego – wrzesień 2017 r.

7. Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z widowiska – październik/grudzień 2017 r.

8. Opublikowanie książki pt. „Zalesie Barcińskie – wspomnienia o mieszkańcach” – październik/grudzień 2017

9. Sukcesywne gromadzenie materiałów do publikacji nt. Piechcina.

10. Przygotowania do Marszu Trzech Króli 2018 r.

11. Stała współpraca z telewizją lokalną Barcin oraz prasą lokalną.

12. Terminowe przedstawianie wymaganych przez Statut sprawozdań i sporządzenie bilansu finansowego za 2016 r.

13. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.

14. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy Barcin.
Zmieniony: Czwartek, 02. Marzec 2017 20:45
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2015 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 26. Marzec 2016 18:08

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa odbył 6 posiedzeń. Odbyło się również Walne Zgromadzenie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Obecny Zarząd działa w składzie:
Teresa Kaczmarek - prezes
Grzegorz Smoliński - wiceprezes
Barbara Chojnowska - sekretarz
Grażyna Szafraniak - skarbnik
Lidia Kowal - członek
Jerzy Kosmalski - członek
Artur Jakubowski - członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

TMMiGB w 2015 roku swoje działania realizowało w oparciu o plan pracy ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu z dnia 3 lutego 2015 roku. Podstawowe kierunki działania stowarzyszenia według planu pracy to:
1. Organizacja Marszu Trzech Króli w dniu 06.01.2015r.
2. Organizacja spotkania po widowisku „Sanctus Adalbertus in Barthcino – następne pokolenia” zaplanowana na dzień 09.03.2015 o godz. 17.00.
3. Przygotowanie oferty na zadanie publiczne obowiązujące na rok 2015.
4. Organizacja Walnego Zebrania.
5. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna”
6. Organizacja widowiska historyczno-religijnego w 2015 roku.
7. Organizacja dodatkowej atrakcji podczas widowiska – konkurs dla mieszkańców Barcina.
8. Opracowanie wydawnictwa informacyjnego z widowiska.
9. Przygotowanie do Marszu Trzech Króli w 2016 roku.
10. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.
11. Stała współpraca z lokalnymi mediami i przedstawicielami lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych.
12. Podejmowanie działań służących zachowanie od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy. Ocalenie historii o nieistniejących już trzech miejscowościach w gminie: Wilkowo, Bielawy i Wapienno – odnalezienie byłych mieszkańców tych miejsc i spisanie ich wspomnień.

Działalność Towarzystwa w 2015 roku rozpoczęła się organizacją pierwszego Marszu Trzech Króli, który był wyłączną inicjatywą stowarzyszenia. Imprezę zorganizowano wraz z parafią pw. św. Jakuba Większego oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie. W organizację Marszu czynnie włączyły się również: PUP Wodbar, który zapewnił transport; panie Mariola Ćwiklińska i Ewa Brewka, które wykonały 60 koron dla uczestników marszu oraz gospodarstwo agroturystyczne państwa Przybylskich z Józefinki, które udostępniło zwierzątka – osiołka i owieczki – do stajenki zbudowanej pod kościołem św. Jakuba. Żywe zwierzęta były wielką atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych. Nieocenionej pomocy udzielił również pan Lambert Rydlewski, który wraz z pracownikami WODBARU zbudował piękną szopkę betlejemską.
Po zakończeniu Marszu wszystkich jego uczestników zaproszono do wnętrza kościoła św. Jakuba Większego. Zwieńczeniem imprezy był koncert kolęd, który wykonany został przez Chór św. Maksymiliana w Barcinie.
Ogromne zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w orszaku oraz duże zainteresowanie Marszem wśród mieszkańców Barcina były dowodem na to, że stara chrześcijańska tradycja jest w naszym mieście wciąż żywa. Dlatego Towarzystwo podjęło decyzję, aby organizować tę imprezę również w kolejnych latach. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że będą podejmować wszelkie działania, aby Marsz Trzech Króli wpisać na stałe w kalendarz masowych imprez odbywających się na terenie Barcina.

W styczniu 2015 roku Zarząd TMMiGB przygotował i złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Barcin ofertę w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2015. Projektem zgłoszonym do realizacji przez stowarzyszenie była organizacja trzeciego z kolei widowiska historyczno-religijnego „Sanctus Adalbertus in Barthcino – Ku czci świętego”.

W dniu 9 marca 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyło się uroczyste podsumowanie widowiska historyczno-religijnego „Święty Wojciech w Barcinie. Następne pokolenia”, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało we wrześniu 2014 roku. Zorganizowane spotkanie miało na celu przede wszystkim podziękowanie uczestnikom, sponsorom i wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w realizację widowiska. Organizatorzy imprezy złożyli serdeczne podziękowania wszystkim osobom za ogrom ich pomocy i pracy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć.

Licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania wręczono imienne podziękowania oraz pamiątkowy folder informacyjny „Sanctus Adalberthus in Barthcino. Święty Wojciech w Barcinie – Następne pokolenia”, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją ze wszystkich etapów prac nad widowiskiem. Prezes TMMiGB, Teresa Kaczmarek, każdej z zebranych osób wręczyła pamiątkowe upominki i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizację widowiska. Sponsorzy dodatkowo otrzymali album „Mój Barcin – Moje Pałuki”, który udostępnił Urząd Miasta i Gminy Barcin. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji. Na zakończenie uroczystości obecna na spotkaniu pani Małgorzata Mówińska-Zyśk zagrała koncert skrzypcowy.

Więcej…
 
Plan pracy na 2016 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Niedziela, 20. Marzec 2016 14:04
W dniu 23.02.2016 roku Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin odbył pierwsze w tym roku posiedzenie, na którym wyznaczono najważniejsze kierunki działania Stowarzyszenia. Będą należeć do nich:

1. Organizacja i przeprowadzenie „Marszu Trzech Króli” – styczeń 2016r.

2. Współorganizacja wraz z biblioteką podsumowania i podziękowania dla sponsorów i uczestników widowiska „Sanctus Adalbertus in Barthcino – Ku czci świętego” – luty 2016r.

3. Opracowanie i złożenie oferty na zadanie publiczne – luty 2016r.

4. Organizacja Walnego Zebrania – marzec 2016r.

5. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna” – kwiecień 2016r.

6. Realizacja projektu „Mieszko I chrzci Polskę” – wrzesień 2016 r.

7. Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z widowiska - listopad 2016r.

8. Przygotowania do Marszu Trzech Króli na rok 2017.

9. Stała współpraca z telewizją lokalną Barcin oraz prasą lokalną.

10. Terminowe przedstawianie wymaganych przez Statut sprawozdań i sporządzenie bilansu finansowego za 2015r.

11. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.

12. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy Barcin.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2014 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 01. Maj 2015 23:25

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2014

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa odbył 7 posiedzeń w roku 2014 oraz 3 posiedzenia w roku bieżącym. W dniu 8 kwietnia 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków TMMiGB.

Obecny Zarząd działa w składzie:

Teresa Kaczmarek - prezes
Grzegorz Smoliński - wiceprezes
Barbara Chojnowska - sekretarz
Grażyna Szafraniak - skarbnik
Lidia Kowal - członek
Jerzy Kosmalski - członek
Artur Jakubowski - członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin w 2014 roku działało w oparciu o plan pracy, który ustalony został już na pierwszym posiedzeniu Zarządu w dniu 14 stycznia 2014 roku. Do najważniejszych zadań wyznaczonych do realizacji przez stowarzyszenie należały:

1. Spotkanie w Bibliotece z wykonawcami widowiska zorganizowanego w 2013 roku.
2. Włączenie się w wystawę „Historia Barcina – gwara, hafty, stare fotografie mieszkańców”.
3. Współorganizowanie konkursu "Barcin - moje miasto, moja Mała Ojczyzna".
4. Zorganizowanie Walnego Zebrania.
5. Zorganizowanie widowiska plenerowego „Sanctus Adalbertus in Barthcino – następne pokolenia”.
6. Organizacja pleneru malarskiego.
7. Opracowanie folderu informacyjnego „Sanctus Adalberthus in Barthcino. Święty Wojciech w Barcinie”.
8. Zorganizowanie Marszu Trzech Króli w 2015 roku.

Więcej…
 
Plan pracy na 2015 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 16. Kwiecień 2015 15:10

W dniu 03.02.2015 roku Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin odbył pierwsze w tym roku posiedzenie, na którym ustalono i przedyskutowano najważniejsze zadania do zrealizowania przez kolejne miesiące. Po burzliwych naradach i pogłębionych dyskusjach ustalono plan pracy na bieżący rok, który wyznacza najważniejsze kierunki działania Stowarzyszenia. Będą należeć do nich:

1. Organizacja Marszu Trzech Króli w dniu 06.01.2015r.

2. Organizacja spotkania po widowisku „Sanctus Adalbertus in Barthcino – następne pokolenia” zaplanowana na dzień 09.03.2015 r.

3. Przygotowanie oferty na zadanie publiczne obowiązujące na rok 2015.

4. Organizacja Walnego Zebrania.

5. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna”

6. Organizacja widowiska historyczno-religijnego w 2015 roku.

7. Organizacja dodatkowej atrakcji podczas widowiska – konkurs dla mieszkańców Barcina.

8. Opracowanie wydawnictwa informacyjnego z widowiska.

9. Przygotowanie do Marszu Trzech Króli w 2016 roku.

10. Systematyczne podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.

11. Stała współpraca z lokalnymi mediami i przedstawicielami lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych.

12. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy.

13. Ocalenie historii o nieistniejących już trzech miejscowościach w gminie: Wilkowo, Bielawy i Wapienno – odnalezienie byłych mieszkańców tych miejsc i spisanie ich wspomnień.

