z prac towarzystwa
Podsumowanie widowiska „Święty Wojciech w Barcinie” PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 18. Czerwiec 2014 20:49

W dniu 5.02.2014 roku w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyło się uroczyste podsumowanie widowiska historyczno-religijnego „Święty Wojciech w Barcinie”, które zorganizowało Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin we wrześniu ubiegłego roku.

Zorganizowane w barcińskiej książnicy spotkanie miało na celu przede wszystkim podziękowanie uczestnikom, sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację widowiska. Organizatorzy imprezy chcieli złożyć serdeczne podziękowania za ogrom ich bezinteresownej pomocy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć.


Licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania wręczono imienne podziękowania oraz pamiątkowy folder informacyjny „Sanctus Adalberthus in Barthcino. Święty Wojciech w Barcinie”, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją zarówno z prób, jak i z samego widowiska.

Prezes TMMiGB, pani Teresa Kaczmarek, każdej z zebranych osób wręczyła pamiątkowe upominki i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizację widowiska. Inscenizacja była przecież wspólnym dziełem wszystkich aktorów, których nie sposób w tym miejscu wymienić. W organizację widowiska włączyło się ponad 120 osób, między innymi członkowie Stowarzyszenia „Strażnicy Kurhanu” ze Złotowa, uczniowie szkół z Barcina i Mamlicza, dzieci ze świetlicy „Gąsienica” oraz wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. Dzięki ich nieocenionej pomocy i pracy udało się z ogromnym sukcesem zrealizować widowisko, które okazało się być wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Barcina i okolic.

Nie zapomniano również o sponsorach, których pomoc finansowa umożliwiła zrealizowanie widowiska. Obecnym na spotkaniu przedstawicielom lokalnych przedsiębiorstw, od których pozyskano fundusze, wręczono podziękowania wraz z pamiątkowymi albumami.

Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji, a uczniowie pani Haliny Kolińskiej zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną.


Widowisko historyczno-religijne „Święty Wojciech w Barcinie” odbyło się 15 września 2013 roku  i mimo niesprzyjającej pogody zgromadziło liczną widownię. Inscenizacja podzielona była na dwie części, które odbyły się w dwóch różnych miejscach Barcina.

Pierwsza część inscenizacji przedstawiała czasy pogańskie i życie ówczesnych prostych ludzi, żyjących w X-wiecznym Barcinie, ale obejmowała również przybycie św. Wojciecha do miasteczka i jego działalność chrystianizacyjną w mieście. Ta część inscenizacji została przedstawiona pod Górą św. Wojciecha. Następnie wszyscy uczestnicy widowiska w korowodzie przeszli na plac przy kościele pw. św. Jakuba w Barcinie, gdzie odbyła się druga część inscenizacji. Ta część widowiska nawiązywała do legendy wykupienia ciała zamordowanego misjonarza przez Bolesława Chrobrego.

Po części inscenizacyjnej odbył się piknik historyczny, na którym wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć, jak toczyło się życie zwykłych ludzi w okresie średniowiecza. Zaprezentowano mnóstwo atrakcji oddających ducha średniowiecznej epoki, pokazano między innymi liczne gry i zabawy średniowieczne, ale również zorganizowano stoiska z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników imprezy.

Zmieniony: Środa, 18. Czerwiec 2014 21:04
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2013 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 18. Czerwiec 2014 18:58

Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2013 – działalności nowego Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin wybranego w dniu 12.03.2013r.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwa Zarządy. Zarząd poprzedni odbył trzy posiedzenia. Nowowybrany Zarząd odbył 7 posiedzeń.

Obecny Zarząd działa w składzie:

Teresa Kaczmarek - prezes
Grzegorz Smoliński - wiceprezes
Barbara Chojnowska - sekretarz
Grażyna Szafraniak - skarbnik
Lidia Kowal - członek
Jerzy Kosmalski - członek
Artur Jakubowski - członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

Zarząd i Komisja rewizyjna zostały przegłosowane przez wszystkich członków Towarzystwa w trakcie Walnego Zebrania w dniu 12.03.2013r.

Pod koniec 2012 roku została wydana publikacja „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”. Opracowanie i wydanie tej publikacji było najważniejszym zadaniem, ujętym w planie pracy na rok 2012. Do przygotowania publikacji powołano zespół w składzie: Zdzisław Bokwa, Grażyna Prussak i Barbara Chojnowska. Pani Grażyna Prussak nie jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, ale z uwagi na bardzo rozległą wiedzę z zakresu historii gminnych kościołów, włączyła się w przygotowanie merytoryczne tej pozycji. Książka została opublikowana w ilości 300 egzemplarzy w barcińskim wydawnictwie „Żądza Czynów” pana Bartosza Woźniaka.

Całość kosztów, związanych z wydaniem książki objęła kwotę 8.100zł. Część tej kwoty została pozyskana od lokalnych sponsorów, którzy w ramach podziękowania i uznania za ogromną pomoc, zostali wymienieni na pierwszych stronach publikacji.

Wydana publikacja jest drugim całościowym opracowaniem, dotyczącym miejsc kultu religijnego na terenie gminy Barcin. Do tego wydania książki dołączona została również część już wcześniej opracowaną i wydaną, która traktowała o gminnych kapliczkach i krzyżach. Książka została wydana w twardej oprawie, na dobrej jakości papierze i z dużą ilością kolorowych zdjęć opisywanych obiektów sakralnych, co zdecydowanie podnosi walory całej publikacji.

Promocja książki odbyła się 10 czerwca 2013 roku. Została zorganizowana w Bibliotece Publicznej w Barcinie.  Uczestnicy spotkania, które w imieniu Towarzystwa poprowadziła Prezes TMMiGB, pani Teresa Kaczmarek, mogli zapoznać się zarówno z historią prac nad publikacją, jak i elementami jej niezwykle bogatej i unikalnej zawartości.Autorki poszczególnych rozdziałów książki - panie Grażyna Prussak oraz pani Barbara Chojnowska - przedstawiły wyniki swoich prac nad dziejami miejsc sakralnych, które na przestrzeni stuleci funkcjonowały na terenie miasta i gminy Barcin.

