Legenda o dziedzicu Barcina Drukuj
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 21. Czerwiec 2011 15:03
Hrabia Józef Łochocki - dawny dziedzic Barcina - był bardzo zamożnym człowiekiem.  Mieszkańcom Barcina oddał na własność łąki otaczające miasto.  

Hrabia Łochocki był wielkim patriotą. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim. Później dużą część swojego majątku przeznaczał na utrzymywanie własnego wojska.

Pewnego dnia dziedzic jednak dostał pilne wezwanie do Berlina. Niemcy wezwali go, aby ukarać za patriotyczną postawę. Hrabia nigdy już do Barcina nie wrócił. Wśród mieszkańców krążyła legenda, że został on stracony na żelaznym koniu.

Źródło:
"Zapomniane legendy barcińskie" oprac. Katarzyna Podczaska
FORZA CUIAVIA
Inowrocław, 2010
str. 7