Zmieniony: Sobota, 18. Kwiecień 2015 16:44
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2013 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 18. Czerwiec 2014 18:58

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2013 – działalności nowego Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin wybranego w dniu 12.03.2013r.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwa Zarządy. Zarząd poprzedni odbył trzy posiedzenia. Nowowybrany Zarząd odbył 7 posiedzeń.

Obecny Zarząd działa w składzie:

Teresa Kaczmarek - prezes
Grzegorz Smoliński - wiceprezes
Barbara Chojnowska - sekretarz
Grażyna Szafraniak - skarbnik
Lidia Kowal - członek
Jerzy Kosmalski - członek
Artur Jakubowski - członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

Zarząd i Komisja rewizyjna zostały przegłosowane przez wszystkich członków Towarzystwa w trakcie Walnego Zebrania w dniu 12.03.2013r.

Pod koniec 2012 roku została wydana publikacja „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”. Opracowanie i wydanie tej publikacji było najważniejszym zadaniem, ujętym w planie pracy na rok 2012. Do przygotowania publikacji powołano zespół w składzie: Zdzisław Bokwa, Grażyna Prussak i Barbara Chojnowska. Pani Grażyna Prussak nie jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, ale z uwagi na bardzo rozległą wiedzę z zakresu historii gminnych kościołów, włączyła się w przygotowanie merytoryczne tej pozycji. Książka została opublikowana w ilości 300 egzemplarzy w barcińskim wydawnictwie „Żądza Czynów” pana Bartosza Woźniaka.

Całość kosztów, związanych z wydaniem książki objęła kwotę 8.100zł. Część tej kwoty została pozyskana od lokalnych sponsorów, którzy w ramach podziękowania i uznania za ogromną pomoc, zostali wymienieni na pierwszych stronach publikacji.

Wydana publikacja jest drugim całościowym opracowaniem, dotyczącym miejsc kultu religijnego na terenie gminy Barcin. Do tego wydania książki dołączona została również część już wcześniej opracowaną i wydaną, która traktowała o gminnych kapliczkach i krzyżach. Książka została wydana w twardej oprawie, na dobrej jakości papierze i z dużą ilością kolorowych zdjęć opisywanych obiektów sakralnych, co zdecydowanie podnosi walory całej publikacji.

Promocja książki odbyła się 10 czerwca 2013 roku. Została zorganizowana w Bibliotece Publicznej w Barcinie.  Uczestnicy spotkania, które w imieniu Towarzystwa poprowadziła Prezes TMMiGB, pani Teresa Kaczmarek, mogli zapoznać się zarówno z historią prac nad publikacją, jak i elementami jej niezwykle bogatej i unikalnej zawartości.Autorki poszczególnych rozdziałów książki - panie Grażyna Prussak oraz pani Barbara Chojnowska - przedstawiły wyniki swoich prac nad dziejami miejsc sakralnych, które na przestrzeni stuleci funkcjonowały na terenie miasta i gminy Barcin.

Spotkanie promocyjne urozmaicone zostało dodatkową oprawą słowną i multimedialną. Licznie zebrani uczestnicy spotkania, wśród których dominowali opiekunowie istniejących obecnie miejsc sakralnych na terenie gminy, mogli zobaczyć prezentację zdjęć i fotogramów. Ponadto uczestnicząca w spotkaniu młodzież gimnazjalna, przeczytała zebranym wiersze zawarte w promowanej książce.

Ponadto na przestrzeni 2013 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin podjęło szereg działań, zarówno przewidzianych w planie pracy na bieżący rok, jak i wiele innych, wychodzących naprzeciw inicjatyw własnych wielu  członków Towarzystwa.

18  kwietnia 2013r. Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin jak co roku współorganizowało wraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie kolejną – XII już edycję konkursu „Barcin Moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs, którego uczestnikami są uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych służyć ma popularyzowaniu wiedzy kulturalno-historycznej wśród lokalnej społeczności i od wielu już lat systematycznie budzi zainteresowanie mieszkańców dziejami Barcina i okolic.  

27 maja 2013 roku panie Teresa Kaczmarek, prezes oraz Barbara Chojnowska uczestniczyły w Zjeździe Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, którego głównym celem było odtworzenie zanikających w ostatnich latach więzi między stowarzyszeniami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz stworzenie warunków bliższej współpracy ze strukturami ogólnopolskiego społecznego ruchu kulturalnego. Pośrednim celem Zjazdu było również zaprezentowanie dorobku i osiągnięć poszczególnych stowarzyszeń. Dlatego na spotkaniu nie mogło zabraknąć Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, które zaprezentowało na nim swój bogaty dorobek wydawniczy oraz przedstawiło wieloletnie doświadczenie organizatorskie.

W podsumowaniu spotkania pokrótce scharakteryzowano dotychczasową działalność funkcjonujących w regionie Stowarzyszeń i Towarzystw. TMMiGB zostało bezpośrednio wymienione jako jedno z aktywniejszych Stowarzyszeń kulturalno-historycznych w regionie kujawsko-pomorskim. Doceniony został również dotychczasowy dorobek wydawniczy Towarzystwa, który swoim rozmiarem potwierdza duże zaangażowanie członków w promowanie lokalnej kultury i tradycji.