Spotkanie promocyjne urozmaicone zostało dodatkową oprawą słowną i multimedialną. Licznie zebrani uczestnicy spotkania, wśród których dominowali opiekunowie istniejących obecnie miejsc sakralnych na terenie gminy, mogli zobaczyć prezentację zdjęć i fotogramów. Ponadto uczestnicząca w spotkaniu młodzież gimnazjalna, przeczytała zebranym wiersze zawarte w promowanej książce.

Ponadto na przestrzeni 2013 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin podjęło szereg działań, zarówno przewidzianych w planie pracy na bieżący rok, jak i wiele innych, wychodzących naprzeciw inicjatyw własnych wielu  członków Towarzystwa.

18  kwietnia 2013r. Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin jak co roku współorganizowało wraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie kolejną – XII już edycję konkursu „Barcin Moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs, którego uczestnikami są uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych służyć ma popularyzowaniu wiedzy kulturalno-historycznej wśród lokalnej społeczności i od wielu już lat systematycznie budzi zainteresowanie mieszkańców dziejami Barcina i okolic.  

27 maja 2013 roku panie Teresa Kaczmarek, prezes oraz Barbara Chojnowska uczestniczyły w Zjeździe Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, którego głównym celem było odtworzenie zanikających w ostatnich latach więzi między stowarzyszeniami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz stworzenie warunków bliższej współpracy ze strukturami ogólnopolskiego społecznego ruchu kulturalnego. Pośrednim celem Zjazdu było również zaprezentowanie dorobku i osiągnięć poszczególnych stowarzyszeń. Dlatego na spotkaniu nie mogło zabraknąć Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, które zaprezentowało na nim swój bogaty dorobek wydawniczy oraz przedstawiło wieloletnie doświadczenie organizatorskie.

W podsumowaniu spotkania pokrótce scharakteryzowano dotychczasową działalność funkcjonujących w regionie Stowarzyszeń i Towarzystw. TMMiGB zostało bezpośrednio wymienione jako jedno z aktywniejszych Stowarzyszeń kulturalno-historycznych w regionie kujawsko-pomorskim. Doceniony został również dotychczasowy dorobek wydawniczy Towarzystwa, który swoim rozmiarem potwierdza duże zaangażowanie członków w promowanie lokalnej kultury i tradycji.

Od maja 2013 roku ruszyły przygotowania do realizacji projektu przygotowanego przez TMMiGB jako główne zadanie na rok 2013 – inscenizację historyczno-religijną pt. „Sanctus Albertus in Barthcino – Św. Wojciech w Barcinie”. Projekt dofinansowany był przez Urząd Miasta w Barcinie w ramach realizacji zadania publicznego. Kwota dofinansowania według sprawozdania końcowego wynosiła 7.500zł. Wkład własny TMMiGB wynosił 15% tej kwoty i wynosił 1.125zł. Dużą część wkładu własnego pozyskano od sponsorów, wśród których znaleźli się: Lafarge Cement SA, Bank Spółdzielczy w Barcinie, Bronisław Zabłocki, Tomasz i Marcin Gaca oraz Mariola Ćwiklińska.

Scenariusz widowiska opracowała pani Renata Rybacka, reżyserią zajął się pan Artur Jakubowski, stroje i scenografię przygotowali Danuta i Ryszard Wesołowscy, grupa Strażnicy Kurhanu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, a nagłośnieniem zajęli się pan Bartłomiej Uszko i pan Ryszard Hulisz.

Współorganizatorami inscenizacji były: parafia pw. św. Jakuba w Barcinie, Miejski Dom Kultury oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie. Ponadto do realizacji projektu włączyły się następujące instytucje oraz mieszkańcy gminy Barcin: PPU Wodbar, Elektro-Pomiar Grzegorz Hoffmann, gminna Straż Pożarna, państwo Teresa Koziołkiewicz i  Cyprian Kowalski, pan Marceli Brewka, Koło Gospodyń Wiejskich Barcin Wieś, pan Krzysztof Leśniewski, pani Mariola Gralak, pan Kazimierz Grys oraz pan Krzysztof Andrysiak.

Aktorami i głównymi postaciami biorącymi udział w widowisku zostały osoby z sekcji teatralnej przy MDK w Barcinie pod kierunkiem pani Teresy Wilk, z grupy teatralnej przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie pod opieką pani Marzeny Wolskiej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie pod opieką pani Haliny Kolińskiej, wychowankowie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie pod opieką pani Aurelii Jamrozy, wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Gąsienica” pod opieką pani Doroty Ciesielskiej oraz Drużyna rycerzy ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu pod opieką pana Grzegorza Michalaka.

W realizacji projektu wzięło ogółem 120 osób.

Równocześnie z przygotowaniem inscenizacji panie Teresa Kaczmarek, Barbara Chojnowska oraz Anna Zielińska zajęły się zorganizowaniem konkursu pt. „Barcińskie strachy na wróble”, którego finał i rozstrzygnięcie przeprowadzono tuż po zakończeniu widowiska historycznego.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie oryginalnej kukły stracha na wróble, zawierającej jak najwięcej elementów dekoracyjnych, wykorzystującej dostępne aktualnie materiały roślinne i inne. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Konarzewska, Krzysztof Wilk, Halina Krystek, Jerzy Krystek dokonała oceny zgłoszonych prac i odczytała laureatów konkursu, którzy oceniani byli według czterech grup wiekowych: 

I kat. wiekowa – przedszkola,
II kat. wiekowa – szkoły podstawowe,
III kat. wiekowa – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
IV kat. wiekowa – dorośli powyżej 18 lat.

Od połowy sierpnia rozpoczęły się regularne próby aktorskie pod Górą św. Wojciecha i na placu przy kościele pw. św. Jakuba w Barcinie. Głównym reżyserem, który nadzorował wszystkie próby było pan Artur Jakubowski, który prowadził widowisko w dniu 15 września 2013 roku. Ponadto wszyscy uczestnicy i aktorzy przebrani byli w stroje z epoki średniowiecza, których przygotowaniem zajęła się pani Wesołowska.

