z prac towarzystwa
O miejscach kultu religijnego w barcińskiej bibliotece PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 18. Październik 2012 16:20

3 października 2012 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barcin zorganizowało w barcińskiej książnicy wernisaż i wystawę fotografii pt. "Przydrożne kapliczki i krzyże na terenie gminy Barcin". Spotkanie zaaranżowano na podstawie publikacji opracowanej przez Zdzisława Bokwę "Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin".

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:43
Więcej…
 
Szlakiem okolicznych krzyży i kapliczek PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 03. Październik 2012 12:42

Dnia 15 maja 2012 roku komisja złożona z członków Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, w skład której wchodzili Zdzisław Bokwa - prezes, Adam Łybek, Andrzej Jankowski, Grzegorz Smoliński - wiceprezes oraz Teresa Kaczmarek - sekretarz dokonała przeglądu i oceny figur sakralnych oraz krzyży położonych na terenie gminy Barcin.

Komisja dokonała pełnej dokumentacji fotograficznej wszystkich odnowionych krzyży i figur. Zebrane materiały trafiły do archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin.


Stwierdzono wielkie zaangażowanie mieszkańców okolicznych wsi w akcję przygotowania wszystkich miejsc kultu do odprawiania przy nich nabożeństw w miesiącach maju i czerwcu. Właśnie ze względu na te ważne dla mieszkańców uroczystości, opiekunowie krzyży i kapliczek poczynili nawet wiele inwestycji, które miały na celu renowację i udekorowanie miejsc sakralnych. W wielu miejscach nałożono nową farbę oraz odnowiono dekoracje.

Wizytacja przyniosła jakże budującą myśl, że mieszkańcy okolicznych wsi nadal chętnie spotykają się przy kapliczkach i krzyżach na wspólnych nabożeństwach, często prowadzonych również przez kapłanów. Tradycja gromadzenia się przy okolicznych miejscach kultu religijnego przekazywana z pokolenia na pokolenie, nadal funkcjonuje.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:44
 
II spotkanie Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 19. Czerwiec 2012 15:10

W dniu 14 maja 2012 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa - „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”. Celem spotkania było omówienie zorganizowania festynu kulturalnego pt.: „Noc Świętojańska – od kwiatu paproci do Św. Jana”. W zebraniu uczestniczył Zdzisław Bokwa, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, które również jest członkiem Partnerstwa.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:46
Więcej…
 
TMMiGB promuje kulturę lokalną PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Poniedziałek, 18. Czerwiec 2012 14:38

W dniu 24 kwietnia br. Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zostało członkiem Partnerstwa na rzecz promowania kultury lokalnej pn. "Tradycja - Kultura - Nowoczesność". Na inauguracyjnym spotkaniu zorganizowanym w barcińskiej Bibliotece Publicznej, prezes TMMiGB, Zdzisław Bokwa wyraził w imieniu całego Stowarzyszenia chęć wielostronnej współpracy w celu stworzenia stałego systemu więzi lokalnych w kierunku rozwoju kultury Gminy Barcin.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:48
Więcej…
 
Wernisaż w piechcińskiej Bibliotece Publicznej PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 02. Czerwiec 2012 22:48

15 maja 2012 roku w Bibliotece Publicznej w Piechcinie odbył się wernisaż fotografii "Przydrożne krzyże i figury na terenie miasta i gminy Barcin", którego inicjatorem był prezes Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Zdzisław Bokwa.  

 
Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:36
Więcej…
 
Plan pracy TMMiGB na 2012 rok PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 24. Maj 2012 12:35
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin działa w 2012 roku na podstawie obowiązującego planu pracy, w którym ujęte zostały najważniejsze zadania do zrealizowania w bieżącym roku:

1. Spotkanie noworoczne.

2. Promocja drugiego wydania książki "Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919" pod redakcją Stefanii Szadłowskiej, Teresy Kaczmarek oraz Barbary Chojnowskiej.

3. Przygotowanie i złożenie oferty TMMiGB w konkursie na realizację zadania publicznego.

4. Przystąpienie do partnerstwa na rzecz rozwoju kultury lokalnej "Tradycja, kultura, nowoczesność".

5. Współudział w organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Barcinie konkursie historycznym "Barcin Moje Miasto - Moja Mała Ojczyzna".