Od maja 2013 roku ruszyły przygotowania do realizacji projektu przygotowanego przez TMMiGB jako główne zadanie na rok 2013 – inscenizację historyczno-religijną pt. „Sanctus Albertus in Barthcino – Św. Wojciech w Barcinie”. Projekt dofinansowany był przez Urząd Miasta w Barcinie w ramach realizacji zadania publicznego. Kwota dofinansowania według sprawozdania końcowego wynosiła 7.500zł. Wkład własny TMMiGB wynosił 15% tej kwoty i wynosił 1.125zł. Dużą część wkładu własnego pozyskano od sponsorów, wśród których znaleźli się: Lafarge Cement SA, Bank Spółdzielczy w Barcinie, Bronisław Zabłocki, Tomasz i Marcin Gaca oraz Mariola Ćwiklińska.

Scenariusz widowiska opracowała pani Renata Rybacka, reżyserią zajął się pan Artur Jakubowski, stroje i scenografię przygotowali Danuta i Ryszard Wesołowscy, grupa Strażnicy Kurhanu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, a nagłośnieniem zajęli się pan Bartłomiej Uszko i pan Ryszard Hulisz.

Współorganizatorami inscenizacji były: parafia pw. św. Jakuba w Barcinie, Miejski Dom Kultury oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie. Ponadto do realizacji projektu włączyły się następujące instytucje oraz mieszkańcy gminy Barcin: PPU Wodbar, Elektro-Pomiar Grzegorz Hoffmann, gminna Straż Pożarna, państwo Teresa Koziołkiewicz i  Cyprian Kowalski, pan Marceli Brewka, Koło Gospodyń Wiejskich Barcin Wieś, pan Krzysztof Leśniewski, pani Mariola Gralak, pan Kazimierz Grys oraz pan Krzysztof Andrysiak.

Aktorami i głównymi postaciami biorącymi udział w widowisku zostały osoby z sekcji teatralnej przy MDK w Barcinie pod kierunkiem pani Teresy Wilk, z grupy teatralnej przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie pod opieką pani Marzeny Wolskiej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie pod opieką pani Haliny Kolińskiej, wychowankowie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie pod opieką pani Aurelii Jamrozy, wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Gąsienica” pod opieką pani Doroty Ciesielskiej oraz Drużyna rycerzy ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu pod opieką pana Grzegorza Michalaka.

W realizacji projektu wzięło ogółem 120 osób.

Równocześnie z przygotowaniem inscenizacji panie Teresa Kaczmarek, Barbara Chojnowska oraz Anna Zielińska zajęły się zorganizowaniem konkursu pt. „Barcińskie strachy na wróble”, którego finał i rozstrzygnięcie przeprowadzono tuż po zakończeniu widowiska historycznego.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie oryginalnej kukły stracha na wróble, zawierającej jak najwięcej elementów dekoracyjnych, wykorzystującej dostępne aktualnie materiały roślinne i inne. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Konarzewska, Krzysztof Wilk, Halina Krystek, Jerzy Krystek dokonała oceny zgłoszonych prac i odczytała laureatów konkursu, którzy oceniani byli według czterech grup wiekowych: 

I kat. wiekowa – przedszkola,
II kat. wiekowa – szkoły podstawowe,
III kat. wiekowa – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
IV kat. wiekowa – dorośli powyżej 18 lat.

Od połowy sierpnia rozpoczęły się regularne próby aktorskie pod Górą św. Wojciecha i na placu przy kościele pw. św. Jakuba w Barcinie. Głównym reżyserem, który nadzorował wszystkie próby było pan Artur Jakubowski, który prowadził widowisko w dniu 15 września 2013 roku. Ponadto wszyscy uczestnicy i aktorzy przebrani byli w stroje z epoki średniowiecza, których przygotowaniem zajęła się pani Wesołowska.

Widowisko rozpoczęło się o godzinie 15. i mimo niesprzyjającej pogody zgromadziło liczną widownię. Inscenizacja podzielona była na dwie części, które odbyły się w dwóch różnych miejscach Barcina. Pierwsza część inscenizacji przedstawiała czasy pogańskie i życie ówczesnych prostych ludzi, żyjących w X-wiecznym Barcinie, ale obejmowała również przybycie św. Wojciecha do miasteczka i jego działalność chrystianizacyjną w mieście. Ta część inscenizacji została przedstawiona pod Górą św. Wojciecha. Następnie wszyscy uczestnicy widowiska w korowodzie przeszli na plac przy kościele pw. św. Jakuba w Barcinie, gdzie odbyła się druga część inscenizacji. Ta część widowiska nawiązywała do legendy wykupienia ciała zamordowanego misjonarza przez Bolesława Chrobrego.