Widowisko rozpoczęło się o godzinie 15. i mimo niesprzyjającej pogody zgromadziło liczną widownię. Inscenizacja podzielona była na dwie części, które odbyły się w dwóch różnych miejscach Barcina. Pierwsza część inscenizacji przedstawiała czasy pogańskie i życie ówczesnych prostych ludzi, żyjących w X-wiecznym Barcinie, ale obejmowała również przybycie św. Wojciecha do miasteczka i jego działalność chrystianizacyjną w mieście. Ta część inscenizacji została przedstawiona pod Górą św. Wojciecha. Następnie wszyscy uczestnicy widowiska w korowodzie przeszli na plac przy kościele pw. św. Jakuba w Barcinie, gdzie odbyła się druga część inscenizacji. Ta część widowiska nawiązywała do legendy wykupienia ciała zamordowanego misjonarza przez Bolesława Chrobrego.

Po części inscenizacyjnej odbył się piknik historyczny, na którym wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć, jak toczyło się życie zwykłych ludzi w okresie średniowiecza. Zaprezentowano mnóstwo atrakcji oddających ducha średniowiecznej epoki, pokazano między innymi liczne gry i zabawy średniowieczne, ale również zorganizowano stoiska z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników imprezy.

Dla upamiętnienia widowiska TMMiGB opracowało folder informacyjny, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją zarówno z prób, jak i z samego widowiska.

W dniu 5.02.2014 roku TMMiGB zorganizowało spotkanie ze wszystkimi uczestnikami i sponsorami widowiska, na którym podziękowano za ogrom ich bezinteresownej pracy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć. Wszyscy otrzymali imienne podziękowania oraz folder informacyjny z inscenizacji, która była ich wspólnym dziełem. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji, a uczniowie pani Haliny Kolińskiej zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia – pan Stefan Skrzypczyk i pani Teresa Kaczmarek uczestniczyli w szeregu audycji w Radiu Żnin, w których przedstawiali wybrane fragmenty historii Barcina. Pani Kaczmarek wygłosiła pięć miniwykładów dotyczących uczestnictwa mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, a pan Skrzypczyk – pięć miniwykładów dotyczących ogólnej historii Barcina. Nagrania z audycji są w posiadaniu Towarzystwa i uzupełniają zbiór archiwalny.

Do Zarządu Towarzystwa zgłosił się pan Grzegorz Michalak, który w imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego poprosił o wsparcie inicjatywy postawienia na terenie Barcina pomnika upamiętniającego uczestnictwo mieszkańców Barcina w Powstaniu Wielkopolskim. TMMiGB poparło zgłoszoną inicjatywę. Ponadto pani Teresa Kaczmarek i pan Jerzy Krystek wystąpili w dniu 24 listopada 2013 r. w lokalnej telewizji w celu rozpropagowania pomysłu i zachęcenia mieszkańców Barcina do włączenia się w realizację idei oraz wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin stale prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska. Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek. Ponadto członkowie Towarzystwa niemal w każdym numerze „Pogłosu Barcina” umieszczają materiały okolicznościowe oraz ciekawostki historyczne, dotyczące przeszłości miasta i gminy Barcin.

Zarząd ponadto sporządził sprawozdanie finansowe za 2013 rok, z kolei Komisja Rewizyjna przygotowała protokół z przeprowadzonej kontroli. Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa. Na regularnych posiedzeniach Zarząd TMMiGB podejmuje decyzje dotyczące statutowej działalności stowarzyszenia.

 
Noworocznie w Izbie Tradycji PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 17. Czerwiec 2014 19:24

14 stycznia 2014 roku członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin zebrali się w barcińskiej Izbie Tradycji na pierwszym posiedzeniu w Nowym Roku. Spotkanie było okazją do podsumowania roku minionego, przedyskutowania kilku istotnych dla stowarzyszenia problemów oraz ustalenia i przeanalizowania zadań,  wyznaczonych na rok 2014.

Podsumowano przede wszystkim wydarzenia związane ze zorganizowanym we wrześniu widowiskiem historyczno-religijnym oraz podjęto temat organizacji spotkania podsumowującego to wydarzenie. Uroczyste spotkanie ze wszystkimi uczestnikami widowiska oraz osobami zaangażowanymi w jego przygotowanie ma być formą podziękowania za ich bezinteresowną i nieocenioną pomoc. Uroczystość ma być jednocześnie okazją do zaprezentowania folderu informacyjnego, który będzie doskonałą pamiątką z wydarzenia.

Przedyskutowano również zakres działalności Towarzystwa w bieżącym roku i ustalono plan pracy w 2014 roku wraz z omówieniem kolejnych jego punktów.   

Plan pracy na 2014 rok:
1. Sympozjum „Św. Wojciech w Barcinie – legenda i rzeczywistość”.
2. Plener malarski.
3. Widowisko plenerowe „Św. Wojciech w Barcinie”.
4. Włączenie się w wystawę „Historia Barcina – gwara, hafty, stare fotografie mieszkańców”
5. Współorganizowanie konkursu "Barcin - moje miasto, moja Mała Ojczyzna".
6. Ustalenie terminu walnego zebrania.
7. Termin spotkania w Bibliotece z wykonawcami widowiska.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że członkowie TMMiGB powinni podejmować wielokierunkowe działania służące promowaniu miejsc w gminie Barcin. Realizowanie nowych przedsięwzięć nie może przysłaniać dotychczasowego dorobku Stowarzyszenia. Dlatego dużą uwagę należy poświęcić promowaniu gminnych kapliczek i miejsc sakralnych, które zachowano od zapomnienia dzięki książkom wydanym w latach ubiegłych oraz licznym spotkaniom organizowanym przez głównego inicjatora i pasjonata gminnych kapliczek, śp. Zdzisława Bokwę. 

