Na Górze św. Wojciecha stanie pomnik Chrystusa Króla Drukuj
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 08. Kwiecień 2010 14:30

Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin od dłuższego czasu wspierali inicjatywę odbudowy Pomnika Chrystusa Króla. W końcu 15 lutego zawiązał się komitet, który chce doprowadzić do odsłonięcia chrystusowej figury już 11 listopada, podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.  

Komitet utworzyli: Czesław Cieślak, Artur Skrzypczyk, ks. Edmund Napierała, Grażyna Szafraniak, Małgorzata Dziadek, Henryk Piróg, Jolanta Sobolewska, Jerzy Kosmalski, Halina i Jerzy Krystkowie oraz Grzegorz Smoliński. Przewodniczącym komitetu został pan Artur Skrzypczyk. Honorowy patronat nad budową pomnika objął burmistrz Barcina - pan Michał Pęziak.

Komitet Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla na Górze św. Wojciecha w Barcinie ma na celu zebranie środków na odbudowę pomnika poprzez zorganizowanie zbiórki publicznej oraz założenie i nadzór konta bankowego, na którym gromadzone będą dobrowolne wpłaty. Komitet planuje także szeroką promocję akcji wśród mieszkańców Barcina i okolic oraz zobowiązuje się do informowania na temat stanu prac i działań podjętych przy budowie pomnika.
  
Pomnik będzie miał wraz z cokołem 7,7 metrów wysokości. Figura Chrystusa ma być wykonana z białego marmuru i będzie mierzyć około 3 metrów wysokości. Resztę będzie stanowić cokół wykonany z granitu ciosanego.

Budowla ma być odwzorowaniem pomnika, który stał na Górze św. Wojciecha przed II wojną światową. Wykonana najprawdopodobniej z piaskowca figura została postawiona w 1934 roku. Jednak kiedy w 1939 roku wojska niemieckie zajęły Barcin, okupanci pod figurę podłożyli ładunki wybuchowe i wyburzyli ją.

Odsłonięcie figury Chrystusa Króla ma być ukoronowaniem drugiego etapu rewitalizacji Starego Miasta w Barcinie.