Po części inscenizacyjnej odbył się piknik historyczny, na którym wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć, jak toczyło się życie zwykłych ludzi w okresie średniowiecza. Zaprezentowano mnóstwo atrakcji oddających ducha średniowiecznej epoki, pokazano między innymi liczne gry i zabawy średniowieczne, ale również zorganizowano stoiska z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników imprezy.

Dla upamiętnienia widowiska TMMiGB opracowało folder informacyjny, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją zarówno z prób, jak i z samego widowiska.

W dniu 5.02.2014 roku TMMiGB zorganizowało spotkanie ze wszystkimi uczestnikami i sponsorami widowiska, na którym podziękowano za ogrom ich bezinteresownej pracy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć. Wszyscy otrzymali imienne podziękowania oraz folder informacyjny z inscenizacji, która była ich wspólnym dziełem. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji, a uczniowie pani Haliny Kolińskiej zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia – pan Stefan Skrzypczyk i pani Teresa Kaczmarek uczestniczyli w szeregu audycji w Radiu Żnin, w których przedstawiali wybrane fragmenty historii Barcina. Pani Kaczmarek wygłosiła pięć miniwykładów dotyczących uczestnictwa mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, a pan Skrzypczyk – pięć miniwykładów dotyczących ogólnej historii Barcina. Nagrania z audycji są w posiadaniu Towarzystwa i uzupełniają zbiór archiwalny.

Do Zarządu Towarzystwa zgłosił się pan Grzegorz Michalak, który w imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego poprosił o wsparcie inicjatywy postawienia na terenie Barcina pomnika upamiętniającego uczestnictwo mieszkańców Barcina w Powstaniu Wielkopolskim. TMMiGB poparło zgłoszoną inicjatywę. Ponadto pani Teresa Kaczmarek i pan Jerzy Krystek wystąpili w dniu 24 listopada 2013 r. w lokalnej telewizji w celu rozpropagowania pomysłu i zachęcenia mieszkańców Barcina do włączenia się w realizację idei oraz wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin stale prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska. Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek. Ponadto członkowie Towarzystwa niemal w każdym numerze „Pogłosu Barcina” umieszczają materiały okolicznościowe oraz ciekawostki historyczne, dotyczące przeszłości miasta i gminy Barcin.

Zarząd ponadto sporządził sprawozdanie finansowe za 2013 rok, z kolei Komisja Rewizyjna przygotowała protokół z przeprowadzonej kontroli. Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa. Na regularnych posiedzeniach Zarząd TMMiGB podejmuje decyzje dotyczące statutowej działalności stowarzyszenia.

 
Plan pracy na 2014 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 15. Marzec 2014 16:17
W dniu 14.01.2014 roku Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin odbył pierwsze w tym roku posiedzenie, na którym ustalono i przedyskutowano najważniejsze zadania do zrealizowania przez kolejne miesiące. Po burzliwych naradach i pogłębionych dyskusjach ustalono plan pracy na bieżący rok, który wyznacza najważniejsze kierunki działania Stowarzyszenia. Będą należeć do nich:

1. Zorganizowanie spotkania podsumowującego z wykonawcami widowiska "Święty Wojciech w Barcinie".

2. Walne zebranie sprawozdawcze TMMiGB.

3. Zorganizowanie pleneru malarskiego dla mieszkańców Barcina i okolic.
    
4. Opracowanie i zorganizowanie widowiska plenerowego „Barcińskie peregrynacje do zarania dziejów – w poszukiwaniu okruchów zapomnianej przeszłości”.

5. Włączenie się w wystawę „Historia Barcina – gwara, hafty, stare fotografie mieszkańców”.

6. Zorganizowanie marszu Trzech Króli w styczniu 2015 roku.

7. Współorganizowanie wraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie konkursu „Barcin – moje miasto, moja mała Ojczyzna”.

8. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.

9. Podejmowanie działań służących zachowanie od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy. Ocalenie historii o nieistniejących już trzech miejscowościach w gminie: Wilkowo, Bielawy i Wapienno – odnalezienie byłych mieszkańców tych miejsc i spisanie ich wspomnień.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB w latach 2008-2012 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 26. Marzec 2013 12:51

Rok 2008
- powstanie Towarzystwa Miasta i Gminy Barcin;
- zorganizowanie zebrania założycielskiego (w dniu 23.09.2008);
- załatwienie formalności urzędowych, związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa:
      1. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy;
      2. wpisu do Urzędu Statystycznego – uzyskanie numeru REGON;
      3. opracowanie projektu legitymacji członkowskich;
      4. opracowanie planu pracy i założeń programowych TMMiGB;
      5. opracowanie statutu;
- współpraca z „Pogłosem Barcina”;
- założenie strony internetowej Towarzystwa;
- pozyskanie z Archidiecezji Gnieźnieńskiej materiałów dotyczących kościołów położonych na terenie gminy Barcin.