Zmieniony: Wtorek, 17. Czerwiec 2014 19:31
 
Plan pracy na 2014 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 15. Marzec 2014 16:17
W dniu 14.01.2014 roku Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin odbył pierwsze w tym roku posiedzenie, na którym ustalono i przedyskutowano najważniejsze zadania do zrealizowania przez kolejne miesiące. Po burzliwych naradach i pogłębionych dyskusjach ustalono plan pracy na bieżący rok, który wyznacza najważniejsze kierunki działania Stowarzyszenia. Będą należeć do nich:

1. Zorganizowanie spotkania podsumowującego z wykonawcami widowiska "Święty Wojciech w Barcinie".

2. Walne zebranie sprawozdawcze TMMiGB.

3. Zorganizowanie pleneru malarskiego dla mieszkańców Barcina i okolic.
    
4. Opracowanie i zorganizowanie widowiska plenerowego „Barcińskie peregrynacje do zarania dziejów – w poszukiwaniu okruchów zapomnianej przeszłości”.

5. Włączenie się w wystawę „Historia Barcina – gwara, hafty, stare fotografie mieszkańców”.

6. Zorganizowanie marszu Trzech Króli w styczniu 2015 roku.

7. Współorganizowanie wraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie konkursu „Barcin – moje miasto, moja mała Ojczyzna”.

8. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.

9. Podejmowanie działań służących zachowanie od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy. Ocalenie historii o nieistniejących już trzech miejscowościach w gminie: Wilkowo, Bielawy i Wapienno – odnalezienie byłych mieszkańców tych miejsc i spisanie ich wspomnień.
 
Konkurs na stracha rozstrzygnięty PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 14. Marzec 2014 19:24

Wielkie historyczne wydarzenie - inscenizacja "Święty Wojciech w Barcinie", która została zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, obfitowało w wiele dodatkowych atrakcji. Jedną z nich był finał konkursu "Barcińskie strachy na wróble", który odbył się podczas pikniku historycznego na placu przy kościele św. Jakuba w Barcinie.

Ogłoszony na początku września 2013 roku konkurs na stworzenie najciekawszej kukły stracha na wróble, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zarówno wieloosobowych grup, jak i pojedynczych osób. Prace konkursowe zaczęły napływać do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie na długo przed finałem zabawy. Dlatego jury obradujące w składzie: Grażyna Konarzewska, Krzysztof Wilk, Halina Krystek, Jerzy Krystek, miało nie lada orzech do zgryzienia. W końcu, po burzliwych naradach, tuż po zakończeniu widowiska ogłoszono wyniki konkursu.


Wszystkim uczestnikom zostały przyznane pamiątkowe dyplomy, a laureatom – nagrody rzeczowe. Finaliści mieli ponadto wielką okazję do zrobienia sobie zdjęcia z samym królem. Pamiątkowa fotografia z samym Bolesławem Chrobrym to przecież nie w kij dmuchał!!!

 

Poniżej podajemy listę zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach. Laureatom jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy.


I kategoria wiekowa

I nagroda: Anna Pośpiech – Przedszkole nr 2 w Barcinie
Wyróżnienia:
- Filia Biblioteki nr 1 w Barcinie,
- Przedszkole nr 1 w Barcinie.

II kategoria wiekowa

I nagroda: Szkoła nr 1 w Barcinie
Wyróżnienia:
- Wiktoria Tomczyk,
- Klaudiusz Ciesielski,
- Świetlica MDK w Mamliczu,
- Filia Biblioteki nr 1 w Barcinie,

III kategoria wiekowa

I nagroda: MDK w Krotoszynie
Wyróżnienia:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie,
- Gimnazjum nr 1 w Barcinie,
- Świetlica MDK w Piechcinie

IV kategoria wiekowa

I nagroda: Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie
Wyróżnienia:
- Filia Biblioteki nr 1 w Barcinie
 

 
Święty Wojciech powrócił do Barcina PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Poniedziałek, 10. Marzec 2014 13:53
15 września 2013 roku w Barcinie historia stała się teraźniejszością, a jego mieszkańcy cofnęli się w czasie do początków X wieku... Zgromadzeni w okolicach starej części miasta ludzie nie tylko mogli poznać zaprzeszłą historię państwa polskiego i samego Barcina, ale przede wszystkim poczuć się jak ludzie żyjący w tamtych czasach - zagrać w ówczesną grę czy skosztować starodawnego jadła. Wszystko to za sprawą widowiska historyczno-religijnego „Sanctus Adalbertus in Barthcino – Święty Wojciech w Barcinie", które zorganizowało Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie.


Ta pierwsza impreza plenerowa, którą Towarzystwo przygotowywało od wielu miesięcy, miała przede wszystkim na celu przybliżyć mieszkańcom miasta zapomniany wątek barcińskiej historii i przypomnieć bliski związek znanego misjonarza i patrona Polski - świętego Wojciecha z dziejami pradawnego Barcina. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli Miejski Dom Kultury i Środowiskowy Dom Samopomocy. Widowisko było dofinansowane z budżetu Gminy Barcin w ramach zadania publicznego pod nazwą „Barcińskie peregrynacje do zarania dziejów – w poszukiwaniu okruchów zapomnianej przeszłości”.


Zaprezentowana inscenizacja historyczna opierała się na znanej legendzie o św. Wojciechu, którego orszak w czasie swojej podróży misyjnej na Prusy zatrzymał się na nocleg tuż przy barcińskim wzgórzu. To właśnie podczas tego krótkiego pobytu w miasteczku, nawrócił pogańskich jeszcze mieszkańców Barcina na chrześcijaństwo.     

 


Widowisko podzielone było na dwie części. Pierwsza część, przedstawiająca codzienne życie dziesięciowiecznych wieśniaków oraz ich pogańskie obrządki, odbyła się pod Górą św. Wojciecha w Barcinie. To właśnie pod wzgórze przybył misjonarz, aby nawracać niewiernych.

 


Następnie wszyscy uczestnicy wydarzenia przeszli ulicami miasta pod kościół pw. św. Jakuba.

