TMMiGB promuje kulturę lokalną Drukuj
Wpisał Barbara Chojnowska   
Poniedziałek, 18. Czerwiec 2012 14:38

W dniu 24 kwietnia br. Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zostało członkiem Partnerstwa na rzecz promowania kultury lokalnej pn. "Tradycja - Kultura - Nowoczesność". Na inauguracyjnym spotkaniu zorganizowanym w barcińskiej Bibliotece Publicznej, prezes TMMiGB, Zdzisław Bokwa wyraził w imieniu całego Stowarzyszenia chęć wielostronnej współpracy w celu stworzenia stałego systemu więzi lokalnych w kierunku rozwoju kultury Gminy Barcin.

 W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele władz gminnych, Urzędu Miejskiego, szkół, przedszkoli, lokalnych stowarzyszeń i organizacji, instytucji kultury i sportu, harcerzy, przedsiębiorców, lokalnych mediów oraz reprezentantka twórców z terenu Gminy.

Spotkanie otworzyła i prowadziła Grażyna Szafraniak – Dyrektor Biblioteki. Przedstawiła cele, zasady i korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek. Określiła też przewidywane działania, proponując jako pierwsze, zorganizowanie dorocznego święta Nocy Świętojańskiej. Następnie głos zabrała Ewa Smuk – Stratenwerth, trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, która mówiła o idei partnerstwa. Swoją opinię na temat zawiązania partnerstwa wyrazili Wiceburmistrz Barcina – Sławomir Różański i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Teresa Wilk. Zaproszeni goście zaprezentowali krótko swoje instytucje oraz możliwości zaangażowania się we wspólne działania określając swoją cząstkę jaką mogą wnieść do wspólnie wykonywanych zadań.

Inicjatywę Partnerstwa pn. "Tradycja - Kultura - Nowoczesność" podjęła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 10:48