Rok 2009
- opracowanie i wydanie książki „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919”;
- organizacja wieczornicy z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej;
- udział w projekcie „Barcin – moje miasto, moja mała ojczyzna”;
- Zbigniew Zwierzykowski – prezentacja widokówek „Barcin w latach 1900-1945”;
- Jerzy Krzyś, Czesław Cieślak – książka „Szkice z przeszłości Barcina”;
- Henryk Napieralski – broszura „Błyskawica z Barcina”;
- włączenie się w organizację wystawy „150 lat Białego Zagłębia”;
- przegląd wszystkich kapliczek i krzyży położonych na terenie gminy Barcin;
- przegląd wszystkich cmentarzy ewangelickich i żydowskich położonych na terenie gminy Barcin.

Więcej…
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za 2012 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 13. Marzec 2013 13:23

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W 2012 roku Zarząd Towarzystwa odbył 7 posiedzeń. Niestety z uwagi na obiektywne okoliczności mające wpływ na pracę Zarządu, nie odbyło się doroczne Zebranie Walne członków Towarzystwa.

W roku sprawozdawczym Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin poniosło olbrzymią stratę, spowodowaną długotrwałą chorobą Prezesa, Zdzisława Bokwy, który zmarł 17 listopada 2012 roku.

Pomimo dolegliwej choroby Prezes Bokwa do ostatniej chwili, czuwając szczególnie nad przygotowaniem do wydania książki „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”. Opracowanie i wydanie tej publikacji było najważniejszym zadaniem, ujętym w planie pracy na rok 2012. Do przygotowania publikacji powołano zespół w składzie: Zdzisław Bokwa, Grażyna Prussak i Barbara Chojnowska. Pani Grażyna Prussak nie jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, ale z uwagi na bardzo rozległą wiedzę z zakresu historii gminnych kościołów, włączyła się w przygotowanie merytoryczne tej pozycji. Książka została opublikowana w ilości 300 egzemplarzy w barcińskim wydawnictwie „Żądza Czynów” pana Bartosza Woźniaka. Całość kosztów, związanych z wydaniem książki objęła kwotę 8.100zł. Część tej kwoty została pozyskana od lokalnych sponsorów, którzy w ramach podziękowania i uznania za ogromną pomoc, zostali wymienieni na pierwszych stronach publikacji.

Z uwagi na podane wyżej przyczyny, nie odbyła się jeszcze promocja książki.

Wydana publikacja jest drugim całościowym opracowaniem, dotyczącym miejsc kultu religijnego na terenie gminy Barcin. Do tego wydania książki dołączona została również część już wcześniej opracowaną i wydaną, która traktowała o gminnych kapliczkach i krzyżach. Książka została wydana w twardej oprawie, na dobrej jakości papierze i z dużą ilością kolorowych zdjęć opisywanych obiektów sakralnych, co zdecydowanie podnosi walory całej publikacji. Dodać należy, że książka została wydana w stylistyce bardzo podobnej do poprzednich publikacji Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Ten świadomy zabieg sprawia, że wydane dotąd książki tworzą bardzo wartościowy miniksięgozbiór, który ponadto doskonale prezentuje się na półce domowej
biblioteczki.   

Ponadto na przestrzeni 2012 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin podjęło szereg działań, zarówno przewidzianych w planie pracy na 2012 rok, jak i wiele innych, wynikających z bieżących potrzeb i wychodzących naprzeciw inicjatyw własnych wielu członków Towarzystwa.

W dniu 4 stycznia 2012 roku, w 93 rocznicę wyzwolenia Barcina w Powstaniu Wielkopolskim, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało promocję, na której zaprezentowano drugą książkę poświęconą uczestnikom Powstania Wielkopolskiego z gminy Barcin. Prezentowana podczas promocji książka, jest drugim wydaniem o tej tematyce, poszerzonym o nowe materiały dotyczące walk powstańczych, nowe mapy i zdjęcia. Zamieszczono w niej ponadto życiorysy najważniejszych dowódców, chronologię samych walk, a także wydarzeń historycznych, mających bezpośredni wpływ na przebieg powstania. Książka została wydana również w barcińskim wydawnictwie „Żądza Czynów”.

Zarząd TMMiGB przygotował i złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Barcin ofertę w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2013.

Ponadto Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin współorganizowało z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barcin konkurs „Barcin – Moje miasto, moja mała ojczyzna”. Konkurs ma na celu rozwijanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, związanych z lokalną kulturą i historią, popularyzację wiedzy o gminie, poszanowanie tradycji oraz naukę poszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji historycznych, związanych z regionem.

Ponieważ w 2010 roku wydana została książka „Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Barcin. Kapliczki, krzyże i figurki”, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało dwie wystawy fotogramów, umieszczonych w książce. Zaprezentowane 15 maja 2012 roku w Filii Biblioteki Publicznej w Piechcinie powiększone fotogramy i zdjęcia miejsc kultu religijnego omówił autor książki – prezes Zdzisław Bokwa.