 


Na przykościelnym placu rozpoczęła się druga część widowiska. Ucharakteryzowani w stroje z tamtej epoki przedstawili moment wykupienia trumny z ciałem świętego. Legendarny wdowi grosz przeważył szalę z trumną.

 


Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w pikniku historycznym, na którym zapewniono mnóstwo atrakcji oddających ducha średniowiecznej epoki. Można było zmagać się w konkursie nawlekania nitki na igłę w rycerskich rękawicach, a co odważniejsi mogli dać się zakuć w dyby.Dla zgromadzonych czekało również swojskie jadło i napitki.


Mimo nieprzychylnej niestety pogody widowisko spotkało się z ogromnym entuzjazmem zgromadzonych mieszkańców Barcina i okolic, którzy żywo reagowali na wszystkie elementy inscenizacji. Dlatego była to pierwsza plenerowa impreza organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, ale z całą pewnością nie ostatnia.

Dodać w tym miejscu należy, że widowisko nie mogłoby się odbyć, gdyby nie ogrom bezinteresownej pracy, jaką włożyli wszyscy organizatorzy, aktorzy i uczestnicy imprezy, którym Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin jeszcze raz serdecznie dziękuje za udział w przedsięwzięciu.

 

Zmieniony: Poniedziałek, 10. Marzec 2014 14:08
 
Widowisko historyczno-religijne PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Niedziela, 08. Wrzesień 2013 11:13
 
Wielki konkurs TMMiGB PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Poniedziałek, 02. Wrzesień 2013 19:42
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin ogłasza wyjątkowy konkurs, nawiązujący do starej tradycji strachów na wróble, używanych od wieków dla odstraszania ptaków z pól uprawnych i sadów.
 
Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu, który organizowany jest w związku z planowanym przez Stowarzyszenie widowiskiem historyczno-religijnym "Święty Wojciech w Barcinie", nawiązującym do najświetniejszej lokalnej legendy - przejazdu orszaku z ciałem św. Wojciecha, czeskiego misjonarza i męczennika katolickiego. 
 
Wszystkich chętnych, zarówno dzieci, jak i dorosłych, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.
 
Wkrótce na naszej stronie pojawi się więcej informacji dotyczących samego widowiska, które odbędzie się w Barcinie w dniu 15 września 2013 roku przy Górze św. Wojciecha oraz przy kościele pw. św. Jakuba.
 

Regulamin konkursu „Barcińskie strachy na wróble”


Organizator: Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin
Czas trwania: od 2 września 2013 r. do 15 września 2013 r.

Forma i temat:  
Wykonanie kukły stracha na wróble o wysokości minimalnej 1,5 m z materiałów dowolnych.  Mile widziana inwencja własna poprzez dodawanie elementów naturalnych i roślinnych (m. in.  owoców, sezonowych, kwiatów oraz liści, itp.). Kukła powinna posiadać element umożliwiający ustawienie jej w pozycji pionowej (ostre zakończenie lub podstawka).
Każda praca powinna być oznaczona godłem lub pseudonimem wykonawcy lub wykonawców (dopuszcza się prace zbiorowe) oraz określenie kategorii wiekowej w sposób trwały przymocowane do kukły. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną kategorią wiekową wykonawców oraz tym samym co na kukle godłem. Koperta powinna zawierać następujące informacje: nazwisko i imię autora, dokładny adres oraz wiek autora. W przypadku prac zbiorowych – nazwa jednostki lub organizacji wykonującej.

Uczestnicy:   
I kat. wiekowa – przedszkola,
II kat. wiekowa – szkoły podstawowe,
III kat. wiekowa – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
IV kat. wiekowa – dorośli powyżej 18 lat.

Cele konkursu:
- rozwijanie umiejętności manualnych,
- rozbudzanie wyobraźni estetycznej,
- pielęgnowanie tradycji.

Kryteria oceny prac:
1. Wartość merytoryczna i zgodność z tematyką.
2. Forma pracy.
3. Pomysłowość i oryginalność.
4. Ogólna estetyka pracy konkursowej.

Warunki dla uczestników:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnej kukły stracha na wróble, zawierającej jak najwięcej elementów dekoracyjnych, wykorzystującej dostępne aktualnie materiały roślinne i inne.
Prace należy przekazać do Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie przy ulicy Kościelnej 13 do dnia 13 września 2013 roku do godziny 18.00 lub dnia 15 września 2013 roku w godzinach od 14.00 do 15.00 bezpośrednio do Organizatora na placu przy kościele  św. Jakuba Większego.

Miejsce i czas rozstrzygnięcia konkursu:
plac parkingowy przy kościele pw. św. Jakuba w Barcinie przy ulicy Kościelnej,
15 września 2013 rok, godzina 16.00 – 17.00 (po zakończeniu głównej części widowiska)

Informacje pozostałe:
Komisja konkursowa powołana przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin w dniu 15 września (w trakcie trwania widowiska religijno-historycznego „Św. Wojciech w Barcinie”) dokona oceny zgłoszonych prac i wyboru najlepszych.
Wszystkim uczestnikom zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy, a laureatom – nagrody rzeczowe. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną umieszczone w publikacji przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Prace konkursowe będą stanowiły własność Organizatora i zostaną wystawione na terenie Barcina.


Wszystkich dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

Informacje merytoryczne:
Teresa Kaczmarek – 383 25 48
Barbara Chojnowska – 692 219 039

Informacje od strony plastycznej:
Grażyna Konarzewska – 383 20 47  

Zmieniony: Poniedziałek, 02. Wrzesień 2013 20:27
 
"Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin" poprawione i uzupełnione PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Poniedziałek, 02. Wrzesień 2013 19:04

W dniu 10 czerwca 2013 roku w barcińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta prezentacja i promocja najnowszej książki Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin - "Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin" - publikacji już jednokrotnie wydanej w 2010 roku. Wydawnictwo w wersji pierwotnej zawierało historie przydrożnych krzyży i kapliczek, teraz zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o dzieje miejscowych kościołów i cmentarzy.


