Walne Zebranie członków TMMiGB Drukuj
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 16. Sierpień 2016 17:30

Tuż po Świętach Wielkanocnych, w dniu 20 kwietnia 2016 roku członkowie TMMiGB zgromadzili się na corocznym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, którego celem było podsumowanie działalności w ubiegłym roku, omówienie bieżących problemów i zaplanowanie zadań w kolejnych miesiącach. Niestety najprawdopodobniej w związku z minionymi świętami na zgromadzenie przybyła nieliczna reprezentacja członków Towarzystwa. Niemniej jednak w okrojonym składzie Członkowie omówili najważniejsze kwestie związane z działalnością i przedyskutowali kluczowe dla Stowarzyszenia problemy.


Prezes Stowarzyszenia, Pani Teresa Kaczmarek, przywitała nielicznie przybyłych członków TMMiGB, otworzyła zebranie i przeczytała jego porządek. Niestety nie stwierdzono kworum zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami Statutu, po upłynięciu 30 minut zwołano Walne Zebranie w drugim terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie nie wymaga stwierdzenia kworum, aby było władne do podejmowania uchwał.

Jednogłośną zgodą wszystkich uczestników wybrano p. Grzegorza Smolińskiego na przewodniczącego zebrania oraz p. Barbarę Chojnowską na sekretarza. Uczestnicy zgromadzenia przyjęli jednogłośnie zaprezentowany wcześniej porządek obrad.

Prezes Towarzystwa, p. Teresa Kaczmarek przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2015.


Skarbnik Towarzystwa, p. Grażyna Szafraniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015 rok.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

 

Członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2016 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności TMMiGB za 2015 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
2. Uchwała nr 2/2016 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego TMMiGB za 2015 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
3. Uchwała nr 3/2016 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi TMMiGB za 2015 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

P. Kaczmarek przedstawiła plan pracy na 2016 rok, wymieniając poszczególne zadania przygotowywane do realizacji w bieżącym roku.
 
PLAN PRACY na 2016 r.:
1. Organizacja i przeprowadzenie „Marszu Trzech Króli” – styczeń 2016 r.
2. Współorganizacja wraz z biblioteką podsumowania i podziękowania dla sponsorów i uczestników widowiska „Sanctus Adalbertus in Barthcino – Ku
czci świętego” – luty 2016 r.
3. Opracowanie i złożenie oferty na zadanie publiczne. Oferta „Mieszko I chrzci Polskę” – luty 2016 r.
4. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna” – kwiecień 2016 r.
5. Organizacja Walnego Zebrania – marzec 2016 r.
6. Realizacja projektu „Mieszko I chrzci Polskę” – wrzesień 2016 r.
7. Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z widowiska.
8. Przygotowania do Marszu Trzech Króli 2017 r.
9. Stała współpraca z telewizją lokalną Barcin oraz prasą lokalną.
10. Terminowe przedstawianie wymaganych przez Statut sprawozdań i sporządzenie bilansu finansowego za 2015 r.
11. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.
12. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy Barcin.

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji, zgłaszając wolne głosy i wnioski:

1. Pani Grażyna Szafraniak podała datę tegorocznego konkursu „Barcin – moje miasto, Moja Mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem jest TMMiGB. Konkurs odbędzie się w barcińskiej książnicy w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

2. Pani Teresa Kaczmarek przedstawiła podjęte do tej pory działania związane ze zgromadzeniem materiałów do publikacji „Nieistniejące miejscowości gminy Barcin”, której wydanie planuje w tym roku Stowarzyszenie. Materiały dotyczące miejscowości Wilkowo dostępne są od mieszkańców Kościelca, z którymi planowane jest spotkanie i przeprowadzenie stosownych wywiadów i rozmów. Podjęto dyskusję dotyczącą dostępności zdjęć dworu w Bielawach, które wydają się być nie do zdobycia. Istnieje prawdopodobieństwo, że materiały i archiwalia fotograficzne znajdują się w Agencji Rolnej w Bydgoszczy lub w Księgach Wieczystych w Szubinie. Podkreślono, że konieczne jest jeszcze przeprowadzenie rozmów i wywiadów z byłymi mieszkańcami Wapienna, którzy obecnie zamieszkują Barcin.

3. Pan Andrzej Jankowski odniósł się do przyszłorocznego Marszu Trzech Króli, którego organizacji ma podjąć się Stowarzyszenie. Sam pochód można urozmaicić krótkim przedstawieniem inscenizacyjnym, w którym można przedstawić scenki nawiązujące do tradycji biblijnych: scenkę z Herodem na początku i hołd oddany przez Mędrców na końcu. Inscenizację można zaprezentować na schodach i dziedzińcu barcińskiego Gimnazjum.

Podkreślono, że działania organizacyjne nad Marszem dobrze byłoby rozpocząć już w listopadzie.

4. Pani Lidia Kowal zgłosiła się z postulatem, aby z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin wydać materiały promocyjne gminy Barcin (widokówki lub kalendarze), które dostępne byłyby w sprzedaży. Uczestnicy stwierdzili, że to bardzo dobry pomysł, ale niestety Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie może podejmować żadnych działań zarobkowych.


Przewodniczący zebrania, p. Grzegorz Smoliński podsumował wszystkie wniesione na spotkaniu wolne głosy i wnioski. Tym podsumowaniem zamknął walne zebranie członków TMMiGB, dziękując wszystkim za uczestnictwo oraz liczne uwagi w końcowej dyskusji.

 

Zmieniony: Sobota, 21. Styczeń 2017 15:31