6. Organizacja wystawy fotograficznej pt. "Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Barcin - figury, kapliczki i krzyże".

7. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMMiGB.

8. Udział w dożynkach powiatowych.

9. Spotkanie z animatorami kultury z terenu Pałuk i Krajny.

10. Zebranie materiałów i opracowanie wydawnictwa dot. cmentarzy i kościołów na terenie miasta i gminy Barcin.
 
Barcin Moje Miasto - Moja Mała Ojczyzna PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 23. Maj 2012 14:59

12 kwietnia w barcińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się kolejny już XI finał konkursu "Barcin Miasto - Moja Mała Ojczyzna" skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego współorganizatorem jest, jak co roku, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin.  

 


Do konkursu sprawdzającego wiedzę z zakresu wiadomości o gminie Barcin oraz o powiecie żnińskim przystąpiły drużyny reprezentujące szkoły z terenu gminy Barcin: Szkołę Podstawową nr 1 w Barcinie, Szkołę Podstawową nr 2 w Barcinie, Szkołę Podstawową w Piechcinie, Gimnazjum nr 1 w Barcinie oraz Gimnazjum w Piechcinie.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:51
Więcej…
 
Barcin w "Słowniku lekarzy polskich XIX wieku" PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 26. Kwiecień 2012 16:31

Pan Czesław Cieślak przypomniał na łamach „Pogłosu Barcina” sylwetki dawnych lekarzy praktykujących w mieście, a więc dr medycyny Stefana Giebockiego i dr Dreschera (popularnie nazywanego „Srala”). Przeglądając „Słownik lekarzy polskich XIX wieku” Piotra Szarejki można znaleźć nazwiska kilku dalszych lekarzy – absolwentów niemieckich uniwersytetów pracujących podczas zaborów w Barcinie. Oto oni:

dr med. Tomasz Kruszka (1847 – 1884) ukończył medycynę w Gryfii. Praktykował kilka lat w Barcinie, a następnie w Łabiszynie, Kowalewie i Rogowie.

dr med. Leon Świderski (1857 – 1884) uzyskał dyplom doktorski w Marburgu. Prowadził praktykę lekarską w Barcinie. Zaraził się od chorych tyfusem plamistym i zmarł w Barcinie w wieku 27 lat, u progu kariery zawodowej. Umarł, więc na posterunku jako ofiara wybranego zawodu lekarza, podobnie jak brat papieża dr med. Edmund Wojtyła (1906 – 1932), który zmarł na septyczną płonicę (szkarlatynę) także w tak młodym wieku. Śmierć dr Świderskiego była na pewno dla mieszkańców miasta i okolicy wielkim szokiem i przeżyciem.

dr med. Stanisław Szumski, uzyskał dyplom we Wrocławiu w 1872 roku. Praktykował w Środzie, Barcinie i Mosinie.

dr med. Droszewski Kazimierz (1864 – 1914) posiadał dyplom doktorski z 1894 roku, wydany w Magdeburgu. W Barcinie pracował w latach 1903 – 1907, a następnie w Grudziądzu i Jabłonowie.

Natomiast spoczywający na barcińskim cmentarzu dr med. Antoni Kozłowski (1 I 1854 Kościan – 14 IX 1902 Toruń) nie figuruje w powyższym słowniku i w dostępnym piśmiennictwie lekarskim.

Opracował: Jerzy Krzyś

 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu TMMiGB za rok 2011 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 26. Kwiecień 2012 16:24
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o Statut, a Zarząd wyłoniony został w trakcie głosowania. Zarząd liczy siedem osób, a przewodniczy mu Prezes Towarzystwa. Na koniec 2011 roku Towarzystwo liczyło 36 członków zwyczajnych oraz dwóch honorowych. W 2011 roku Zarząd odbył sześć posiedzeń.

Najważniejszym zadaniem, ujętym w planie na 2011 rok było przygotowanie i wydanie drugiej, rozszerzonej publikacji pt. „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w 1918-1919 roku”. Opracowania drugiego wydania podjęły się Stefania Szadłowska, Teresa Kaczmarek i Barbara Chojnowska. Towarzystwo zgłosiło projekt wydania książki na ogłoszoną przez gminę Barcin ofertę dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego i uzyskało dotację w wysokości 4,000 zł.