3 października 2012 roku wystawę zaprezentowano w Bibliotece Miasta i Gminy Barcin. Ekspozycja fotografii odbyła się z udziałem wszystkich opiekunów miejsc kultu religijnego, którym przy tej okazji złożono serdeczne podziękowania za bezinteresowną opiekę nad krzyżami i figurami świętych, równocześnie prosząc o dalsze pielęgnowanie tych miejsc świadczących o kulturze duchowej lokalnego społeczeństwa. Podziękowania należą się również autorom fotografii wykorzystanych zarówno w książce, jak i w czasie ekspozycji – panom Adamowi Łybkowi oraz Andrzejowi Jankowskiemu.

Również w maju 2012 roku Zarząd Towarzystwa oraz kilku członków stowarzyszenia dokonało szczegółowego przeglądu wszystkich gminnych krzyży, kapliczek i figur. Stwierdzono duże zaangażowanie mieszkańców w utrzymanie porządku w pobliżu wszystkich miejsc sakralnych, a nawet zauważono inicjatywy mające na celu konserwację obiektów. Cieszy również fakt, że w niektórych miejscowościach, przy krzyżach i figurach świętych regularnie odbywają się nabożeństwa majowe i czerwcowe. W czasie wyjazdu dokonano pełnej dokumentacji fotograficznej odnowionych obiektów. Dokumentację w formie elektronicznej przekazano do archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin.

W dniu 23 listopada 2012 roku członek TMMiGB – pan Zbigniew Zwierzykowski zaprezentował w Miejskim Domu Kultury książkę swojego autorstwa „Barcin i okolica na starej widokówce”. Pięknie wydana książka jest zbiorem starych widokówek z wizerunkiem Barcina i okolic, z których najstarsza pochodzi z 1903 roku. Unikalne wydawnictwo ponadto zawiera wiele unikalnych informacji, dotyczących lokalnej historii. Za dotarcie do nich autorowi należą się serdeczne podziękowania.

Ponadto Towarzystwo stale bierze udział we wszystkich uroczystościach społecznych, odbywających się na terenie miasta i gminy Barcin.

Szczególnym wydarzeniem było poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa na Górze św. Wojciecha, do budowy której członkowie Towarzystwa dołożyli się, wykupując cegiełki. Ponadto wielu członków Stowarzyszenia zasiadało w Komitecie Odbudowy Pomnika. Pan Grzegorz Smoliński był wiceprzewodniczącym Komitetu, a w jego składzie znajdowali się Jerzy Kosmalski, Czesław Cieślak oraz Grażyna Szafraniak.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin stale prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska.

Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek.

TMMiGB nieustannie współpracuje również, systematycznie wymieniając się materiałami, z instytucjami kulturalnymi ze Żnina, Kcyni, Pakości, Łabiszyna oraz Inowrocławia. Ponadto członkowie Towarzystwa niemal w każdym numerze „Pogłosu Barcina” umieszczają materiały okolicznościowe oraz ciekawostki historyczne, dotyczące przeszłości miasta i gminy Barcin.

Ponadto panie Stefania Szadłowska i Teresa Kaczmarek zebrały materiały dotyczące zasiedlenia Barcina w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego, w czasie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych. Dodatkowo zebrano kilka życiorysów osób zasłużonych dla gminy z myślą o szerszym opracowaniu w przyszłości biogramów znanych i zasłużonych dla gminy obywateli i wydaniu ich w formie zeszytów historycznych. W formie zeszytów historycznych planowane jest również wydanie materiałów na temat zasiedlenia miasta i gminy Barcin. Na razie jednak materiały są jeszcze stale uzupełniane o nowe fakty.

Członkowie Towarzystwa – p. Jerzy Kozłowski i p. Czesław Komorowski przygotowują z kolei opracowanie dotyczące historii harcerstwa na terenie gminy Barcin. Prace są już bardzo zaawansowane, jednak termin wydania publikacji nie został jeszcze ustalony.

Zarząd ponadto sporządził sprawozdanie finansowe za 2012 rok, z kolei Komisja Rewizyjna przygotowała protokół z przeprowadzonej kontroli. Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa.

Zamykając sprawozdanie, serdecznie dziękuję Zarządowi, wszystkim członkom Towarzystwa oraz sponsorom za współpracę i czynne włączanie się we wszystkie akcje. Szczególnie dziękuję p. Adamowi Łybkowi i p. Andrzejowi Jankowskiemu za fotograficzne dokumentowanie działalności Towarzystwa, licząc na dalszą współpracę.

 
Plan pracy TMMiGB na 2012 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 24. Maj 2012 12:35
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin działa w 2012 roku na podstawie obowiązującego planu pracy, w którym ujęte zostały najważniejsze zadania do zrealizowania w bieżącym roku:

1. Spotkanie noworoczne.

2. Promocja drugiego wydania książki "Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919" pod redakcją Stefanii Szadłowskiej, Teresy Kaczmarek oraz Barbary Chojnowskiej.