Uczestnicy spotkania, które w imieniu Towarzystwa poprowadziła Prezes TMMiGB, pani Teresa Kaczmarek, mogli zapoznać się zarówno z historią prac nad publikacją, jak i elementami jej niezwykle bogatej i unikalnej zawartości.

Autorki poszczególnych rozdziałów książki - panie Grażyna Prussak oraz pani Barbara Chojnowska - przedstawiły wyniki swoich prac nad dziejami miejsc sakralnych, które na przestrzeni stuleci funkcjonowały na terenie miasta i gminy Barcin.


Spotkanie poświęcone przede wszystkim wydawnictwu, było również w dużej mierze zadedykowane pamięci głównego inicjatora publikacji - zmarłego w ubiegłym roku pana Zdzisława Bokwy, który sprawował funkcję prezesa TMMiGB od chwili jego powstania. Obecnej na uroczystości wdowie, pani Mariannie Bokwie, złożono kondolencje i wyrazy współczucia z powodu straty, którą dotkliwie odczuło również Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Pamięć zmarłego uczczono minutą ciszy.

Spotkanie promocyjne urozmaicone zostało dodatkową oprawą słowną i multimedialną. Licznie zebrani uczestnicy spotkania, wśród których dominowali opiekunowie istniejących obecnie miejsc sakralnych na terenie gminy, mogli zobaczyć prezentację zdjęć i fotogramów. Ponadto uczestnicząca w spotkaniu młodzież gimnazjalna, przeczytała zebranym wiersze zawarte w promowanej książce.

Po zakończeniu części formalnej, uczestnicy spotkania podjęli dyskusję z autorkami książki. Tak duże zainteresowanie uświadamia, że wielu mieszkańcom miasta i gminy Barcin temat jest bardzo bliski. Mamy nadzieję, że dzięki nim pamięć o wszystkich miejscach sakralnych zostanie zachowana w pamięci przyszłych pokoleń.


Zmieniony: Niedziela, 09. Marzec 2014 18:43
 
TMMiGB promuje Barcin na forum województwa kujawsko-pomorskiego PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Poniedziałek, 02. Wrzesień 2013 18:35

27 maja 2013 roku w auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbył się Zjazd Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, którego głównym celem było odtworzenie zanikających w ostatnich latach więzi między stowarzyszeniami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz stworzenie warunków bliższej współpracy ze strukturami ogólnopolskiego społecznego ruchu kulturalnego. Pośrednim celem Zjazdu było również zaprezentowanie dorobku i osiągnięć poszczególnych stowarzyszeń. Dlatego na spotkaniu nie mogło zabraknąć Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, które może pochwalić się zarówno bogatym dorobkiem  wydawniczym, jak i wieloletnim doświadczeniem organizatorskim. Na forum regionalnym TMMiGB reprezentowały panie Teresa Kaczmarek, prezes oraz Barbara Chojnowska, sekretarz stowarzyszenia.


Wszyscy reprezentanci regionalnych stowarzyszeń kulturalno-społecznych uczestniczący w spotkaniu mieli okazję wysłuchać szeregu wystąpień najwybitniejszych polskich regionalistów, którzy przedstawili bogatą tradycję regionalizmu w Polsce, ale przede wszystkim zwrócili uwagę na bogactwo kulturowe regionu kujawsko-pomorskiego.


Rola i znaczenie stowarzyszeń regionalnych i lokalnych w budowie tzw. "małych ojczyzn" były również głównymi tematami dyskusji, która rozwinęła się później. W trakcie tej rozmowy omówiono przede wszystkim możliwości wielokierunkowej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami, wstępnie zaproponowano formy tej współpracy i poddano myśl do utworzenia Forum Rady Regionalnej Towarzystw i Stowarzyszeń województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatecznym wnioskiem z przeprowadzonej dyskusji została idea luźnej współpracy stowarzyszeń jako równych sobie partnerów, wspólnie działających w jednym celu i dla wspólnego dobra.  


W podsumowaniu spotkania pokrótce scharakteryzowano dotychczasową działalność funkcjonujących w regionie Stowarzyszeń i Towarzystw. Przez cały czas trwania Zjazdu jego uczestnicy mogli obejrzeć bogatą ekspozycję nadesłanych wcześniej wydawnictw i innych elementów dorobku kulturalnego. Organizatorzy zapowiedzieli, że w niedalekiej przyszłości zorganizowane będzie wydanie wspólnej monografii, dotyczącej wszystkich wydawnictw opracowanych przez działające w regionie Stowarzyszenia.

TMMiGB zostało bezpośrednio wymienione jako jedno z aktywniejszych Stowarzyszeń kulturalno-historycznych w regionie kujawsko-pomorskim. Doceniony został również dotychczasowy dorobek wydawniczy Towarzystwa, który swoim rozmiarem potwierdza duże zaangażowanie członków w promowanie lokalnej kultury i tradycji.

 

Zmieniony: Poniedziałek, 02. Wrzesień 2013 18:49
 
„Barcin Moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna” po raz dwunasty PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 21. Sierpień 2013 13:53

18  kwietnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyła się kolejna - XII już edycja konkursu „Barcin Moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna”, którego stałym współorganizatorem jest Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Konkurs, którego uczestnikami są uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych służyć ma popularyzowaniu wiedzy kulturalno-historycznej wśród lokalnej społeczności i od wielu już lat systematycznie budzi zainteresowanie mieszkańców dziejami Barcina i okolic.

Zmieniony: Środa, 21. Sierpień 2013 14:13
Więcej…
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB w latach 2008-2012 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 26. Marzec 2013 12:51

Rok 2008
- powstanie Towarzystwa Miasta i Gminy Barcin;
- zorganizowanie zebrania założycielskiego (w dniu 23.09.2008);
- załatwienie formalności urzędowych, związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa:
      1. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy;
      2. wpisu do Urzędu Statystycznego – uzyskanie numeru REGON;
      3. opracowanie projektu legitymacji członkowskich;
      4. opracowanie planu pracy i założeń programowych TMMiGB;
      5. opracowanie statutu;
- współpraca z „Pogłosem Barcina”;
- założenie strony internetowej Towarzystwa;
- pozyskanie z Archidiecezji Gnieźnieńskiej materiałów dotyczących kościołów położonych na terenie gminy Barcin.

