Legenda o śpiącej armii Drukuj
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 12. Marzec 2011 16:19

Legenda głosi, że wzgórze św. Wojciecha jest miejscem wiecznego odpoczynku oddziału wojów ochraniających św. Wojciecha, który w głosił Słowo Boże na terenie Prus. Ponadto przy wojciechowych wojownikach leży wojsko polskie z czasów "potopu" szwedzkiego.

Żołnierze obu armii spoczywają teraz na górze św. Wojciecha ramię przy ramieniu. Ich sen wieczny na jest nagrodą za waleczność.

Jednak według podań miejscowej ludności żołnierze zbudzą się, kiedy ojczyzna będzie w potrzebie. Sen skończy się, gdy najdzielniejszych z dzielnych Polska zawezwie do swej obrony lub do czasów Sądu Ostatecznego.    

W miejscu wiecznego odpoczynku obu armii przez długi czas stał kościółek, który rozebrano dopiero około 140 lat temu.


Źródło:
"Zapomniane legendy barcińskie" oprac. Katarzyna Podczaska
FORZA CUIAVIA
Inowrocław, 2010 
s. 18