3. Przygotowanie i złożenie oferty TMMiGB w konkursie na realizację zadania publicznego.

4. Przystąpienie do partnerstwa na rzecz rozwoju kultury lokalnej "Tradycja, kultura, nowoczesność".

5. Współudział w organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Barcinie konkursie historycznym "Barcin Moje Miasto - Moja Mała Ojczyzna".

6. Organizacja wystawy fotograficznej pt. "Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Barcin - figury, kapliczki i krzyże".

7. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMMiGB.

8. Udział w dożynkach powiatowych.

9. Spotkanie z animatorami kultury z terenu Pałuk i Krajny.

10. Zebranie materiałów i opracowanie wydawnictwa dot. cmentarzy i kościołów na terenie miasta i gminy Barcin.
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu TMMiGB za rok 2011 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 26. Kwiecień 2012 16:24
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o Statut, a Zarząd wyłoniony został w trakcie głosowania. Zarząd liczy siedem osób, a przewodniczy mu Prezes Towarzystwa. Na koniec 2011 roku Towarzystwo liczyło 36 członków zwyczajnych oraz dwóch honorowych. W 2011 roku Zarząd odbył sześć posiedzeń.

Najważniejszym zadaniem, ujętym w planie na 2011 rok było przygotowanie i wydanie drugiej, rozszerzonej publikacji pt. „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w 1918-1919 roku”. Opracowania drugiego wydania podjęły się Stefania Szadłowska, Teresa Kaczmarek i Barbara Chojnowska. Towarzystwo zgłosiło projekt wydania książki na ogłoszoną przez gminę Barcin ofertę dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego i uzyskało dotację w wysokości 4,000 zł.

Prace nad przygotowaniem publikacji oraz gromadzenie materiału trwały przez cały rok 2011. Książka w nakładzie 500 egzemplarzy ukazała się w grudniu 2011 roku. Uroczysta promocja książki odbyła się w szczególnym dniu 4. stycznia 2012 roku – w dniu kolejnej rocznicy wyzwolenia Barcina w Powstaniu Wielkopolskim. Książka jest hołdem dla powstańców, którzy bez wahania podjęli ten jedyny zwycięski zryw w całej historii polskich walk narodowowyzwoleńczych. Jedyny, który zakończył się pełnym sukcesem.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin razem z Biblioteką Miasta i Gminy Barcin współorganizowało konkurs „Barcin – moje miasto, moja mała ojczyzna”. Oprócz współpracy organizacyjnej, Towarzystwo było fundatorem nagród dla laureatów tego konkursu.  

Członkowie Towarzystwa również włączyli się czynnie w organizację obchodów 470-lecia nadania praw miejskich dla Barcina. Główne uroczystości odbyły się w dniu 11 czerwca 2011 roku. Kilku członków Towarzystwa zdobyło wyróżnienie za piękne stroje.

W dniu 6 lipca Zarząd Towarzystwa zorganizował w Izbie Tradycji uroczyste posiedzenie z udziałem władz Samorządowych reprezentowanych przez przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Krystynę Bartecką oraz władze Urzędu Miasta Barcina: Burmistrza, pana Michała Pęziaka, Wiceburmistrza, pana Sławomira Różańskiego i Sekretarza, pana Waldemara Dolatę. Spotkanie odbyło się z okazji 80-tych urodzin dwóch członków Towarzystwa: pana Czesława Cieślaka oraz pana Czesława Komorowskiego. Szanownym jubilatom życzono serdeczne sto lat.

We wrześniu 2011 roku członkowie Zarządu brali udział w spotkaniu z poetą i rodowitym barciniakiem, panem Eugeniuszem Koźmińskim. Podczas tej wzruszającej uroczystości autor zaprezentował swoją twórczość.

W planach Zarządu na rok 2011 było zorganizowanie w Barcinie spotkania członków innych organizacji z terenu powiatu żnińskiego. Z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zarządu Towarzystwa nie doszło ono jednak do skutku.

Zarząd przyjął sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do działalności Zarządu.

Zarząd Towarzystwa sporządził i przedłożył odpowiednim organom sprawozdania finansowe za rok 2010. Zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

W dniu 18 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa, na które Zarząd przygotował wszystkie materiały i sprawozdania z działalności w 2010 roku.

Cały czas Zarząd prowadzi współpracę z ościennymi organizacjami kulturalnymi, a członkowie Zarządu biorą udział w organizowanych w regionie uroczystościach i rocznicach.

Przez cały czas również członek Zarządu, pani Teresa Kaczmarek oraz członek Towarzystwa, pani Stefania Szadłowska zbierają materiały dotyczące dwóch zagadnień: „Zasiedlenie w gminie Barcin” oraz „Dwudziestolecie międzywojenne w Barcinie”.

Również członek Zarządu i prezes Towarzystwa, pan Zdzisław Bokwa gromadzi materiały do drugiego wydania publikacji „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin zrealizował plan pracy przewidziany na 2011 rok.
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 2