Rok 2009
- opracowanie i wydanie książki „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919”;
- organizacja wieczornicy z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej;
- udział w projekcie „Barcin – moje miasto, moja mała ojczyzna”;
- Zbigniew Zwierzykowski – prezentacja widokówek „Barcin w latach 1900-1945”;
- Jerzy Krzyś, Czesław Cieślak – książka „Szkice z przeszłości Barcina”;
- Henryk Napieralski – broszura „Błyskawica z Barcina”;
- włączenie się w organizację wystawy „150 lat Białego Zagłębia”;
- przegląd wszystkich kapliczek i krzyży położonych na terenie gminy Barcin;
- przegląd wszystkich cmentarzy ewangelickich i żydowskich położonych na terenie gminy Barcin.

Więcej…
 
Walne Zebranie TMMiGB PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 26. Marzec 2013 12:40

W dniu 12 marca 2013 roku członkowie Towarzystwa uczestniczyli w Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu, na którym omówiono czteroletnią działalność kończącego pracę Zarządu oraz wybrano nowe Władze TMMiGB.

Obrady rozpoczął wiceprezes TMMiGB, p. Grzegorz Smoliński, otwierając zebranie.
Następnie uczestnicy zebrania uczcili minutą ciszy zmarłego w ubiegłym roku prezesa TMMiGB, p. Zdzisława Bokwę.

Stwierdzono kworum – zebranie uznano za władne do podejmowania uchwał. Jednogłośną zgodą wszystkich uczestników wybrano p. Grzegorza Smolińskiego na przewodniczącego zebrania oraz p. Barbarę Chojnowską na protokolanta. Przewodniczący zebrania, p. Grzegorz Smoliński odczytał porządek obrad zebrania, a następnie uczestnicy zgromadzenia jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Wiceprezes Towarzystwa, p. Grzegorz Smoliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2011.
Skarbnik Towarzystwa, p. Grażyna Szafraniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

Członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności TMMiGB za 2011 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
2. Uchwała nr 2/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego TMMiGB za 2011 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
3. Uchwała nr 3/2013 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi TMMiGB za 2011 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Wiceprezes Towarzystwa, p. Grzegorz Smoliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2012.
Skarbnik Towarzystwa, p. Grażyna Szafraniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.

Członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr 4/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności TMMiGB za 2012 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
2. Uchwała nr 5/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego TMMiGB za 2012 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
3. Uchwała nr 6/2013 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi TMMiGB za 2012 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Wiceprezes Towarzystwa, p. Grzegorz Smoliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za lata 2008-2012.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2008-2012.

Członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr 7/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności TMMiGB za lata 2008-2012. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
2. Uchwała nr 8/2013 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi TMMiGB za lata 2008-2012. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Po dziesięciominutowej przerwie członkowie zebrania ustalili, że nowe władze Towarzystwa, tj. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, zostaną wybrane w głosowaniu jawnym.

Zmieniony: Sobota, 08. Czerwiec 2013 13:41
Więcej…
 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za 2012 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 13. Marzec 2013 13:23

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W 2012 roku Zarząd Towarzystwa odbył 7 posiedzeń. Niestety z uwagi na obiektywne okoliczności mające wpływ na pracę Zarządu, nie odbyło się doroczne Zebranie Walne członków Towarzystwa.

W roku sprawozdawczym Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin poniosło olbrzymią stratę, spowodowaną długotrwałą chorobą Prezesa, Zdzisława Bokwy, który zmarł 17 listopada 2012 roku.

Pomimo dolegliwej choroby Prezes Bokwa do ostatniej chwili, czuwając szczególnie nad przygotowaniem do wydania książki „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”. Opracowanie i wydanie tej publikacji było najważniejszym zadaniem, ujętym w planie pracy na rok 2012. Do przygotowania publikacji powołano zespół w składzie: Zdzisław Bokwa, Grażyna Prussak i Barbara Chojnowska. Pani Grażyna Prussak nie jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, ale z uwagi na bardzo rozległą wiedzę z zakresu historii gminnych kościołów, włączyła się w przygotowanie merytoryczne tej pozycji. Książka została opublikowana w ilości 300 egzemplarzy w barcińskim wydawnictwie „Żądza Czynów” pana Bartosza Woźniaka. Całość kosztów, związanych z wydaniem książki objęła kwotę 8.100zł. Część tej kwoty została pozyskana od lokalnych sponsorów, którzy w ramach podziękowania i uznania za ogromną pomoc, zostali wymienieni na pierwszych stronach publikacji.

Z uwagi na podane wyżej przyczyny, nie odbyła się jeszcze promocja książki.

Wydana publikacja jest drugim całościowym opracowaniem, dotyczącym miejsc kultu religijnego na terenie gminy Barcin. Do tego wydania książki dołączona została również część już wcześniej opracowaną i wydaną, która traktowała o gminnych kapliczkach i krzyżach. Książka została wydana w twardej oprawie, na dobrej jakości papierze i z dużą ilością kolorowych zdjęć opisywanych obiektów sakralnych, co zdecydowanie podnosi walory całej publikacji. Dodać należy, że książka została wydana w stylistyce bardzo podobnej do poprzednich publikacji Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Ten świadomy zabieg sprawia, że wydane dotąd książki tworzą bardzo wartościowy miniksięgozbiór, który ponadto doskonale prezentuje się na półce domowej
biblioteczki.   

Ponadto na przestrzeni 2012 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin podjęło szereg działań, zarówno przewidzianych w planie pracy na 2012 rok, jak i wiele innych, wynikających z bieżących potrzeb i wychodzących naprzeciw inicjatyw własnych wielu członków Towarzystwa.

