ciekawostki
Barciniacy w obozach jenieckich PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 13. Marzec 2013 12:53
Okrutne dzieje II wojny światowej nie ominęły również mieszkańców gminy Barcin. W źródłach historycznych można odnaleźć nazwiska Barciniaków, którzy cierpieli w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich obozach jenieckich.

Proboszcz barcińskiej parafii - ks. Aleksander Nowicki po zaaresztowaniu przez Niemców w 1939 roku, przetrzymywany był w doraźnym obozie przejściowym dla pomorskiego duchowieństwa w zakładzie Misyjnym Księży Werbistów w Górnej Grupie (pow. Świecie nad Wisłą). Figuruje On na odtworzonej liście więźniów, która obejmuje 86 nazwisk.
    
Związany z Barcinem, przedwojenny nauczyciel i porucznik rezerwy - Zdzisław Gierliński (ur. 12 VI 1912r.) był więźniem obozu jeńców polskich w Kozielsku i został zastrzelony w Katyniu. Jego szczątki zostały odkopane i zidentyfikowane już podczas okupacji niemieckiej, a nazwisko znajduje się pod numerem 1523 listy katyńskiej.

Jerzy Krzyś
 
Barcin w "Słowniku lekarzy polskich XIX wieku" PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 26. Kwiecień 2012 16:31

Pan Czesław Cieślak przypomniał na łamach „Pogłosu Barcina” sylwetki dawnych lekarzy praktykujących w mieście, a więc dr medycyny Stefana Giebockiego i dr Dreschera (popularnie nazywanego „Srala”). Przeglądając „Słownik lekarzy polskich XIX wieku” Piotra Szarejki można znaleźć nazwiska kilku dalszych lekarzy – absolwentów niemieckich uniwersytetów pracujących podczas zaborów w Barcinie. Oto oni:

dr med. Tomasz Kruszka (1847 – 1884) ukończył medycynę w Gryfii. Praktykował kilka lat w Barcinie, a następnie w Łabiszynie, Kowalewie i Rogowie.

dr med. Leon Świderski (1857 – 1884) uzyskał dyplom doktorski w Marburgu. Prowadził praktykę lekarską w Barcinie. Zaraził się od chorych tyfusem plamistym i zmarł w Barcinie w wieku 27 lat, u progu kariery zawodowej. Umarł, więc na posterunku jako ofiara wybranego zawodu lekarza, podobnie jak brat papieża dr med. Edmund Wojtyła (1906 – 1932), który zmarł na septyczną płonicę (szkarlatynę) także w tak młodym wieku. Śmierć dr Świderskiego była na pewno dla mieszkańców miasta i okolicy wielkim szokiem i przeżyciem.

dr med. Stanisław Szumski, uzyskał dyplom we Wrocławiu w 1872 roku. Praktykował w Środzie, Barcinie i Mosinie.

dr med. Droszewski Kazimierz (1864 – 1914) posiadał dyplom doktorski z 1894 roku, wydany w Magdeburgu. W Barcinie pracował w latach 1903 – 1907, a następnie w Grudziądzu i Jabłonowie.

Natomiast spoczywający na barcińskim cmentarzu dr med. Antoni Kozłowski (1 I 1854 Kościan – 14 IX 1902 Toruń) nie figuruje w powyższym słowniku i w dostępnym piśmiennictwie lekarskim.

Opracował: Jerzy Krzyś

 
Deszcz orderów przed 74 laty PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 06. Styczeń 2012 17:23
Był taki unikalny czas w okresie międzywojennym, jeden w całej przeszłości, kiedy to w krótkim czasie uhonorowano orderami państwowymi za poniesione zasługi szereg mieszkańców Barcina. Było to bardzo miłe, że centralne władze państwowe dostrzegły wysiłek jego obywateli w działalności dla swojego miasta i kraju i to wynagrodziły w samo XX-lecie odzyskania niepodległości.

A to szczegóły:
Prezes Rady Ministrów, gen. dyw. dr med. Felicjan Sławoj-Składkowski nadał w dniu 23 czerwca 1938 roku Brązowy Krzyż Zasługi "za podniesienie stanu sanitarno-porządkowego":
1. Władysławowi Chojnackiemu,
2. Antoniemu Ciesielskiemu,
3. Pelagii Danielewiczowej,
4. Zofii Galasowej,
5. Kazimierzowi Krzewińskiemu,
6. Walentemu Leszczyńskiemu,
7. Kazimierzowi Owczrzakowi,
8. Marianowi Pałżewiczowi,
9. Franciszkowi Piotrowskiemu,
10. Józefowi Polgertowi,
11. Franciszkowi Strękowi,
12. Bronisławowi Wirchowskiemu.

Także Brązowy Krzyż Zasługi "za zasługi na polu pracy społecznej" przyznano:
13. Stanisławowi Adamskiemu,
14. Antoniemu Orkiszewskiemu,
15. Janowi Reinkemu,
16. Sewerynowi Jankowskiemu,
17. Mieczysławowi Łopińskiemu,
18. Julianowi Mikołajczykowi,
19. Sylwestrowi Wysockiemu,
20. Wincentemu Zawadzie.

Natomiast Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała żona burmistrza - Anna Piotrowska, założycielka kobiecego Strzelca.

Nieco później, 3 grudnia 1938 roku nadano Złoty Krzyż Zasługi miejscowemu proboszczowi, ks. Aleksandrowi Nowickiemu za zasługi na polu społecznym.

Wielu jeszcze innych obywateli Barcina, aktywnych w pracy dla dobra społeczeństwa, zasłużyło w tym czasie na tak zaszczytne wyróżnienia państwowe, ale tu ich nie ma.

Podał Jerzy Krzyś na podstawie "Orędownika urzedowego powiatu szubińskiego za 1938 rok".
 
Obrazy w barcińskiej farze PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 06. Styczeń 2012 16:36

Kilka obrazów w barcińskiej farze pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła st. namalował artysta malarz z Pelplina Władysław Drapiewski (12 XI 1876 ? 30 XII 1961). Studiował on malarstwo w Berlinie, Paryżu i we Włoszech, gdzie szczególnie analizował obrazy renesansowe i freski Rafaela. Stał się mistrzem malarstwa kościelnego, a spod jego pędzla wyszło wiele obrazów z wizerunkami świętych. W Barcinie jego autorstwa są: Serce Pana Jezusa w prawym ołtarzu, św. Antoni, św. Jakub, św. Teresa.

Władysław Drapiewski był też twórcą polichromii wielu kościołów. W 1958 roku został uhonorowany przez papieża Piusa XII Krzyżem Komandorskim Orderu św. Grzegorza.

Jerzy Krzyś

 
O budowniczym barcińskiego kościoła PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 15. Listopad 2011 23:34

Budowniczy barcińskiego kościoła św. Jakuba Apostoła Starszego - Kazimierz Przyłuski (ur. 1867) był także twórcą wielu obiektów architektonicznych w Inowrocławiu. Nadzorował budowy między innymi olbrzymiego kościoła Najświętszej Marii Panny, Banku Ludowego oraz Hotelu Bast. Był również budowniczym wielu inowrocławskich kamienic oraz własnej willi przy ulicy Solankowej.

Jerzy Krzyś

 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 3