Prace nad przygotowaniem publikacji oraz gromadzenie materiału trwały przez cały rok 2011. Książka w nakładzie 500 egzemplarzy ukazała się w grudniu 2011 roku. Uroczysta promocja książki odbyła się w szczególnym dniu 4. stycznia 2012 roku – w dniu kolejnej rocznicy wyzwolenia Barcina w Powstaniu Wielkopolskim. Książka jest hołdem dla powstańców, którzy bez wahania podjęli ten jedyny zwycięski zryw w całej historii polskich walk narodowowyzwoleńczych. Jedyny, który zakończył się pełnym sukcesem.

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin razem z Biblioteką Miasta i Gminy Barcin współorganizowało konkurs „Barcin – moje miasto, moja mała ojczyzna”. Oprócz współpracy organizacyjnej, Towarzystwo było fundatorem nagród dla laureatów tego konkursu.  

Członkowie Towarzystwa również włączyli się czynnie w organizację obchodów 470-lecia nadania praw miejskich dla Barcina. Główne uroczystości odbyły się w dniu 11 czerwca 2011 roku. Kilku członków Towarzystwa zdobyło wyróżnienie za piękne stroje.

W dniu 6 lipca Zarząd Towarzystwa zorganizował w Izbie Tradycji uroczyste posiedzenie z udziałem władz Samorządowych reprezentowanych przez przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Krystynę Bartecką oraz władze Urzędu Miasta Barcina: Burmistrza, pana Michała Pęziaka, Wiceburmistrza, pana Sławomira Różańskiego i Sekretarza, pana Waldemara Dolatę. Spotkanie odbyło się z okazji 80-tych urodzin dwóch członków Towarzystwa: pana Czesława Cieślaka oraz pana Czesława Komorowskiego. Szanownym jubilatom życzono serdeczne sto lat.

We wrześniu 2011 roku członkowie Zarządu brali udział w spotkaniu z poetą i rodowitym barciniakiem, panem Eugeniuszem Koźmińskim. Podczas tej wzruszającej uroczystości autor zaprezentował swoją twórczość.

W planach Zarządu na rok 2011 było zorganizowanie w Barcinie spotkania członków innych organizacji z terenu powiatu żnińskiego. Z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zarządu Towarzystwa nie doszło ono jednak do skutku.

Zarząd przyjął sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do działalności Zarządu.

Zarząd Towarzystwa sporządził i przedłożył odpowiednim organom sprawozdania finansowe za rok 2010. Zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

W dniu 18 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa, na które Zarząd przygotował wszystkie materiały i sprawozdania z działalności w 2010 roku.

Cały czas Zarząd prowadzi współpracę z ościennymi organizacjami kulturalnymi, a członkowie Zarządu biorą udział w organizowanych w regionie uroczystościach i rocznicach.

Przez cały czas również członek Zarządu, pani Teresa Kaczmarek oraz członek Towarzystwa, pani Stefania Szadłowska zbierają materiały dotyczące dwóch zagadnień: „Zasiedlenie w gminie Barcin” oraz „Dwudziestolecie międzywojenne w Barcinie”.

Również członek Zarządu i prezes Towarzystwa, pan Zdzisław Bokwa gromadzi materiały do drugiego wydania publikacji „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin”.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin zrealizował plan pracy przewidziany na 2011 rok.
 
Zachowani od zapomnienia PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 26. Kwiecień 2012 16:07

4 stycznia 2012 roku, w dniu 93 rocznicy wyzwolenia Barcina z rąk niemieckiego okupanta, w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta premiera drugiego, poszerzonego wydania książki "Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919". Publikację zredagowały trzy członkinie Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, panie Stefania Szadłowska, Teresa Kaczmarek i Barbara Chojnowska.   

 
 
Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:52
Więcej…
 
Życzenia na 8 marca PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 06. Marzec 2012 19:02
Gdybym był kogutem to bym piał
Gdybym miał fortunę to bym dał
Każdej Pani piękny kwiatek
i życzenia na dodatek,
by spełniły się Jej marzenia.
Takie są moje życzenia
na Międzynarodowy Dzień Kobiet w 2012 roku.
 