W dniu 4 stycznia 2012 roku, w 93 rocznicę wyzwolenia Barcina w Powstaniu Wielkopolskim, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało promocję, na której zaprezentowano drugą książkę poświęconą uczestnikom Powstania Wielkopolskiego z gminy Barcin. Prezentowana podczas promocji książka, jest drugim wydaniem o tej tematyce, poszerzonym o nowe materiały dotyczące walk powstańczych, nowe mapy i zdjęcia. Zamieszczono w niej ponadto życiorysy najważniejszych dowódców, chronologię samych walk, a także wydarzeń historycznych, mających bezpośredni wpływ na przebieg powstania. Książka została wydana również w barcińskim wydawnictwie „Żądza Czynów”.

Zarząd TMMiGB przygotował i złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Barcin ofertę w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2013.

Ponadto Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin współorganizowało z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barcin konkurs „Barcin – Moje miasto, moja mała ojczyzna”. Konkurs ma na celu rozwijanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, związanych z lokalną kulturą i historią, popularyzację wiedzy o gminie, poszanowanie tradycji oraz naukę poszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji historycznych, związanych z regionem.

Ponieważ w 2010 roku wydana została książka „Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Barcin. Kapliczki, krzyże i figurki”, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało dwie wystawy fotogramów, umieszczonych w książce. Zaprezentowane 15 maja 2012 roku w Filii Biblioteki Publicznej w Piechcinie powiększone fotogramy i zdjęcia miejsc kultu religijnego omówił autor książki – prezes Zdzisław Bokwa.

3 października 2012 roku wystawę zaprezentowano w Bibliotece Miasta i Gminy Barcin. Ekspozycja fotografii odbyła się z udziałem wszystkich opiekunów miejsc kultu religijnego, którym przy tej okazji złożono serdeczne podziękowania za bezinteresowną opiekę nad krzyżami i figurami świętych, równocześnie prosząc o dalsze pielęgnowanie tych miejsc świadczących o kulturze duchowej lokalnego społeczeństwa. Podziękowania należą się również autorom fotografii wykorzystanych zarówno w książce, jak i w czasie ekspozycji – panom Adamowi Łybkowi oraz Andrzejowi Jankowskiemu.

Również w maju 2012 roku Zarząd Towarzystwa oraz kilku członków stowarzyszenia dokonało szczegółowego przeglądu wszystkich gminnych krzyży, kapliczek i figur. Stwierdzono duże zaangażowanie mieszkańców w utrzymanie porządku w pobliżu wszystkich miejsc sakralnych, a nawet zauważono inicjatywy mające na celu konserwację obiektów. Cieszy również fakt, że w niektórych miejscowościach, przy krzyżach i figurach świętych regularnie odbywają się nabożeństwa majowe i czerwcowe. W czasie wyjazdu dokonano pełnej dokumentacji fotograficznej odnowionych obiektów. Dokumentację w formie elektronicznej przekazano do archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin.

W dniu 23 listopada 2012 roku członek TMMiGB – pan Zbigniew Zwierzykowski zaprezentował w Miejskim Domu Kultury książkę swojego autorstwa „Barcin i okolica na starej widokówce”. Pięknie wydana książka jest zbiorem starych widokówek z wizerunkiem Barcina i okolic, z których najstarsza pochodzi z 1903 roku. Unikalne wydawnictwo ponadto zawiera wiele unikalnych informacji, dotyczących lokalnej historii. Za dotarcie do nich autorowi należą się serdeczne podziękowania.

Ponadto Towarzystwo stale bierze udział we wszystkich uroczystościach społecznych, odbywających się na terenie miasta i gminy Barcin.

Szczególnym wydarzeniem było poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa na Górze św. Wojciecha, do budowy której członkowie Towarzystwa dołożyli się, wykupując cegiełki. Ponadto wielu członków Stowarzyszenia zasiadało w Komitecie Odbudowy Pomnika. Pan Grzegorz Smoliński był wiceprzewodniczącym Komitetu, a w jego składzie znajdowali się Jerzy Kosmalski, Czesław Cieślak oraz Grażyna Szafraniak.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin stale prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska.

Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek.

TMMiGB nieustannie współpracuje również, systematycznie wymieniając się materiałami, z instytucjami kulturalnymi ze Żnina, Kcyni, Pakości, Łabiszyna oraz Inowrocławia. Ponadto członkowie Towarzystwa niemal w każdym numerze „Pogłosu Barcina” umieszczają materiały okolicznościowe oraz ciekawostki historyczne, dotyczące przeszłości miasta i gminy Barcin.

Ponadto panie Stefania Szadłowska i Teresa Kaczmarek zebrały materiały dotyczące zasiedlenia Barcina w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego, w czasie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych. Dodatkowo zebrano kilka życiorysów osób zasłużonych dla gminy z myślą o szerszym opracowaniu w przyszłości biogramów znanych i zasłużonych dla gminy obywateli i wydaniu ich w formie zeszytów historycznych. W formie zeszytów historycznych planowane jest również wydanie materiałów na temat zasiedlenia miasta i gminy Barcin. Na razie jednak materiały są jeszcze stale uzupełniane o nowe fakty.

Członkowie Towarzystwa – p. Jerzy Kozłowski i p. Czesław Komorowski przygotowują z kolei opracowanie dotyczące historii harcerstwa na terenie gminy Barcin. Prace są już bardzo zaawansowane, jednak termin wydania publikacji nie został jeszcze ustalony.

Zarząd ponadto sporządził sprawozdanie finansowe za 2012 rok, z kolei Komisja Rewizyjna przygotowała protokół z przeprowadzonej kontroli. Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa.

Zamykając sprawozdanie, serdecznie dziękuję Zarządowi, wszystkim członkom Towarzystwa oraz sponsorom za współpracę i czynne włączanie się we wszystkie akcje. Szczególnie dziękuję p. Adamowi Łybkowi i p. Andrzejowi Jankowskiemu za fotograficzne dokumentowanie działalności Towarzystwa, licząc na dalszą współpracę.

 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dalej > Ostatnie >>

Strona 4 z 9