R. Pisz
 
Deszcz orderów przed 74 laty PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 06. Styczeń 2012 17:23
Był taki unikalny czas w okresie międzywojennym, jeden w całej przeszłości, kiedy to w krótkim czasie uhonorowano orderami państwowymi za poniesione zasługi szereg mieszkańców Barcina. Było to bardzo miłe, że centralne władze państwowe dostrzegły wysiłek jego obywateli w działalności dla swojego miasta i kraju i to wynagrodziły w samo XX-lecie odzyskania niepodległości.

A to szczegóły:
Prezes Rady Ministrów, gen. dyw. dr med. Felicjan Sławoj-Składkowski nadał w dniu 23 czerwca 1938 roku Brązowy Krzyż Zasługi "za podniesienie stanu sanitarno-porządkowego":
1. Władysławowi Chojnackiemu,
2. Antoniemu Ciesielskiemu,
3. Pelagii Danielewiczowej,
4. Zofii Galasowej,
5. Kazimierzowi Krzewińskiemu,
6. Walentemu Leszczyńskiemu,
7. Kazimierzowi Owczrzakowi,
8. Marianowi Pałżewiczowi,
9. Franciszkowi Piotrowskiemu,
10. Józefowi Polgertowi,
11. Franciszkowi Strękowi,
12. Bronisławowi Wirchowskiemu.

Także Brązowy Krzyż Zasługi "za zasługi na polu pracy społecznej" przyznano:
13. Stanisławowi Adamskiemu,
14. Antoniemu Orkiszewskiemu,
15. Janowi Reinkemu,
16. Sewerynowi Jankowskiemu,
17. Mieczysławowi Łopińskiemu,
18. Julianowi Mikołajczykowi,
19. Sylwestrowi Wysockiemu,
20. Wincentemu Zawadzie.

Natomiast Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała żona burmistrza - Anna Piotrowska, założycielka kobiecego Strzelca.

Nieco później, 3 grudnia 1938 roku nadano Złoty Krzyż Zasługi miejscowemu proboszczowi, ks. Aleksandrowi Nowickiemu za zasługi na polu społecznym.

Wielu jeszcze innych obywateli Barcina, aktywnych w pracy dla dobra społeczeństwa, zasłużyło w tym czasie na tak zaszczytne wyróżnienia państwowe, ale tu ich nie ma.

Podał Jerzy Krzyś na podstawie "Orędownika urzedowego powiatu szubińskiego za 1938 rok".
 
Obrazy w barcińskiej farze PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 06. Styczeń 2012 16:36

Kilka obrazów w barcińskiej farze pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła st. namalował artysta malarz z Pelplina Władysław Drapiewski (12 XI 1876 ? 30 XII 1961). Studiował on malarstwo w Berlinie, Paryżu i we Włoszech, gdzie szczególnie analizował obrazy renesansowe i freski Rafaela. Stał się mistrzem malarstwa kościelnego, a spod jego pędzla wyszło wiele obrazów z wizerunkami świętych. W Barcinie jego autorstwa są: Serce Pana Jezusa w prawym ołtarzu, św. Antoni, św. Jakub, św. Teresa.

Władysław Drapiewski był też twórcą polichromii wielu kościołów. W 1958 roku został uhonorowany przez papieża Piusa XII Krzyżem Komandorskim Orderu św. Grzegorza.

Jerzy Krzyś

 
15 lat Izby Tradycji PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Piątek, 06. Styczeń 2012 16:18

15 listopada 2011 roku obchodzono 15-lecie powstania i działalności barcińskiej Izby Tradycji. Uroczystości rocznicowe były doskonałą okazją do zorganizowania spotkania władz samorządowych i lokalnej społeczności z wieloletnim opiekunem Izby - Czesławem Cieślakiem.

Opiekun Izby Tradycji w trakcie uroczystości odebrał liczne gratulacje i upominki. Z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Barteckiej, wiceburmistrza Barcina Sławomira Różańskiego oraz poetki Jadwigi Stróżykiewicz przyjął serdeczne podziękowania za długoletnią kulturotwórczą działalność i popularyzację wiedzy o wydarzeniach i ludziach związanych z gminą Barcin.


Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:55
Więcej…
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej > Ostatnie >>

Strona 5 z 8